Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Stručně ke znovuotevření ZŠ + čestné prohlášení

Vloženo: 6.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 207x | Zatím neupraveno
Dle výnosu MŠMT bude umožněna výuka žáků na 1. stupni ZŠ, tedy i u nás v Újezdě. Vzhledem ke složitému manuálu, bude zajištění výuky a následné "dohlídávání žáků", protože družina bude uzavřena spojené jistě s počátečními těžkostmi. Zatím máme v přípravě několik variant. Důležité je zajisti výuku personálně, a tak aby byl splněn 15 členný limit tříd. Nyní se vše odvíjí od počtu žáků kteří přijdou. Důležité je tedy do 16.5. doručit do školy informaci zda žák dorazí. Žáci budou rozřazeni do skupin, které budou neměnné. Školní jídelna bude fungovat. Počítáme s denním provozem školy do 8:00 do 15.00 hodin. Rozvrh bude limitován s důrazem na výuku hlavních předmětů. Více napíši až po 16.5.2020. Situace se mění denně.

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti zde (Velikost: 268.76 kB) - podepsat a dítě musí donést 25.5. 2020

 

Informace MŠMT zde (Velikost: 268.76 kB)