Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 5.11.2019 | Autor: | Zobrazeno: 302x | Zatím neupraveno
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 jedeme na projekt Škola na farmě v objektu farmy Netluky https://vuzv.cz/cz/o-nas/kontakty/farma-netluky/ Odjezd již v 7:30 od školy. Pokud nedorazíte, zavolejte!

Vloženo: 9.10.2019 | Autor: | Zobrazeno: 285x | Zatím neupraveno
Žáci, kteří se neúčastní plavání pojedou společně s plavci do bazénu, tašku s učením s sebou. Rodiče, kteří upřednostňují nechat si žáka doma - mouhou tak učinit s tím, že běžná výuka pak začíná od 11.00 ve škole.

Na základě § 24 školského zákona

Vloženo: 12.9.2019 | Autor: | Zobrazeno: 514x | Zatím neupraveno
níže naleznete nejbližší plánované akce, které jsou mimo zaběhnutý rozvrh školy

Vloženo: 6.9.2019 | Autor: | Zobrazeno: 623x | Zatím neupraveno
č. účtu školy: 51-4866990277/0100

Vloženo: 5.9.2019 | Autor: | Zobrazeno: 346x | Zatím neupraveno
Předkládáme Vám k nahlédnutí plán akcí ZŠ - plán, jehož změny jsou možné, proto prosím sledujete stránku aktuality. Děkujeme

Vloženo: 30.8.2019 | Autor: | Zobrazeno: 306x | Zatím neupraveno
Milí žáci a žákyně, milí rodičové

Vloženo: 27.8.2019 | Autor: | Zobrazeno: 366x | Zatím neupraveno
Třídní schůzka pro rodiče všech dětí z MŠ se koná dne 5. 9. 2019 od 15,00-16,00 v prostorách ZŠ (červené dveře). Prosíme, přijďte bez dětí děkujeme. Program- seznámení se školním řádem, informace o třídním fondu, informace o AJ, informace ze ŠJ

Vloženo: 27.8.2019 | Autor: | Zobrazeno: 314x | Zatím neupraveno
Provoz MŠ začíná v pondělí 2. 9. 2019. Děti se scházejí na třídě každý den do 8,00 hodin. Rodičům nových dětí doporučujeme, aby se dostavili do MŠ včas - V 8,00h začíná výchovně vzdělávací program a budova se zamyká. CO MÁ MÍT DÍTĚ DO MŠ – čtětě níže

Vloženo: 1.7.2019 | Autor: | Zobrazeno: 510x | Zatím neupraveno
Níže najdete ke stažení letáky pro jednotlivé ročníky s pomůckami a přehledem prázdnin na nový školní rok. My se na Vás těšíme v pondělí 2. 9 .2019 v 8.00 hodin ve škole. Družina bude fungovat až od 3.9.2019. Dále oznamujeme změnu v učitelském sboru. Do Dobříva nám odešla paní učitelka Hrádková. Třídnictví 4. třídy bude mít paní učitelka Kateřina Čapková. 1. a 2. třídu bude učit paní učitelka Monika Kuklová. Źáky 5. a 3. ročníku bude vést ředitelka školy Ludmila Mottlová. žáky 4. ročníku paní učitelka Kateřina Čapková Níže je uveden návrh rozvrhu jehož změny jsou ještě vyhrazeny.

Celkem: 112 článků