Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOKUMENTY


Rozpočet a střednědobý výhled (vyvěšeno od 1.12. 2020) (Velikost: 20.99 kB)

Střednědobý výhled (Velikost: 21.76 kB)

Manuál MŠMT pro školní rok 2020-21 (Velikost: 964.16 kB)

Čestné prohlášení bezinfekčnost Covid-19 (Velikost: 268.76 kB)

Schválený rozpočet na rok 2020 (Velikost: 429.28 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2020 (Velikost: 246.28 kB)

Střednědobý výhled na roky 2020 - 2022 (Velikost: 181.53 kB)

ROZPOČET 2020 (Velikost: 522.48 kB)

Oznámení Ředitelské volno 31.10. -1.11.2019 (Velikost: 610.35 kB)

GDPR ZDE (Velikost: 674.59 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017-18 (Velikost: 674.59 kB)

VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY 2018 (Velikost: 36.34 kB)

POVĚŘENEC GDPR (Velikost: 22.66 kB)

 

Naše organizace podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle Metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s jehož detailním zněním se můžete seznámit kliknutím na odkaz http://www.msmt.cz/file/44592/

V souladu s GDPR zpracovává naše organizace osobní údaje dle těchto zásad:

  1. Zákonnost, korektnost a transparent – Provádíme zpracování jen v případě, kdy k tomu existuje legitimní důvod (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, ochrana našich zájmů, ochrana zájmů třetích osob nebo udělený souhlas subjektu údajů).
  2. Účelové omezení – Shromažďujeme osobní údaje jen pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely (viz výše).
  3. Minimalizace údajů – Zpracování osobních údajů provádíme pouze v míře a rozsahu, který je nezbytný ve vztahu k danému účelu.
  4. Přesnost – Zpracováváme pouze aktuální osobních údajů, které odrážejí skutečný stav věci.
  5. Omezení uložení – Držíme osobní údaje po dobu ne delší, než je nezbytné a zákonné.