Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Oznámení o konání volby nového člena Školské rady při ZŠ a MŠ Újezd z řad rodičů žáků

Vloženo: 10.9.2021 | Autor: | Zobrazeno: 65x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, každý žák z naší školy obdržel jeden hlasovcí lístek pro tajné hlasování nového člena Školské rady ZŠ Újezd, který vám doručil. Hlasování je dobrovolné a tajné. Hlasovací lístek voďte prosím v týdnu od 13. 9. do 17. 9. 2021 do připravené schránky na chodbě školy. děkujeme

Oznámení o konání volby nového člena Školské rady

při ZŠ a MŠ Újezd z řad rodičů žáků

 

 

Volba nového člena Školské rady (dále jen ŠR) proběhne v týdnu od:

 

  1. 13. září do 17. září 2021

 

Volby organizuje přípravný výbor ve složení:

 

Lenka Hasmanová – předsedkyně ŠR

Mgr. Ludmila Mottlová – ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Monika Kuklová – učitelka ZŠ a MŠ

 

Do užšího výběru byli ŠR navrženi tři kandidáti z řad rodičů (dle abecedy):

 

  1. Palková Romana
  2. Podušková Helena
  3. Štochl David

Hlasovací lístky pro volbu budou předány rodičům nejpozději do 10. září 2021. Vyplněný hlasovací lístek vhoďte do hlasovací urny umístěné v prostorách chodby u hlavního vstupu do budovy.

 

Výsledky hlasování budou zveřejněny do 30. září 2021 na stránkách školy.

 

V Újezdě, 3. září 2021