Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 30.4.2021 | Autor: | Zobrazeno: 82x | Zatím neupraveno

Vloženo: 14.4.2021 | Autor: | Zobrazeno: 80x | Zatím neupraveno
více najdete v záložce MŠ Zápis

Vloženo: 9.4.2021 | Autor: | Zobrazeno: 111x | Zatím neupraveno
Přehledné isntrukce shlédněte na videu. U nás se testujeme v tělocvičně žáci - sami. Mateřská škola bude mít testovací místo ve školní jídelně.

Vloženo: 7.4.2021 | Autor: | Zobrazeno: 106x | Zatím neupraveno
Na základě rozhodnutí MŠMT je povolen návrat žáků do školy, v našem případě se nebudeme ani po týdnech střídat a budeme se učit v oddělených skupinách, 1.,2. tř., 3.,4. tř a 5. tř. snad již nepřetržitě. MŠ - jen předškoláci, kteří také musí podstoupit testování antigenním testem. Škola - družina i MŠ je otvřena od 6:30. Rozvrh ZŠ je níže ke stažení. Pondělí a čtvrtek jsou dny samotestů - kdy budEte vstupovat do školy zadem u tělocvičny. V tělocvičně se testujeme a po potvrzení negativního testu odchází žáci do družiny.

Vloženo: 7.4.2021 | Autor: | Zobrazeno: 114x | Zatím neupraveno
Návrat žáků ZŠ je podmíněn testovánín 2x v týdnu - v pondělí a ve čtvrtek. Testovat budeme žáky v tělocvičně a proto v pondělí a ve čtvrtek budou žáci ZŠ vcházet do školy dveřmi u tělocvičny. Ostatní dny se bude používat hlavní vchod. V pondělí 12. 4. bude otevřeno od 6:30 kdy děti před vstupem do družiny budou testovány. I pro nás to bude poprvé, takže pro žáky prvních a druhých ročníků dovolíme pomoc rodičů (nikoli povinně). Věříme, že při našem počtu žáků vše zvládneme. Kdo se nemusí testovat je uveden níže. Především ti, co proděllali Covid nám předají kopii potvrzení.

Vloženo: 31.3.2021 | Autor: | Zobrazeno: 50x | Zatím neupraveno
distanční výuka bude pokračovat od 6. 4. 2021 - tedy po velikonočních prázdninách. Po otevření škol budeme učit všechny třídy bez rotace. Více sdělíme až nám potvrdí termín otevření nadřízené instituce. Přejeme Vám hlavně hodně zdraví :-) a chuti do dalšího čtvtletí snad již presenčně.

Vloženo: 31.3.2021 | Autor: | Zobrazeno: 52x | Zatím neupraveno
Dle zaslaného dokumentu MŠMT je naše základní škola se třídami 1. stupně do 75 žáků osvobozena od rotací. Tedy jakmile budou školy otevřeny budeme vyučovat dle posledního rozvrhu co platil v prosinci, tedy bez TV. MŠ mohou navštěvovat pouze děti v povinné předškolní výuce. Ostatní zůstávají doma. Informace o testování dosude nemáme. Dokument ke stažení níže

Vloženo: 26.3.2021 | Autor: | Zobrazeno: 47x | Zatím neupraveno
Na základě vnitřního předpisu o platbě školkovného oznamujeme, že v době, kdy je MŠ vládou uzavřena se bude vybírat snížené školkovné ve výši 150,- Kč za měsíc dle bodu 4) směrnice. Viz níže

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1948x | Zatím neupraveno
Změna v důsledku karantény

Vloženo: 27.2.2021 | Autor: | Zobrazeno: 189x | Zatím neupraveno
vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod provoz základní i mateřské školy. Zakazuje A. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole B. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení c. Provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání Čtěte dále...

Celkem: 113 článků