Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Výtvarný kroužek

Autor: Administrátor|

Kroužek vede paní Věra hurdová práce v něm se zúčastňuje kolem 20 dětí všech ročníků. ZŠ a MŠ. PČinnost je zaměřena na poznávání různých výtvarných technik a z každého setkání si odnášejí děti domů originální a vkusné výrobky. Návštěva kurzu stojí 40,- Kč - v  této cene je zahrnuta cena materiálu a čas lektorky. Lekce jsou každou středu v 15. hodin v jídelně školy a to tak, že jednou za 14 dní jsou předškoláci a další týden je střídají školní děti.