Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Listopad - prosinec stručně

Vloženo: 5.11.2019 | Autor: | Zobrazeno: 219x | Zatím neupraveno
plán uveden níže

  •  7. 11. Projektový den na farmě Netluky – celá škola (odjezd v 7.30) návrat kolem 15.hod (oběd bude ohlášen)
  • 12. 11. – Pohádka o žirafě v MŠ
  • 14. 11. Den prevence – pan Sixta – projektový den školy
  • 14. 11. třídní schůzky 14:00 – 16. 00 hod.a Rada školy
  • 19. 11. Fotografování – pan Sklenář
  • 5. 12. Mikulášská setkání v Koněpruských jeskyních
  • 7. 12. 2019 – Adventní setkání u kaple – SOBOTA!!!
  • 10.12. plánována poslední hodina plavání
  • Vánoční hodina 20. 12. 2019 před vánočními prázdninami.