Kotva
Nepřehlédněte
Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 24.11.2023 | Autor: | Zobrazeno: 19x | Zatím neupraveno
V pondělí 27. 11. 2023 jdeme po svačině na výpravu po stopách partyzánů. Znamená to, že je nutné, aby Vaše dítě bylo velmi dobře oblečené do lesa nepromokavé pohodlné boty a oblečení do mrazu – rukavice, čepice. Děkujeme za Vaši součinnost.

Vloženo: 22.11.2023 | Autor: | Zobrazeno: 32x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, naše škola se v pondělí 27. listopadu 2023 připojí ke stávce nikoli omezením provozu, ale demonstrativní změnou barvy oděvu. Stejně jako většina aktivních pracovníků ve školství jsme přesvědčen, že proklamované nekoncepční snižování výdajů v sektoru školství povede k ohrožení existence málotřídních škol, zastavení modernizace a inovativních způsobů výuky. Finanční zajištění nákupu nových učebnic a pomůcek obecně bude nanejvýš problematické. Efektivní možnosti vzdělávání v menších skupinách a menších třídních kolektivech, které jsou také zároveň podporou pro inkluzi a diferenciovanou výuku, budou obtížně realizovatelné. Zamýšlené úspory citelně ovlivní už tak nízké platy provozních zaměstnanců (kuchařek, školnic, uklízeček) a asistentů pedagoga, kteří jsou nepostradatelní a bez nichž není možné zajistit chod žádné školy. Nutně povedou nejen ke snižování počtu zaměstnanců, ale i kvality celého vzdělávacího procesu. Na základě výše uvedených důvodů bude v pondělí 27. listopadu škola v provozu ovšem s podporou stávky. Hlavním důvodem neuzavření je obava o splnění výukových plánů, protože v tomto pololetí přicházíme o páteční výuku díky plavání. Žáci ZŠ půjdou na dvě hodiny k partyzánskému krytu. Teplé oblečení a obuv nutné!!! Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Újezd Mgr. Ludmila Mottlová

Vloženo: 16.11.2023 | Autor: | Zobrazeno: 51x | Zatím neupraveno
plakát ke stažení níže Žáci obdrží dotazník na rozsah objednávky. Minumum jsou tři fotografie za 100,-Kč; každá další 20,- Kč

Vloženo: 9.11.2023 | Autor: | Zobrazeno: 61x | Zatím neupraveno
Stručně listopad a prosinec 2023 v ZŠ 8. 11. 2023 třídní schůzky a konzultace pro rodiče od 14 do 16.00 hodin 16. 11. 2023 Divadlo Ondřej Ve škole s představením pro ZŠ i MŠ vstupné 50,- Kč 5. 12. 2023 cesta za Mikulášem k újezdské hájovně ( v rámci výuky) 9. 12. 2023 vánoční zpívání u kaple v Újezdě (pro účinkující účast nutná) 19. 12. 2023 Plavání poslední lekce 20. 12. 2023 zájezd do plzeňského divadla Alfa na představení „Zimní příhody včelích medvídků“ cena dopravy a vstupného je 200,- Kč Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vloženo: 20.10.2023 | Autor: | Zobrazeno: 53x | Zatím neupraveno
HALLOWEENSKÉ SPANÍ VE ŠKOLE: V úterý 24.10.- večerní halloweenské soutěže spojené se spaním ve škole. Pro žáky bude připravené večerní plnění úkolů, které proběhne na hřišti SK Doubravan a poté program v budově školy spojený se spaním ve škole. Akce je dobrovolná. Žáci se mohou zúčastnit jak soutěží a spaní ve škole, nebo pouze soutěží, nebo se nemusí zúčastnit vůbec. Pro účastníky bude sraz ve škole v 18:30 hod. S sebou : oblečení na spaní karimatka – podložka na zem, spací pytel, polštářek pod hlavu (lze přinést již ráno a ponechat v tělocvičně) kartáček na zuby a zubní pastu školní taška s penálem – ve středu bude probíhat vyučování dle rozvrhu Ve škole bude zajištěna lehká večerní svačina, snídaně a pití. Jídlo si donesou pouze ti, kteří nemohou jíst školní stravu. …………………………………………………………………………………………………………………….. Čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.- podzimní prázdniny Obědy mají děti odhlášeny.

Vloženo: 15.9.2023 | Autor: | Zobrazeno: 170x | Zatím neupraveno
19.9. 2023 - Beseda se spisovatelkou ve škole 27. 9. 2023 - Výlet Strašice Tři trubky autobusem 27. 9. 2023 - zahájení kroužku tvořivé informatiky 29. 9. 2023 - ředitelské volno pro žáky 6. 10. 2023 - první lekce plavání 24. 10. 2023 - Haloweenská stazka a spaní 26. 10. 2023 - podzimní prázdniny - dvoudenní

Vloženo: 4.9.2023 | Autor: | Zobrazeno: 164x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, Začíná nový školní rok 2023-24 Chtěli bychom Vám podat některé informace týkající se organizace práce školy. Škola je i tento rok trojtřídní. Ve všech ročnících se bude vyučovat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro budoucnost“. ČTETE DÁLE....

Vloženo: 12.8.2023 | Autor: | Zobrazeno: 187x | Zatím neupraveno
Vyučování ve školním roce 2023/24 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023. 4. září 2023 se sejdeme jako již tradičně v družině školy, kdy se budeme těšit i na rodiče prvňáčků, kteří je přivedou na uvítanou k prvnímu dni školy. Všichni ostatní školáci by měli mít přezutí do skříňky. Po úvodním představení pedagogů a nových prvňáčků budou následovat informace třídních učitelů ve třídách. Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníků si přinesou přezůvky, aby si je mohli nechat v šatně, a stačí malá taška na papíry a přihlášky, které dostanete v rámci úvodní hodiny. Rozloučíme se v 8: 45 – 9:00 hod. V pondělí 4. září se ještě nevaří pro školu ani nefunguje družina. Běžný provoz začne až od 5. 9. 2023, kdy družina otvírá v 6,30. Začátek výuky je v 8.00, přičemž žáci docházejí do školy v 7:45. Rozvrh níže ke stažení, vyhrazujeme si ale možnost dalších úprav po nasazení rozvrhu do výuky. ROZVH níže.

Vloženo: 28.6.2023 | Autor: | Zobrazeno: 72x | Zatím neupraveno
Doplatek za dopravu do Jinec na Den s armádou (z 1.6. 2023) činí 70 Kč na žáka, Budme rádi když pošlete peníze po dětech do pátku 2023 jinak až v září. Přejeme klidné prázdniny jak dětem, tak i rodičům.

Vloženo: 28.6.2023 | Autor: | Zobrazeno: 102x | Zatím neupraveno
Otevřeno: 1. 7. – 14. 7. 2023 Uzavřeno: 17. 7. -25. 8. 2023 Otevřeno: od 28. 8. 2023 (pedagogové nástup od 23. 8. 2023)

Celkem: 162 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.