Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Plánujeme říjen 2018

Vloženo: 30.9.2018 | Autor: | Zobrazeno: 240x | Zatím neupraveno
Níže naleznete stručný nástin aktivit v říjnu v ZŠ Újezd

  1. 3. 10. 2018 pedagogická rada hodnotící první měsíc výuky a provozu školy
  2. 4. 10. 2018 Preventivně vzdělávací program pro žáky školy orientovaný na klima třídy

                               1., 2.  hodina 1. ,2. , 3.  třída dále 3., 4. hodina 4. a 5. třída

  1. 5. 10. 2018 první lekce PLAVÁNÍ, odjezd ve 7:45 !!!!
  2. 19. 10. 2018 Nejde elektrický proud – škola bude jen do 12 hodin.

Možná – podle chování žáků – Halloween ve škole  25. 10. od 18.00 hod

  1. 26. 10. 2018 Vítání občánků pro OÚ Újezd
  2. 29. 10 – 30. 10. Podzimní prázdniny