Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

30.11. 2020 je povolena prezenční výuka ve škole

Vloženo: 25.11.2020 | Autor: | Zobrazeno: 81x | Zatím neupraveno
Vracíme se tedy skoro do běžného režimu, ovšem stále v rouškách. A větráme ve třídách - tedy mikinu s sebou nahoru. Dle nařízení MŠMT je provoz v homogenních skupinách vzhledem ke specifiku naší málotřídní školy tj. že počet žáků ve třídě nepřesáhne 25 žáků, nebudeme zásadně měnit rozvrh a výuku povedeme v normálním rozsahu. To se týká i provozu družiny. V pondělí 30. 11. 2020 je škola pro žáky otevřena od 6:30 (ŠD) výuka dle rozvrhu. Všechny učebnice a pracovní sešity doneste zpět. Počítače a tablety prosím dopravte opatrně nejdéle do středy, musí se provést aktualizace. Školní jídelna je v provozu. Školní družina je v provozu Roušky prosíme alespoň 2 s sebou. Pořád se ztrácejí. Děti budou chodit častěji ven - vždy místo TV, proto dbejte na řádné teplé oblečení.