Kotva
Nepřehlédněte
VIDEO_ projektový den Historie v akci
11.6.2019

 

Jan HUS

Husité a křižáci

Cyrano

Začátek školního roku
19.6.2018

Ve škole začínáme 3. 9. 2018

Počítadlo
Online:
2
Dnes:
60
Posledních 7 dní:
587
Posledních 30 dní:
2853
Celkem:
27200
Mapa webu
A
A
A

Podmínky provozu a platby

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 490x | Zatím neupraveno
Úplata v MŠ Újezd 2018-19

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd

 

        Rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ v Újezdě, okres Beroun podle § 123 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §6 vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí  Újezd

 stanovuje

1) úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v celodenním provozu, od 1. 9. 2015 ve výši 300,-Kč za měsíc

 

2) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškolní děti) se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců

 

3) úplata za předškolní vzdělávání dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky  se stanovuje ve výši  300,- Kč za měsíc

 

4) vzdělávání dětem se zdravotním postižením v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, a to bez časového omezení

 

5)Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ jeden den, případně ani jeden den příslušného měsíce je výše úplaty určena na polovinu nejnižší stanovené základní částky – tedy 150,-Kč za příslušný měsíc .

 

6) v případě přerušení provozu mateřské školy podle §3 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy.

 

7) osvobozen od úplaty je :

  1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené

dítě

  1. d) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky

pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce a to v 10 splátkách.

Po další dohodě s vedením školy je možné hradit úplatu ve dvou splátkách

na období:           I. září až  prosinec                          II.  leden až červen

Během měsíců červenec – srpen – při přerušení provozu MŠ , úplata nebude vybírána 

Úplata  bude hrazena převodním příkazem na běžný účet ZŠ a MŠ Újezd

/ KB Hořovice, a.s.č.ú.514866990277/0100,var. symbol číslo popisné/ nebo hotově na Obecním úřadě v Újezdě. Do poznámky uveďte příjmení dítěte.

 

Rozhodnutí nabývá účinnost od 3. září 2018

Mgr. Ludmila Mottlová

ředitelka ZŠ a MŠ Újezd