Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Plán akcí základní školy

Vloženo: 22.7.2017 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 2983x | Zatím neupraveno

Plán školy  - školní rok 2019/20

Od 1. 8. 2018pracuje ZŠ a MŠ Újezd na realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. (Velikost: 73.66 kB) Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Plán školy  - školní rok 2019 -2020

ZŚ a MŠ Újezd, okres Beroun

Organizace školního roku 2019/2020

Začátek školního roku: pondělí 2. září 2019 zahájení od 8.00

Konec prvního pololetí: čtvrtek 30. ledna 2020

Konec druhého pololetí: úterý 30. 6. 2020

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října – 30. října 2018

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 

(ředitelství školy požádalo o povolení ředitelského volna na dny 31.10 a 1. 11. 2019.)

Vánoční prázdniny:  v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny: 10. února – 16. února 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020

Hlavní prázdniny: od  středy 1. července 2020 – do pondělí 31. srpna.

Začátek nového školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. září 2020.

Státní svátky

 1. leden Den obnovy samostatného českého státu
 2. květen Den vítězství
 3. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 4. červenec Den upálení Mistra Jana Husa
 5. září Den české státnosti
 6. říjen Den vzniku samostatného československého státu
 7. listopad Den boje za svobodu a demokracii

 

Ostatní svátky                     

 1. leden Nový rok

Velký pátek a Velikonoční pondělí

 1. květen Svátek práce
 2. prosinec Štědrý den
 3. prosinec 1. svátek vánoční
 4. prosinec 2. svátek vánoční

 

Významné dny

 1. leden Den památky Jana Palacha
 2. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
 3. březen Mezinárodní den žen
 4. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
 5. březen Den narození Jana Ámose Komenského.
 6. duben Den vzdělanosti
 7. květen    Květnové povstání českého lidu
 8. květen Den rodin
 9. červen Vyhlazení obce Lidice
 10. červen Den památky obětí komunistického režimu
 11. listopad Den válečných veteránů

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program „ Učíme se pro budoucnost“ – 1. – 5. ročník

 

Rozdělení tříd

I.třída ( 1. a 2. ročník ) – třídní učitelka Mgr.Monika Kuklová

             1.ročník – 5 žáků

             2.ročník – 6 žáků                 celkem – 11 žáků

II.třída (4.ročník ) – třídní učitelka  Kateřina Čapková

             4.ročník – 12 žáků

III.třída (3. a 5.ročník ) – třídní učitelka  Mgr. Ludmila  Mottlová

 1. ročník - 6 žáků
 2. ročník – 9 žáků celkem – 15 žáků

 

Do školy bude chodit 38 žáků

Časový plán vyučovacích hodin:

 1. hod. 8.00 /8.45
 2. 9:00 /9.45
 3. 10.05 /10.50
 4. 11.00 /11.45
 5. 11.55 /12.40
 6. 12.35 /13.20
 7. 13.30 /14.50

 

Pracovní úvazky

Mgr. Ludmila Mottlová        17 hodin        učitelka/ ředitelka

Mgr. Monika Kuklová         25 hodin        učitelka

Kateřina čapková                 23 hodin        učitelka

Jitka Moutelíková                4 hodiny        učitelka

Jitka Moutelíková                plný úvazek _vychovatelka ŠD

 

 

Školská rada

Složení: Lenka Hasmanová

Hana Kynclová                    člen, zástupce rodičovské veřejnosti

Mgr. Monika Kuklová         člen, zástupce školy

 

Změna vyhrazena: !!

Termíny jednání:     14. 11. 20198. 4. 2019

Zápis do 1. ročníku se uskuteční  čtvrtek 2. 4. 2020 od 14.00  do 15.30 hodin

 

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek: 

 1. 11. 2019
 2. 4. 2020

Individuální konzultace - dle potřeby rodičů po ústní či telefonické domluvě

Pedagogické rady

31.08.2019

10.10.2019

23.01.2020

7.04 2020

19.06.2020

 

Zájmové kroužky

Informatika -  pondělí (2x do měsíce) p. Jindra

Hravá angličtina - pondělí –Martina Jindrová

Sportovní kroužek – pátek – Karolína Palková

Myslivecký – pátek – vedoucí Václav Klíma

 

Akce školy_(v průběhu roku budou dále doplňovány a aktualizovány v oddíle aktuality

 

Naše škola je zapojena do projektu Šablony II – reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844 S názvem Učíme se pro budoucnost.

Doba trvání projektu je od 1.8. 2018 do  31. 7. 2020 (24 měsíců)

 

Září

 1. 9. 2019_ slavnostní zahájení školního roku

25.9.2019_ Projektový den mimo školu – „Pravěk“ v nižborském kulturním středisku

Projekt klubů: čtenářský, anglický a deskových her (středy po vyučování) od 18. 9. 2019

přírodovědné vycházky

Šablony II – doučování žáků dle výběru učitelů

Šablony II  DVPP

Říjen

 1. 10. pedagogická rada

plavecký výcvik – zahájení 4. 10. 2019

Haloween ve škole (bez spaní)

vítání občánků

Projekt klubů: čtenářský, anglický a deskových her (středy po vyučování)

sběr kaštanů

Listopad

 1. 11. 2019 Den na farmě Netluky

14.11.2019 Projektový den „Jsme všichni kamarádi“ – odborník J. Sixta

sportovní den – tělocvična

DVPP – Kuklová, Moutelíková, Mottlová

Projekt klubů: čtenářský, anglický a deskových her (středy po vyučování)

plavecký výcvik

Prosinec

Deskohraní

Mikuláš v Koněprusích

7.12.2019. Zpívání u stromečku

vánoční les – vycházka

vánoční besídka

Projekt klubů: čtenářský, anglický a deskových her (středy po vyučování)

Ukončení plaveckého výcviku

Leden

17.1.2020 divadélko Hradec – Pohádka ze starého mlýna

vycházky – zimní příroda

den soutěží a her

 1. 1. 2020 předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

Únor

 1. 1. 2020 pololetní prázdniny

10.2. – 16. 2 .2020 jarní prázdniny

Projektový den ve škole

sportovní soutěže – malá kopaná, vybíjená

přihlášky – víceleté gymnázium

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

Březen

22.3. Den vody -návštěva vodárny, ochrana vodních zdrojů

Návštěva místní knihovny/beseda o knize/workšop o knize

 1. 3. 2020 Projekt.den Malý vodohospodář /4.,5. tř./ MTU.
 2. 3. 2020 projektový den Malý inženýr/1. – 3. třída

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

Duben

 1. 4. 2020 zápis do 1. třídy

3.4.2020 – Velikonoční pohádka Mš a ZŠ

 1. 4. 2020 Velikonoční prázdniny
 2. 4. 2020 – rodičovské schůzky + Rada školy
 3. 4. 2020 (22.4. Den Země )– úklid okolí školy, náves
 4. 4. – pálení čarodějnic / rodiče /

divadelní představení

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

Květen

staročeské máje – předtančení dětí / rodiče

 1. 5. 2020 – zápis do MŠ
 2. 5. 2020 Dopravní hřiště

Den matek – výroba dárků

cvičení v přírodě - sokolník

Dopravní hřiště v tělocvičně 21. 5. 2019

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

Červen

školní výlet sportovní den

vystoupení skupiny historického šermu – škola

Den dětí – hry, soutěže, sport

 1. 6. 2020 rozloučení se žáky 5. ročníku
 2. 6. 2019 slavnostní zakončení školního roku

Aktualizace 5.9. 2020