Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

učební plány ve školním roce

Vloženo: 14.1.2020 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 6774x | Zatím neupraveno
První třídu vyučuje paní učitelka Monika Kuklová. Od září 2020 zde budou 4 noví prvňáčci- z toho 3 dívky a 1 chlapec.Přejeme všem mnoho úspěchů ve školním roce 2020/ 2021.

INFORMACE RODIČŮM:

 

Od 1.3.2021 přecházíme opět k distančnímu vzdělávání všech žáků. První třída se bude učit v tomto časovém režimu (přes Skype):

8.00- 8.30 - český jazyk

8.35 - 9.05 - matematika

každý pátek: prvouka - vyučování bude končit přibližně v 9.20

 

 

 

Úterý 30.3.:

DÚ: Modrá písanka (Fraus)- str.3.- Napište pouze 4 řádky, které jsou předepsány psacím písmem.

Početník1 (Taktik)- str.22.- dva sloupečky

 

Úterý 6.4.:

DÚ: Modrá písanka (Fraus)- str. 4. písmenko v

 

Středa 7.4.:

DÚ: Modrá písanka (Fraus)- str.5.- písmenko y

Procvičujeme s  Matýskem- str.-12.

 

Čtvrtek 8.4.:

DÚ: Modrá písanka ( Fraus)- str.6.

Slabikář (Alter)- str.53.- Teta šije

 

Pátek 9.4.:

Na vyučování si připravte:

ČJ: Slabikář (Fraus), modrá písanka Fraus

M: 

Matematika se čtyřlístkem 2. díl Fraus (nová matematika s postavičkami ze Čtyřlístku)

čísla 0 -10

- mazací tabulka, fixa, tužka, pastelky

PRV:  učebnice + pracovní sešit

 

Od pondělí 12.4. se vracíme k prezenční výuce.

Důležité informace najdete na našich web. stránkách (úvodní strana).

V pondělí si děti přinesou do školy všechny pracovní sešity a učebnice, abychom mohli společně pracovat.

V úterý se budou vracet zapůjčené školní tablety a počítače.

Kdo nebude chtít navštěvovat školní družinu, přinese si od rodičů podepsaný souhlas s jeho odchodem domů. Bez písemného souhlasu nebude žák moci sám opustit družinu.

 

Na všechny se už moc těším. Přeji vám hezký víkend a na shledanou v pondělí.

S pozdravem Monika Kuklová.