Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Plán akcí MŠ Újezd

Vloženo: 8.3.2021 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 8131x | Zatím neupraveno
VÝZVA JEŽKA FRANTIŠKA Vážení rodiče, milí Ježečci! Všechny Vás moc zdravím a chci Vám představit naše " Výzvy ježka Františka". Každý týden v době distančního vzdělávání Vám bude nabídnuta jedna výzva ježka Františka. Bude se vždy týkat daného tématu , které jsme měli zahrnuté v týdenních plánech MŠ. Distanční vzdělávání je povinné pro předškolní děti , ale samozřejmě se mohou zapojit i ostatní. Vaše výtvory (u předškoláků pracovní listy) . . . . atd. nebudete odesílat zpět, ale vše si pečlivě uschováte (i s datumem). Až bude provoz MŠ obnoven, vše si společně prohlédneme a zhodnotíme v naší oblíbené " galerii ". Předškolákům budu i nadále pracovní listy ke stanovenému tématu rozvážet, případně zasílat mailem. VŠEM DRŽÍM PALCE , AŤ SE VÁM DAŘÍ, AŤ JSTE ZDRÁVI A DOUFÁM, ŽE SE BRZY OPĚT UVIDÍME p. uč. Petruška a Nina

1. VÝZVA PRVNÍ ( 8.3 - 14.3 ) 

 

Čím budu, až budu veliký ? povolání, profese

 

- tvým úkolem je namalovat ( pastelkou, fixou, vodovou barvou , temperou - dle tvé volby ) povolání, které se ti líbí nebo ti připadá zajímavé

- výkres si i s datumem uschovej

Budu se moc těšit , až si vše společně prohlédneme.

 

* Popovídej si s maminkou, tatínkem .... Jaké je jejich povolání  (lékař, listonoš, kuchař, účetní, zedník, řidič.....) ? Co takové povolání obnáší?

 

* Zamysli se , co by bavilo tebe ( učit děti, starat se o zvířátka, sázet květiny, léčit lidi )

 

* Seznámení s básní: 

ČÍM CHCI BÝT ?

 

JEN ABYSTE VĚDĚLI, BUDU TAKY DOSPĚLÝ.

A MÁM JEDNO VELKÉ PŘÁNÍ, VYBRAT SPRÁVNÉ POVOLÁNÍ.

NAŠE TERKA UŽ JE VELKÁ, JE Z NÍ PANÍ UČITELKA.

PODÍVEJTE NA HONZÍKA, CHTĚL BY DĚLAT ZAHRADNÍKA.

TOBIÁŠ, TEN DOZAJISTA, BUDE SKVĚLÝ FOTBALISTA.

A CO JÁ ,AŽ VYROSTU ? BUDU DĚLAT STAROSTU.

 

V pondělí 8.3. je MDŽ, svátek všech maminek, babiček, tetiček....Zkus se zamyslet a udělat radost mamince, babičce a to buď to obrázkem, kytičkou nebo třeba dobrým skutkem laughing