Kotva
Nepřehlédněte
Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 15.9.2023 | Autor: | Zobrazeno: 85x | Zatím neupraveno
19.9. 2023 - Beseda se spisovatelkou ve škole 27. 9. 2023 - Výlet Strašice Tři trubky autobusem 27. 9. 2023 - zahájení kroužku tvořivé informatiky 29. 9. 2023 - ředitelské volno pro žáky 6. 10. 2023 - první lekce plavání 24. 10. 2023 - Haloweenská stazka a spaní 26. 10. 2023 - podzimní prázdniny - dvoudenní

Vloženo: 4.9.2023 | Autor: | Zobrazeno: 116x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, Začíná nový školní rok 2023-24 Chtěli bychom Vám podat některé informace týkající se organizace práce školy. Škola je i tento rok trojtřídní. Ve všech ročnících se bude vyučovat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro budoucnost“. ČTETE DÁLE....

Vloženo: 12.8.2023 | Autor: | Zobrazeno: 143x | Zatím neupraveno
Vyučování ve školním roce 2023/24 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023. 4. září 2023 se sejdeme jako již tradičně v družině školy, kdy se budeme těšit i na rodiče prvňáčků, kteří je přivedou na uvítanou k prvnímu dni školy. Všichni ostatní školáci by měli mít přezutí do skříňky. Po úvodním představení pedagogů a nových prvňáčků budou následovat informace třídních učitelů ve třídách. Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníků si přinesou přezůvky, aby si je mohli nechat v šatně, a stačí malá taška na papíry a přihlášky, které dostanete v rámci úvodní hodiny. Rozloučíme se v 8: 45 – 9:00 hod. V pondělí 4. září se ještě nevaří pro školu ani nefunguje družina. Běžný provoz začne až od 5. 9. 2023, kdy družina otvírá v 6,30. Začátek výuky je v 8.00, přičemž žáci docházejí do školy v 7:45. Rozvrh níže ke stažení, vyhrazujeme si ale možnost dalších úprav po nasazení rozvrhu do výuky. ROZVH níže.

Vloženo: 28.6.2023 | Autor: | Zobrazeno: 37x | Zatím neupraveno
Doplatek za dopravu do Jinec na Den s armádou (z 1.6. 2023) činí 70 Kč na žáka, Budme rádi když pošlete peníze po dětech do pátku 2023 jinak až v září. Přejeme klidné prázdniny jak dětem, tak i rodičům.

Vloženo: 28.6.2023 | Autor: | Zobrazeno: 66x | Zatím neupraveno
Otevřeno: 1. 7. – 14. 7. 2023 Uzavřeno: 17. 7. -25. 8. 2023 Otevřeno: od 28. 8. 2023 (pedagogové nástup od 23. 8. 2023)

Vloženo: 15.6.2023 | Autor: | Zobrazeno: 42x | Zatím neupraveno
Den před výletem v úterý 20. 6. 2023 zažijeme soutěžní den se skupinou Gladius na téma „HUSITÉ“ pro MŠ i ZŠ od 9.00 v areálu školy Středa 21. 6. 2023 Školní výlet vlakem do Chodouně do Levandulového údolí Vybíráme 200,- Kč (vstupné na workšop + vlak) Téma Bylinky našich zahrádek. Doprava vlakem ze zastávky Cerhovice 8:42 , předpokládaný návrat vlakem ve 12.41 hodin. Svačina bude i ze školy, doporučujme drobné jídlo i z domova a dost pití, důležité pohodlné boty. Přesun ze Zdic do Chodouně pěšky. Oběd bude ve škole. V týdnu od 26. 6. plánujeme ještě menší výlety po okolí. Děti budou upozorněny. Výuka probíhá do 29. 6. 2023. Vysvědčení bude předáno 30. 6. 2023. kdy výuka končí v 9.00 hodin. Družina běží do 12.00 hodin. Děti mají obědy a svačiny odhlášené. Oběd pro zájemce nutné přihlásit přes strava.cz nebo u kuchařky.

Vloženo: 22.5.2023 | Autor: | Zobrazeno: 86x | Zatím neupraveno
Den otevřených dveří - dětský den v posádce 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“ v Jincích Datum: 1. 6. 2023 Místo konání: Jince, Zborovská Balíček svačiny ze školy. Odjezd autobusu 8:30 návrat po 12.00 hodině – poté oběd ve škole Dostatek Pití a případně ještě malou svačinu s sebou, peníze ??? Sportovně obléct a pohodlné boty, případná medikace s sebou. 2.6. – vítání občánků pro dobrovolníky z řad žáků 16.15 hod na OÚ Újezd Atletická všestrannost pro nominované: 13. 6. stadion LOKO Beroun – nominovaní účastníci jedou vlakem ze zastávky Cerhovice v 6:41 !! hod. (oběd a svačina je ve škole odhlášen – případně je možné oběd vyzvednout, když dodáte nádoby) Gladius "husitské hry" pro děti na hřišti či tělocvičně 20.6. 2023 od 9.00 hod ZŠ i MŠ Bylinkový workshop na levandulové farmě Chodouň středa 21. 6. 2023. Vlakem do Zdic a zpět. Oběd ve škole stihneme. V posledním červnovém týdnu plánujeme pěší výlet po okolí Komárov nebo Kařez. Předání vysvědčení žákům 30.6. 2023 konec výuky v 8:45. Družina pro zájemce funguje do 12.00 hodin. Oběd na objednání.

Vloženo: 12.5.2023 | Autor: | Zobrazeno: 136x | Zatím neupraveno
jsou v záložce MŠ zápis nebo ke stažení níže

Vloženo: 11.5.2023 | Autor: | Zobrazeno: 104x | Zatím neupraveno
Odjezd v 7:45 od školy na letiště Václava Havla -Trasa 2 – Budeme procházet bezpčnostním odbavením, do batůžků jen malou svačinu a pití do 500 ml, žádné ostré přeměty! Návrat do školy na oběd cca po 13.00 hodině. Budeme se pohybovat autobusem po odbavovací ploše, uvidíme příjezd letadla k nástupnímu mostu, pojíždění po ploše i starty a přistání. Vše s výkladem zkušeného průvodce. Zastávka je také na Hasičské záchranné stanici, kde uvidíte letištní speciály

Vloženo: 2.5.2023 | Autor: | Zobrazeno: 82x | Zatím neupraveno
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Újezdě oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-23 se koná v ředitelně, v 1. patře základní školy ve čtvrtek 11. května 2023 od 14.00 hod. do 16.00 hodin Rodiče přinesou k zápisu: - rodný list dítěte - potvrzení o povinném očkování - vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání / dostanete v mateřské škole/nebo vyplníte na místě - kartičku zdravotní pojišťovny dítěte Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy postupovat dle stanovených kritérií a rozhodovat na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněna, na úřední desce OÚ Újezd, v budově ZŠ a MŠ Újezd a na webových stránkách školy /www.zsmsujezd.CZ/ Mgr. Ludmila Mottlová Ředitelka školy

Celkem: 157 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.