Kotva
Nepřehlédněte
Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Výsledky přijímacího řízení do MŠ újezd

Vloženo: 13.5.2022 | Autor: | Zobrazeno: 140x | Zatím neupraveno
Seznam přijatých dětí na školní rok 2022/23 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Újezd, okres Beroun Ředitelství MŠ Újezd rozhodlo v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 183 odst. 2, školského zákona, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 níže uvedeným uchazečům, kterým byla přidělena níže uvedená registrační čísla. Na základě rejstříkové kapacity školy byl stav počtu dětí zcela naplněn na počet 25.

Dokument ke stažení zde (Velikost: 512.91 kB)

 

kód

vyřízení

11_2022

přijat/ta

26_2022

přijat/ta

12_2022

přijat/ta

18_2022

přijat/ta

13_2022

přijat/ta

14_2022

přijat/ta

19_2022

přijat/ta

25_2022

přijat/ta

20_2022

přijat/ta

16_2022

přijat/ta

24_2022

přijat/ta

 x

 x

21_2022

nepřijat/ta

15_2022

nepřijat/ta

17_2022

nepřijat/ta

23_2022

nepřijat/ta

22_2022

nepřijat/ta

 

Přijato bylo 12 uchazečů: Všichni uchazeči jsou zařazeni dle podmínek Kritérií přijetí.

Uchazeči s negativním vyjádřením jsou seřazeni podle kritérií o přijetí tak, že při případném úbytku dětí, je jejich pořadí určující pro další postup. V případě, že některé z přijatých dětí nebude naši školu navštěvovat, žádáme o co nejrychlejší informování MŠ, abychom mohli vyhovět dalším zájemcům.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.