Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Informatika

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 1919x | Zatím neupraveno

 Kroužek informatiky vedl po řadu let ing. Vladimír Sojka, nyní jeho štafetu převzal pan Jiří Jindra  junior. Koná se jednou za 14 dní v úterý od 15.00 hodin a docházejí do něho žáci 1. – 5. ročníku.  Poznávají přiměřeně jejich věku základní dovednosti práce na osobním počítači a rozvíjejí tím svoji počítačovou gramotnost. Práce v kroužku je zaměřena především na základní počítačové pojmy, práci s textem, vyhledávání informací, bezpečnost práce na počítači a ochranu dat.