Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 21.4.2020 | Autor: | Zobrazeno: 118x | Zatím neupraveno
Dávám k nahlédnutí projekty o Újezdu, které jsem dostala, když jsou ve formátu obrázek dají se prohlížet rovnou, ty ve formátu pdf. si musíte stáhnout Posílejte mi ostatní na web zsujezdkarantena@seznam.cz nejlépe jako obrázek jpg.

Vloženo: 25.1.2019 | Autor: | Zobrazeno: 305x | Zatím neupraveno
eTwinningová hra při příležitosti Evropského roku 2019 zaměřeného na téma „Demokratická účast“ (Democratic participation) připravilo Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR (DZS) pro naše žáky hru s názvem Demokracie v nás.

Vloženo: 14.12.2018 | Autor: | Zobrazeno: 807x | Zatím neupraveno
Děkujeme všem dětem za krásné betlémské zpívání u újezdské kaple a paním učitelkám za přípravu vánočního pásma.

Vloženo: 27.9.2018 | Autor: | Zobrazeno: 354x | Zatím neupraveno
Další vzdělávání žáků a učitelů díky grantu z MŠMT a OPVV

Vloženo: 21.6.2018 | Autor: | Zobrazeno: 387x | Zatím neupraveno
Dokument

Vloženo: 11.4.2018 | Zobrazeno: 271x | Zatím neupraveno
Tento projekt probíhal v naší školev letech 2014 -2017

Celkem: 7 článků