Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Zápis do ZŠ na školní rok 2023/24 bude 19. 4. 2023

Vloženo: 11.3.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 4451x | Zatím neupraveno

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/25

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ KE STAŽENÍ ZDE (Velikost: 14.31 kB)

nebo přímo v ZŠ

Poučení zákonného zsárupce ZDE (Velikost: 449.63 kB)

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/25

Pro školní rok 2024/25 budou zapsány do 1. ročníku základní školy děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis pro školní rok 2024/25 bude probíhat

dne 9. 4. 2024 od 13:30 do 15:30 hodin.

 Pokud se nebudete moci dostavit  9. 4.  2024, můžete tak učinit v náhradním termínu po telefonické domluvě na čísle  73979226.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisový list, kterou zákonný zástupce vyplní na místě nebo ji můžete přinést vyplněnou z domova (ke stažení na https://www.zsmsujezd.cz
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte; - v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • - žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní na místě nebo ji můžete přinést vyplněnou z domova
 •  (ke stažení na https://www.zsmsujezd.cz
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte - v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

Průběh zápisu do 1. třídy

 • zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisní list a doloží všechny výše uvedené dokumenty
 • zákonný zástupce přihlíží, jak dítě prochází úkoly, kde bude paní učitelka formou přátelského pohovoru nad obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 10 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;
 • po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;
 • zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, nejpozději do  10.05.2024 na webových stránkách školy a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
 • Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
 • Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 3. 5. 2024 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy, pokud budou doloženy všechny zákonné materiály.
 •  O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese: zsmsujezd@seznam.cz nebo na telefonním čísle 311 57 75 41

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.