Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Organizace školního roku

Vloženo: 22.3.2018 | Zobrazeno: 2886x | Zatím neupraveno

Organizace školního roku 2021-22

 

ZVyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 28. 2. – 6. 3. 2022 okres Beroun

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

dokument MŠMT s ostaními údaji zde (Velikost: 824.48 kB)

 

 

 

 •  

 

Rozdělení tříd

I.třída  1. a 2. ročník  – třídní učitelka Mgr.Monika Kuklová

             1.ročník – 7 žáků

             2.ročník – 4 žáci                 celkem – 11 žáků

II.třída  3. a 4.  ročník – třídní učitelka  Kateřina Čapková

             3. ročník  - 4 žáci

             4. ročník - 6 žáků

 

III.třída  5. ročník – třídní učitelka  Mgr. Ludmila  Mottlová

 1.              5.ročník - 6 žáků
 2.              

Do školy bude chodit 27 žáků

 

Časový plán vyučovacích hodin:

 

1. hodina  8.00 -8:45 přestávka na svačinu 8:45 - 9:05

2. hodina  9:05 - 9:50 přestávka 9:50 -10:10

 1. 3. hodina 10:10 - 10:55 přestávka  10:55 - 11:10
 2. 4. hodina 11:10 - 11:55 přestávka (oběd pr0 1. a 2. třídu odchod do družiny) 11:55 - 12:05
 3. 5. hodina 12:05 - 12:50 (oběd 20 minut)
 4. 6. hodina 13:10 - 13:55
 5.  

 

Pracovní úvazky

Mgr. Ludmila Mottlová        17 hodin        učitelka/ ředitelka

Mgr. Monika Kuklová         22 hodin         učitelka

Kateřina čapková                 23 hodin       učitelka

Jitka Moutelíková                4 hodiny        učitelka

Věra Hurdová                      2 hodiny        učitelka

Jitka Moutelíková                plný úvazek _vychovatelka ŠD

Věra Hurdová                      vychovatelka ŠD

 

Školská rada

Složení: Lenka Hasmanová

David Štochl - člen, zástupce rodičovské veřejnosti (volby 9/2021)

Mgr. Monika Kuklová - člen, zástupce školy

 

Změna vyhrazena: !!

Termíny jednání:     18. 11. 2020  a 14.4. 2021

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v pátek 9.4. 2021 od 14.00  do 15.30 hodin

 

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek: 

 

 • 2021
 1. 4. 2022

 

Individuální konzultace - dle potřeby rodičů po ústní či telefonické domluvě

Pedagogické rady

 1. 08. 2021

3.11. 2021

 1. 1.  2022
 2. 4. 2022
 3. 6. 2022

 

Zájmové kroužky

Hravá angličtina - pondělí –Martina Jindrová

 

Akce školy_(v průběhu roku budou dále doplňovány a aktualizovány v oddíle aktuality

Září

 1. 9. 2019_ slavnostní zahájení školního roku

Šablony II – doučování žáků dle výběru učitelů

PREVENTIVNÍ AKCE vzpOURA ÚRAZŮM

Návštěva farmy Milínov - program Pekaři

 

Říjen

plavecký výcvik – zahájení 8. 10. 2021

Návštěva knihovny Hořovice

Haloween ve škole 

 

Listopad

plavecký výcvik

divadlo Minor

 

Prosinec

Deskohraní

Zpívání u stromečku

vánoční les – vycházka

vánoční besídka

Ukončení plaveckého výcviku

 

Prosinec

Deskohraní

Mikuláš v Koněprusích

Zpívání u stromečku

vánoční les – vycházka

vánoční besídka

Ukončení plaveckého výcviku

 

Leden

vycházky – zimní příroda

Divadlo MINOR

 1. 1. 2021 předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

 1.  

28.2. - 5.3.2022 jarní prázdniny

Projektový den ve škole

přihlášky – víceleté gymnázium

 

Březen

Den vody -návštěva vodárny, ochrana vodních zdrojů

Projektový den v přírodě

 

Duben

 1. zápis do 1. třídy

Velikonoční prázdniny

 1. rodičovské schůzky + Rada školy
 2. (22.4. Den Země ) – úklid okolí školy, náves
 3.  

Květen

staročeské máje – předtančení dětí / rodiče

 1. zápis do MŠ
 2. Dopravní hřiště

Den matek – výroba dárků

 

Červen

školní výlet a sportovní den

Den dětí – hry, soutěže, sport