Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Zápis do ZŠ 2019

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 795x | Zatím neupraveno

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Újezdě oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/20 se bude konat

 

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13:30 hod. do 15.30 hod.

 

v učebně 1. třídy školy. K řádnému zápisu dostaví žáci narození od

1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

 

Rodiče přinesou k zápisu:

  • rodný list dítěte
  • vyplněnou žádost o přijetí k povinné školní docházce / dostanete v MŠ nebo si stáhnete na webových stránkách školy
  • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
  • vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. roč. /dostanete v MŠ  či ředitelně ZŠ/

 

Děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 mohou být přijati k povinné školní docházce na základě písemné žádosti rodičů a vyjádření pedagogicko – psychologické poradny, děti narozené od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 přiloží navíc vyjádření odborného lékaře.

 

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musíte se dostavit i s dítětem k zápisu. Obdržíte formulář „Žádost o odklad povinné školní docházky“, který podáte vyplněný zpět do školy nejpozději do 30. 4. 2019. Součástí Vaší žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Mgr. Ludmila Mottlová

ředitelka školy

V Újezdě 28.9.2018