Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Žáci 1. a 2. třídy dostali do pátku seznam, co si mají doplnit. Všichni žáci využijí karanténu ke čtení knih, mohou si pro knihu dojít i do školy. Interaktivní čeština je zde https://www.gramar.in/cs/ Interaktivní matematika https://www.matika.in/cs/ níže je rozepsána práce pro ostatní ročníky

Vloženo: 10.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 160x | Zatím neupraveno
Od středy 11. března se na dobu neurčitou zavírají základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy. Tato situace se nejvíce dotkne rodičů s malými dětmi, které nemohou ještě zůstat samy doma. Mnoho z nich si klade otázky, jak situaci řešit. ŽÁDOSTI NA OŠETŘOVNÉ VYDÁVÁME V ŘEDITELNĚ ŠKOLY, POKUD NEJSME JSOU V K DISPOZICI U UČITELKY MŚ Rodiče, kteří se starají o děti do 10 let věku, mají nárok na ošetřovné. Je nutné vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Formulář vydá ve dvou vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Rodič samoživitel může čerpat ošetřovné až 16 dní. Po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné rodičům nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Vloženo: 10.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 230x | Zatím neupraveno
„Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách,“ pokračoval dále Babiš. Na mateřské školy se opatření nevztahuje. Vzhledem k tomuto nařízení oznamujeme rodičům našich žáků, že nemáme jiné informace než z médií. Žádáme abyste sledovali webové stránky školy. Obědy jsou odhlášeny zatím do pátku. Náhradní práce pro žáky bude v rámci opakování uveřejněna v dohledné době. Učebnice a pracovní sešity si žáci berou domů.

Vloženo: 21.2.2020 | Autor: | Zobrazeno: 209x | Zatím neupraveno
Hlavní náplní těchto jarních měsíců budou projektové dny Malé technické university přímo ve škole, hrazené z projektu Šablony. Divadlo MINOR Praha hra Game zaměřená na počítačové závislosti pro celou ZŠ. 3.4.2020 Pohádka o Velikonocích ve školní družině. 16.4. 2020 třídní schůzky a školská rada. Více čtěte dále

Vloženo: 28.1.2020 | Autor: | Zobrazeno: 200x | Zatím neupraveno
Pololetní vysvědčení bude žákům vydáno 4. vyučovací hodinu ve čtvrtek 30.1.2020. Výuka tedy končí v 11:45. Pololetní prázdniny jsou v pátek 31.1. 2020. Jarní prázdniny jsou od pondělí 10.2 do pátku 14.února. 2020. Do školy jdeme 17.2. 2020, kdy nás čeká divadelní představení v družině. Od 1.2. 2020 jsme provedli několik přesunů v rozvrhu žáků.

Vloženo: 20.12.2019 | Autor: | Zobrazeno: 205x | Zatím neupraveno
a v novém roce 2020 se na Vás těšíme 6.1.2020. Družna je od 6:30 a po postvánoční nadílce dárků, které jsme nestihli nadělit kvůli chřipce, se začínáme s vervou znovu učit. V lednu nás čeká 17.1. 2019 divadlo ve škole " Pohádka ze starého mlýna" a POZOR!! 31. 1. i pololetní vysvědčení.

Vloženo: 17.12.2019 | Autor: | Zobrazeno: 189x | Zatím neupraveno
Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí vyhlašujeme "solidární vánoční nadělování až na Tří Krále" , tedy až první hodinu 6.1.2020, kdy se po Vánocích uvidíme. Páteční poslední vyučování bude zaměřeno na hry, soutěže a vycházku do lesa, kam odneseme zvířátkům něco na zub. Páteční výuka končí ve 12.00 hod. Tento vzkaz je hlavně pro nemocné děti, aby se nestrachovali, že o nadělování přijdou.

Vloženo: 28.11.2019 | Autor: | Zobrazeno: 308x | Zatím neupraveno
5.12. 2019 Výlet za čerty do Koněprus - odjezd v 9:50, učíme se 1. a 2. hodinu. Po návratu pozdní oběd + družina či odchod domů. S Sebou pítí, malá svačina, teplé oblečení, malé kapesné. CENA 230,- (vstupné a doprava) 7.12. Vánoční představení u kaple v Újezdě - sraz dětí je v 15:30 před tělocvičnou v kostýmech 12.12. Andělská cesta jen pro 1. a 2. třídu - více níže

Vloženo: 5.11.2019 | Autor: | Zobrazeno: 324x | Zatím neupraveno
plán uveden níže

Vloženo: 5.11.2019 | Autor: | Zobrazeno: 268x | Zatím neupraveno
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 jedeme na projekt Škola na farmě v objektu farmy Netluky https://vuzv.cz/cz/o-nas/kontakty/farma-netluky/ Odjezd již v 7:30 od školy. Pokud nedorazíte, zavolejte!

Celkem: 102 článků