Kotva
Nepřehlédněte
Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 22.3.2023 | Autor: | Zobrazeno: 40x | Zatím neupraveno
Pozor - došlo k posunu předběžně uvedného zápisu do první třídy. Zápis se bude konat ve středu 19. 4. 2023 od 13.30 do 15.30 hod. Více níže

Vloženo: 17.3.2023 | Autor: | Zobrazeno: 36x | Zatím neupraveno
V úterý 14. 3. 2023 proběhla dopravní výchova žáků ZŠ a MŠ Újezd formou inovativní výuky - prostřednictvím firmy Dopravní hřiště EU v úterý 21. 3. 2023 proběhne Den Vody - formou soutěží, kvízů a návštěvou vodárny, kde nás provede paní Ludmila Jindrová.

Vloženo: 1.3.2023 | Autor: | Zobrazeno: 87x | Zatím neupraveno
Akce ZŠ a MŠ Březen- aneb Divadelní březen 6.3. – 10. 3. 2023 Jarní prázdniny v ZŠ 14.3. 2023 – Dopravní hřiště v tělocvičně – pro MŠ i ZŠ – hrazeno ze šablon 15.3. 2023 – zájezd do Plzeňského divadla Alfa jen pro 3.,4. a 5. tř. ZŠ společně s oseckou školou (cena bude upřesněna) 21. 3. 2023 - Den vody 24.3.2023 – divadlo Ondřej – Pipi dlouhá punčocha - v družině pro MŠ i ZŠ 50,- Kč vstupné 4.4. 2023 - Praha pražský hrad - výuka jinak

Vloženo: 26.1.2023 | Autor: | Zobrazeno: 101x | Zatím neupraveno
31.1. 2023 bude žákům předán výpis z vysvědčení, tento dokument se uchovává doma a bude nahrazen na konci školního roku oficiálním vysvědčením na úředním tiskopise. Pololetní prázdniny jsou až v pátek 3.2. 2023. V měsíci únoru nemáme dosud naplánovány žádné výjezdní akce, budeme prohlubovat inovativní výuku prostřednictvím projektu JAK - Šablony. Níže je pozvánka na akci knihovny Hořovice - v průběhu pololetních prázdnin.

Vloženo: 4.1.2023 | Autor: | Zobrazeno: 56x | Zatím neupraveno
Leden 2023 bude v naší škole věnován intenzivní výuce bez zvláštních výjezdů. První pololetí škoního roku 2022-23 bude ukončeno 31.1. 2023 předáním výpisů vysvědčení žákům. Pedagogická rada bude ve středu 25.1.2023. Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 3.2. 2023.

Vloženo: 21.12.2022 | Autor: | Zobrazeno: 42x | Zatím neupraveno
Všichni zaměstnanci, děti i žáci naší školy přejí všem, kteří nás podporují, sledují a pomáhají, štastně strávené dny vánočních prázdnin a mnoho úspěchů v novém kalendářním roce 2023. A nám všem školou povinným přejeme krásné vysvědčení a zábavnou školu až do června 2023.

Vloženo: 20.12.2022 | Autor: | Zobrazeno: 38x | Zatím neupraveno
Změna 21. 12. 2022 !!! Zrušení Divadla v PRAZE Vzhledem k vysoké absenci žáků jsme zrušili zájezd do divadla do Prahy. Náhradní program je výstava betlémů a návštěva hořovického zámku. Jedeme vlakem v 9:17 a zpět v 12:36. Vstupné a dopravné je 130,- Kč. Do školy teplé oblečení a boty, batůžek s penálem, pitím a drobné kapesné. Učíme se 1. hodinu. Svačíme ve škole, na oběd se vrátíme. Rozumně zvažte zdravotní stav vašich dětí.

Vloženo: 7.12.2022 | Autor: | Zobrazeno: 80x | Zatím neupraveno
Stručně informace – ZŠ Újezd prosinec Ve čtvrtek 8. 12. nás fotografuje pan Jiří Sklenář – soubor tří vánočních fotografií 100,- velká společná 30,- Kč další fotografie navíc 20,- Kč/kus V sobotu 10. 12. 2022 – Vánoční zpívání u kaple. Sraz dětí, již oblečených do betlémských kostýmů Betléma a vesničanů s rekvizitami, je v 15.45 u tělocvičny školy. Dejte dětem teplé boty a více vrstev, při stání promrznou. V úterý 13. 12. je náhradní hodina plavání č. 9 neplavci se učí ve škole. Po návratu z plavání je výuka dle rozvrhu. Ve středu 14. 12. je hodinový pořad Šifra mistra Brailla, kdy se děti hravou formou seznámí se světem nevidomých lidí, program pro žáky zdarma v rámci šablon V pátek 16.12. poslední lekce plavání. Ve středu 21. 12. divadlo Gong Praha „Vánoční koleda“, příspěvek na dopravu + vstupné 300,- Kč zbytek platí škola. Odjezd v pozor!!! 7:45 návrat ve 13.00 hod. Svačina bude balíček ze školy, pití s sebou, oběd po návratu ve škole. Drobné kapesné není překážkou. Čtvrtek 22. 12. 2022 vánoční nadílka mezi dětmi a dopolední procházka a krmení zvěře Vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2022. Do školy jdeme znovu v úterý 3. 1. 2023

Vloženo: 29.11.2022 | Autor: | Zobrazeno: 40x | Zatím neupraveno
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, Středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, sdělujeme Provoz MŠ Újezd je v roce 2022 ukončen dnem 22. 12. 2022 23. 12. 202 je škola uzavřena. MŠ i ZŠ bude znovu v provozu od úterý 3. 1. 2023 Přejeme Vám příjemné prožití Vánoc a úspěšný start do nového roku. Ludmila Mottlová Ředitelka školy

Vloženo: 28.11.2022 | Autor: | Zobrazeno: 79x | Zatím neupraveno
Logopedická prevence u předškoláků a ml. žáků Kde: online, aplikace ZOOM Program: 16:45 – 17:00 Registrace účastníků 17:00 – 18:00 Přednáška a příklady dobré praxe 18:00 – 18:30 Diskuze a poradenství Přednášející: PhDr. Helena Lukavská Popis: Klinický logoped rodiče upozorní čemu v rámci logopedické prevence doma věnovat pozornost a jakými způsoby mohou rodiče pomoci správnému rozvoji řeči. Prostor bude i na konkrétní dotazy. Cílovou skupinou jsou rodiče dětí ve věku 3 – 7 let. Přihlášení: Možné v rámci tohoto odkazu https://us02web.zoom.us/j/84384975432 2. 12. 2022 od 17:00 hod. NÍŽE JE UVEDEN ODKAZ K PŘIPOJENÍ

Celkem: 145 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.