Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Zápis do ZŠ Újezd

Vloženo: 14.3.2019 | Autor: | Zobrazeno: 260x | Zatím neupraveno
Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2019 -20 Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Újezdě oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019-20 se bude konat Ve čtvrtek 4. dubna 2019 13.30 hod. do 15:30 hod. v učebně 1. třídy školy. K řádnému zápisu dostaví žáci narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Rodiče přinesou k zápisu:

-         rodný list dítěte

-         vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce / dostanete v MŠ nebo si stáhnete na webových stránkách školy /

-         kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

-         vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. roč. /dostanete v MŠ  či ředitelně ZŠ/

 

Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014 mohou být přijati k povinné školní docházce na základě písemné žádosti rodičů a vyjádření pedagogicko – psychologické poradny, děti narozené od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 přiloží navíc vyjádření odborného lékaře.