Kotva
Nepřehlédněte
Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 23.8.2023 | Autor: | Zobrazeno: 70x | Zatím neupraveno

Vloženo: 4.11.2021 | Autor: | Zobrazeno: 149x | Zatím neupraveno
Projektový den v knihovně Vážení rodiče, ve čtvrtek 4. 11. nás čeká projektový den v knihovně v Jincích. Této akce se budou účastnit pouze předškoláci. Děti budou pracovat s tématem " Z pohádky do pohádky" . Budou plnit různé úkoly a určitě se dozví spoustu zajímavostí - to vše formou zábavného hledání. . . . . . Projektový den je hrazen z projektu Šablony III. Prosíme, aby děti byly v mš nejpozději v 7 : 45 hod. Příjezd okolo oběda. Do batůžku: pití, malou sladkost

Vloženo: 13.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 471x | Zatím neupraveno
Odhlašování obědů dočasně nebude možné online. Pro odhlašování jídel bude k dispozici telefonní číslo. Na čísle 722 725 115 odhlašujte obědy nejlépe formou SMS zprávy. Napište _ jméno dítěte_ třídu_datum (data) odhlašovaných obědů. Odhlášky obědů jsou do 12.00 hodin dne předcházejícího odhlášení. Pokud to nestihnete, lze si jeden oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče. Neodhlášená jídla jsou strávníkům účtována. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen. Pokud dítě onemocní, může si první den oběd vyzvednout do 12.00 hod., další dny nemoci nelze obědy odebírat.

Vloženo: 13.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 443x | Zatím neupraveno
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, Středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (očkování pedagogů MŠ a personálu) Ředitelské volno v MŠ Újezd v úterý 25.května 2020 Základní škola, školní jídelna i školní družina budou v provozu. Rodiče na vyžádání obdrží od pedagogů MŠ potvrzenou žádost o ošetřovné pro zaměstnavatele na tento den 25. 5. 2021. Ludmila Mottlová

Vloženo: 13.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 443x | Zatím neupraveno
Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd oznamuje, že mateřská škola v Újezdě bude během letních prázdnin otevřena v těchto dnech: Otevřeno: 1. 7. – 16. 7. 2021 Uzavřeno: 19. 7. -24. 8. 2021 Otevřeno: 25. 8. 2021 Nový školní rok pro nově přijaté děti začíná: 1. 9. 2021 Děti musí být řádně přihlášeny k účasti v prázdninovém období a to nejpozději do 19. 5. 2021 z důvodu personálního zajištění a provozu školní jídelny.

Vloženo: 30.4.2021 | Autor: | Zobrazeno: 214x | Zatím neupraveno

Vloženo: 11.3.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 3944x | Zatím neupraveno

Vloženo: 19.8.2020 | Autor: | Zobrazeno: 408x | Zatím neupraveno

Vloženo: 21.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 1032x | Zatím neupraveno
Mimořádné opatření k výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd - PANDEMIE

Vloženo: 20.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 710x | Zatím neupraveno
Děti MŠ vstupují s rodiči hlavním vchodem, boční vchod je k dispozici pouze pro děti ZŠ. Do MŠ vstupuje s dítětem pouze jedna osoba. V době od 6,30 - 7,00 hodin umožní vstup do budovy učitelka MŠ na zazvonění a v době od 7,00 - 8,00 hodin pouští rodiče s dítětem uklízečka. Rodič nevstupuje do budovy sám a neotevírá si čipem. Hned u vstupu bude dítěti změřena teplota, rodič i dítě si vydesinfikují ruce, rodič převlečené dítě předá do třídy, kde si dítě opět ruce vydesinfikuje a rodič bezprostředně z budovy odchází. Prosíme rodiče, aby se v šatně a v chodbě nezdržovali a neshlukovali z důvodu dodržení hygieny, a protože budou do budovy vpuštěni pouze 2 rodiče s dětmi. Při odpoledních činnostech, pokud počasí dovolí, budou děti předávány na zahradě MŠ, dítě Vám pošleme k vrátkům po vzájemném očním kontaktu. Pokud bude odpolední činnost probíhat ve třídě, do budovy budete opět vpuštěni po zazvonění a po desinfekci rukou. Z důvodu dodržení přísné hygieny nebudou přijaty děti s jakýmkoli respiračním onemocněním (rýma všeho druhu, kašel, laryngitida), dále zánět spojivek, zvracení průjem. Pokud se jakýkoliv příznak objeví u dítěte v průběhu dne, je rodič povinen si dítě okamžitě vyzvednout. Do MŠ se vrací dítě po vymizení příznaků. Dále nebudou tolerovány jakékoliv hračky včetně plyšáků na spaní. Věříme, že Vše bude probíhat ve vzájemném respektu a spokojenosti.

Celkem: 14 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.