Kotva
Nepřehlédněte
VIDEO_ projektový den Historie v akci
11.6.2019

 

Jan HUS

Husité a křižáci

Cyrano

Začátek školního roku
19.6.2018

Ve škole začínáme 3. 9. 2018

Počítadlo
Online:
2
Dnes:
60
Posledních 7 dní:
587
Posledních 30 dní:
2853
Celkem:
27200
Mapa webu
A
A
A

Plán akcí základní školy

Vloženo: 22.7.2017 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 1369x | Zatím neupraveno

Plán školy  - školní rok 2018 -2019

 

Organizace školního roku 2018/2019

Začátek školního roku: pondělí 3. září 2018 zahájení od 8.00

Konec prvního pololetí: čtvrtek 31. ledna 2019

Konec druhého pololetí: pátek 28. 6. 2019

Podzimní prázdniny: pondělí 29. října –30. října 2018

Vánoční prázdniny:  sobota 22. prosince 2018 - skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019

Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února 2019

Jarní prázdniny: 4. února – 10. února 2019

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18.dubna 2019

Hlavní prázdniny: od soboty 29. 6. 2019 – do neděle 1. 9. 2019.  Začátek nového školního roku 2019/2020 – 2. 9. 2019

 

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program „ Učíme se pro budoucnost“ – 1. – 5. ročník

 

Rozdělení tříd

 

I.třída ( 1. a 3. ročník ) – třídní učitelka Mgr. Monika Kuklová

             1.ročník – 6 žáků

             3.ročník – 12 žáků                 celkem – 18 žáků

 

II.třída ( 4.ročník ) – třídní učitelka  Mgr. Pavla Hrádková

             4.ročník – 9 žáků

 

III.třída ( 2. a 5.ročník ) – třídní učitelka  Mgr. Ludmila  Mottlová

             2.ročník -  6 žáků

             5.ročník – 9 žáků                celkem – 15 žáků

 

Do školy bude chodit 42 žáků

Časový plán vyučovacích hodin:

 1. 1.hod. 8.00 /8.45
 2. 2.hod. 9:00 /9.45
 3. 3.hod. 10.05 /10.50
 4. 4.hod. 11.00 /11.45
 5. 5.hod. 12.00 /12.45
 6. 6.hod. 13.15 /14.00
 7.  

 

Pracovní úvazky

Mgr. Ludmila Mottlová      15 hodin        učitelka/ ředitelka)

Mgr. Monika Kuklová         22 hodin        učitelka

Mgr. Pavla Hrádková          22 hodin        učitelka

Jitka Moutelíková                2 hodiny        učitelka

Jitka Moutelíková               plný úvazek    vychovatelka ŠD

 

 

 

Školská rada

Složení: Lenka Hasmanová

Hana Kynclová                    člen, zástupce rodičovské veřejnosti

Mgr. Monika Kuklová         člen, zástupce školy

 

Termíny jednání: 

5. 11. 2018

 1. 4. 2019

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1.ročníku se uskuteční  ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 14.00  do 15.30 hodin

 

 

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek: 

 1. 11. 2018
 2. 04. 2019

Individuální konzultace - dle potřeby rodičů po telefonické domluvě

Nebo každé pondělí od 13.00 do 15.00 hodin v ředitelně

 

Pedagogické rady

31.08.2018

03.10.2018

05.11.2018

22.01.2019

08.04 2019

20.06.2019

 

 

Zájmové kroužky

 

Informatika -  úterý (2x do měsíce) p. Jindra

Hravá angličtina - pondělí –Martina Jindrová

Sportovní kroužek – pátek – Karolína Palková

Myslivecký – pátek – vedoucí Václav Klíma

 

 

Akce školy_(v průběhu roku budou dále doplňovány a aktualizovány)

 

Naše škola je zapojena do projektu Šablony II – reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844 S názvem Učíme se pro budoucnost. Doba trvání projektu je od 1.8. 2018 do  31. 7. 2020 (24 měsíců)

 

Září

 1. 9. _ slavnostní zahájení školního roku

18.9. 2018_ projektový den mimo školu – „Výlet do Afriky“ v plzeňské ZOO

Projekt klubů: čtenářský, anglický a deskových her (středy po vyučování)

přírodovědné vycházky

Šablony II – doučování žáků a tandemová výuka

Šablony II sdílené zkušeností pedagogů

 

Říjen

 1.  3.10. pedagogická rada
 2.  4.10. 2018 – preventivně vzdělávací program _Jiří Sixta

 DVPP – Kuklová, Moutelíková, Mottlová, Hrádková

 Plavecký výcvik – zahájení 5. 10. 2018

 Ekokom DVPP - Kuklová Moutelíková

 1. 10 projektový den v družině – setkání s paní starostkou

 vítání občánků  26. 10. 2018

 Projekt klubů: čtenářský, anglický a deskových her (středy po vyučování)

 sběr kaštanů pro úzdeské myslivce

 Spaní ve škole HALLOWEEN 25. 10. 2018

 Podzimní prázdniny - 29.-30.10.2018

 

Listopad

 1. 11. a 21. 11 pohádka v MŠ _divadelní představení

zájem o studium na víceletém gymnáziu

sportovní den – tělocvična

DVPP – Kuklová, Moutelíková, Mottlová, Hrádková

Projekt klubů: čtenářský, anglický a deskových her (středy po vyučování)

přírodovědné vycházky

plavecký výcvik

 

 

Prosinec

Deskohraní

Mikuláš v Koněprusích

 1. 12. Zpívání u stromečku
 2. 12. divadlo Minor Praha

18.12. pohádka v MŠ – Víla Zlomysllína

vánoční les – vycházka

vánoční besídka

Živý Betlém 15.12. 2018

DVPP – Mottlová

Projekt klubů: čtenářský, anglický a deskových her (středy po vyučování)

plavecký výcvik

 

Leden

4.1. 2019 divadélko Hradec v MŠ

vycházky – zimní příroda

den soutěží a her

Pedagogická rada 22. 1. 2019

 1. 1. 2019 předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

 

Únor

1.2. pololetní prázdniny

4.2. – 10. 2 .2019 jarní prázdniny

Projektový den ve škole

sportovní soutěže – malá kopaná, vybíjená

přihlášky – víceleté gymnázium

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

 

 

Březen

22.3. Den vody -návštěva vodárny, ochrana vodních zdrojů

Návštěva místní knihovny/beseda o knize/workšop o knize

vítání jara – vycházky

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

 

 

Duben

 1. 4. 2019 zápis do 1. třídy
 2. 4. 2019 – rodičovské schůzky + Rada školy

17.4 (22.4. Den Země )– úklid okolí školy, náves

 1. 4. – pálení čarodějnic / rodiče /

divadelní představení

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

 

 

Květen

staročeské máje – předtančení dětí / rodiče /

 1. 5. 2019 – zápis do MŠ

Den matek – výroba dárků

cvičení v přírodě - sokolník

Dopravní hřiště v tělocvičně 21. 5. 2019

 1. 5. Hořovice/česko anglické představení + exkurze zámeckou zahradou

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

 

 

Červen

školní výlet sportovní den

vystoupení skupiny historického šermu - škola

30.5.- Den dětí – hry, soutěže, sport

 1. 6. 2019 rozloučení se žáky 5. ročníku

28.6. 2019 slavnostní zakončení školního roku

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

 

 

 

Přílohy : - plán kontrolní činnosti

               - minimální preventivní program

               - měsíční úkoly ŘŠ

   - plán pedagogických rad

Mgr. Ludmila Mottlová

Ředitelka školy