Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1879x | Zatím neupraveno
Změna v důsledku karantény

Vloženo: 19.8.2020 | Autor: | Zobrazeno: 210x | Zatím neupraveno

Vloženo: 21.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 625x | Zatím neupraveno
Mimořádné opatření k výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd - PANDEMIE

Vloženo: 20.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 343x | Zatím neupraveno
Děti MŠ vstupují s rodiči hlavním vchodem, boční vchod je k dispozici pouze pro děti ZŠ. Do MŠ vstupuje s dítětem pouze jedna osoba. V době od 6,30 - 7,00 hodin umožní vstup do budovy učitelka MŠ na zazvonění a v době od 7,00 - 8,00 hodin pouští rodiče s dítětem uklízečka. Rodič nevstupuje do budovy sám a neotevírá si čipem. Hned u vstupu bude dítěti změřena teplota, rodič i dítě si vydesinfikují ruce, rodič převlečené dítě předá do třídy, kde si dítě opět ruce vydesinfikuje a rodič bezprostředně z budovy odchází. Prosíme rodiče, aby se v šatně a v chodbě nezdržovali a neshlukovali z důvodu dodržení hygieny, a protože budou do budovy vpuštěni pouze 2 rodiče s dětmi. Při odpoledních činnostech, pokud počasí dovolí, budou děti předávány na zahradě MŠ, dítě Vám pošleme k vrátkům po vzájemném očním kontaktu. Pokud bude odpolední činnost probíhat ve třídě, do budovy budete opět vpuštěni po zazvonění a po desinfekci rukou. Z důvodu dodržení přísné hygieny nebudou přijaty děti s jakýmkoli respiračním onemocněním (rýma všeho druhu, kašel, laryngitida), dále zánět spojivek, zvracení průjem. Pokud se jakýkoliv příznak objeví u dítěte v průběhu dne, je rodič povinen si dítě okamžitě vyzvednout. Do MŠ se vrací dítě po vymizení příznaků. Dále nebudou tolerovány jakékoliv hračky včetně plyšáků na spaní. Věříme, že Vše bude probíhat ve vzájemném respektu a spokojenosti.

Vloženo: 20.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 390x | Zatím neupraveno
Z důvodu přísných hygienických opatření v MŠ žádáme rodiče dětí, aby ti, kteří nám oznámili, že děti nastoupí až v září odnesli dětem veškeré věci z příhradky. Povlaky, deku, polštář přinesou zpět až v září (v srpnu) Děkujeme za pochopení

Vloženo: 8.4.2020 | Autor: | Zobrazeno: 236x | Zatím neupraveno
V letošním roce budou přijímány poze děti s trvalým bydlištěm v obci Újezd, okres Beroun

Vloženo: 14.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 209x | Zatím neupraveno
MŠ Újezd je uzavřena od 13.3. 2020 z důvodu vysoké nemocnosti a absence dětí v návaznosti na vyhlášený nouzový stav ČR. Pokud vládní nařízení nestanoví jinak a zdravotní stav dětí MŠ se zlepší rádi bychom znovuotevřeli. Rodiče oslovíme telefonicky, sledujte web.

Vloženo: 12.6.2019 | Autor: | Zobrazeno: 329x | Zatím neupraveno

Celkem: 8 článků