Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 29.11.2021 | Autor: | Zobrazeno: 12x | Zatím neupraveno
Vánoční fotografování s panem Sklenářem středa 8. 12. 2021 Cena: velká společná 25,- Kč ; sada 3 portrétových 90,- Kč- + každá další za 15,- Kč.

Vloženo: 14.11.2021 | Autor: | Zobrazeno: 17x | Zatím neupraveno
ROBERT PLAGA ministr š kols tví, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-30027/2021-1 Příloha Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, rád bych Vám srdečně poděkoval za Vaši pomoc, aktivitu, odborné komentáře a podnětné tipy z Vaší praxe. Především díky Vám se nám podařilo společně implementovat první rok vytyčené Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Cílem naší Strategie je, aby se Vám ve školách lépe učilo a pracovalo a byli jste za Vaši práci dobře odměněni. Právě v tomto kroku jsme dosáhli velkého úspěchu a přinesli jsme zásadní zvýšení financí pro školy i pro Vás. Celé znění Strategie 2030+ a další konkrétní kroky, které z ní vyplývají, najdete přehledně na webu Edu.cz. Najdete zde například metodiku pro distanční vzdělávání, aktuální revize rámcových vzdělávacích programů nebo podrobnější informace o tom, v čem Vám může pomoci Střední článek podpory, který aktuálně testujeme ve dvou okresech. Můžete se zde také podívat na záznam z výroční konference, kde představujeme plány Strategie 2030+ na další dva roky. Jsem velmi rád, že se společně s Vámi můžeme podílet na tom, aby naše školství bylo moderní, aktuální a šlo ruku v ruce se složitými společenskými a technologickými změnami, které prožíváme. Děkuji Vám za to, že dětem předáváte chuť se učit, a zároveň se neustále učíte s námi. Vaše komentáře, podněty a nápady k inovacím uvítáme na e-mailových adresách, které jsou uvedeny vždy k jednotlivým tématům na Edu.cz. Připravili jsme pro Vás také plakát, který přehledně shrnuje hlavní body Strategie 2030+ ve vztahu k výuce a který můžete jako praktickou pomůcku vyvěsit ve sborovně. Děkuji Vám za práci, kterou ve školách odvádíte a také za Vaši podporu a důvěru. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci

Vloženo: 14.11.2021 | Autor: | Zobrazeno: 41x | Zatím neupraveno
Na základě nařízení MŠSMT a MZČR proběhne na naší škole screeningové testování žáků základní školy. TESTUJEME VE TĚLOCVIČNĚ PŘED VSTUPEM DO DRUŽINY. Děti jdou do školy hlavním vchodem. Žádáme rodiče, aby byli připraveni na alternativu případného záchytu pozitivního testu žáka a měli připravenu variantu co nejrychlejšího vyzvednutí žáka z karantíny, která bude v nářaďovně tělocvičny. Dokument je uvede níže. Dále uvádíme stručné informace o postupech, když se náš žák setká s osobou pozitivní na Covid-19

Vloženo: 4.11.2021 | Autor: | Zobrazeno: 34x | Zatím neupraveno
Třídní schůzky formou konzultací proběhnou od 14.00 do 15:30 hod. Pokud preferujete telefonický kontakt (vzhledem k současné epidemiologické situaci), nebráníme se. Jinak musíme dodržovat stanovená hygienická opatření. Jednání školské rady v novém složení proběhne 11. 11. 2021 od 16.00 hodin v ředitelně školy.

Vloženo: 12.11.2021 | Autor: | Zobrazeno: 36x | Zatím neupraveno
Na základě nařízení MŠSMT a MZČR proběhne na naší škole screeningové testování žáků základní školy. TESTUJEME VE TĚLOCVIČNĚ PŘED VSTUPEM DO DRUŽINY. Děti jdou do školy hlavním vchodem. Dokument je uvede níže. Dále uvádíme stručné informace o postupech, když se náš žák setká s osobou pozitivní na Covid-19

Vloženo: 15.10.2021 | Autor: | Zobrazeno: 122x | Zatím neupraveno

Vloženo: 15.10.2021 | Autor: | Zobrazeno: 19x | Zatím neupraveno
V rámci projektu (MAP II) ORP Hořovice budeme využívat služby sdíleného logopeda pro školy. Zatím jsme provedli průzkum zájmu v MŠ a dále chceme rozšířit i zájemce z řad rodičů žáků ZŠ. Každé liché úterý bude docházet logopedka p. Pavlína Marešová do školy a aktivně bude provádět cvičení či nápravy. Zájemci o tuto službu se přihlásí u třídní učitelky či v ředitelně. Podmínkou je také vyplnění souhlasu a anamnézy. Pro více informací volejte 739079226

Vloženo: 6.10.2021 | Autor: | Zobrazeno: 31x | Zatím neupraveno
Nejvyšší počet hlasů ve volbě nového člena z řad zákonných zástupců do Školské rady při ZŠ a MŠ Újezd na období školních let 2021-22 až 2023/24 (konané ve dnech od 13. 9. do 17. 10. 2021) obržel pan David Štochl. Celkem bylo vydáno 27 hlasovacích lístků z toho bylo odevzdáno 19 hlasů. Pan David Štochl získal nadpoloviční většinu v počtu 11 hlasů. Tímto se stává členem školské rady od školního roku 2021-22. Gratulujeme. Protokol o výsledcích voleb je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Vloženo: 6.10.2021 | Autor: | Zobrazeno: 28x | Zatím neupraveno
Žáci přihlášení na plavání zčínají první z deseti lekcí v pátek 8. 10. 2021. Pozor odjezd je již v 7:45. Žáci omluvení z hodiny plavání ze zdravotních důvodů a nepřihlášení žáci se budou učit dle jejich rozvrhu ve škole.

Vloženo: 15.9.2021 | Autor: | Zobrazeno: 117x | Zatím neupraveno
Akce školy rozšiřující výuku a další září, říjen 2021 1. 9. 2021 – zahájení školy 9. 9. 2021 – Recyklohraní – informativní hodina pro žáky o třídění odpadu 24. 9. 2021 – VZPoura úrazům – beseda s lidmi po úrazu s preventivním programem 27. 9. 20221 – ředitelské volno pro žáky ZŠ 28. 9. 2021 – státní svátek – Den české státnosti. 30. 9. 2021- den na farmě Milínov Pekaři–cena za vstup a dopravu 300,- (nelze hradit ze Šablon) 6. 10. 2021 - Den v městské kniohovně Hořovice – hrazeno ze šablon 8. 10. 2021 – první lekce plavání Během října bude probíhat tradiční sběr kaštanů Haloweeen dle epidemiologické situace

Celkem: 98 článků