Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

učební plány ve školním roce

Vloženo: 14.1.2020 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 5362x | Zatím neupraveno
První třídu vyučuje paní učitelka Monika Kuklová. Od září 2020 zde budou 4 noví prvňáčci- z toho 3 dívky a 1 chlapec.Přejeme všem mnoho úspěchů ve školním roce 2020/ 2021.

INFORMACE RODIČŮM:

 

Od 1.3.2021 přecházíme opět k distančnímu vzdělávání všech žáků. První třída se bude učit v tomto časovém režimu (přes Skype):

8.00- 8.30 - český jazyk

8.35 - 9.05 - matematika

Mezi ČJ a M bude pětiminutová přestávka pro děti.

Zadání úkolů a informace, co si mají děti připravit na hodiny, naleznete opět na web. stránkách školy v odkazu své třídy.

 

V případě potíží volejte na tel. číslo 732 743 840.

 

Děkuji za spolupráci a přeji všem hodně zdraví.

 

S pozdravem, Monika Kuklová

 

Úterý 2.3.

Domácí úkol: Písanka 2 (Nová škola Brno)- str.2.-Před samotným psaním si každou slabiku alespoň jednou obtáhni.

Barevná čeština- str.45./ cv.3.- toto cvičení udělat do čtvrtka

Na vyučování budete potřebovat:

ČJ: Slabikář,3 kartičky- na jedné je napsané písmenko Z, na druhé P, na třetí K

M: Matematika 3 (Alter), Matematické rozcvičky 3. díl

-mazací tabulka, fixa, tužka, pastelky