Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Organizace školního roku 2023- 2024

Vloženo: 22.3.2018 | Zobrazeno: 5519x | Zatím neupraveno

Organizace školního roku 2023-24

 • Začátek školního roku začne v pondělí 4. září 2023. Zveme na něj rodiče i prarodiče prvňáčků.
 • Den české státnosti - svátek sv. Václava je ve čtvrtek 28. září 2023.
 • Ředitelské volno pro žáky ZŠ bude v pátek 29. září 2023
 • Den vzniku samostatného Československa je v sobotu 28. října 2023.
 • Podzimní prázdniny jsou ve čtvrtek  26. a v pátek  27. října 2023.
 • Den boje za svobodu a demokracii je ve čtvrtek 17. listopadu 2023.
 • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu  3. ledna 2024.
 • Pololetní vysvědčení žáci dostanou v úterý 31. ledna 2024.
 • Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. února 2024. 
 • Jarní prázdniny pro okres Beroun jsou od 11. března do 17. března 2024.
 • Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 28. března 2024.
 • Zápis do 1. třídy dneč 9. 4. 2024
 • Rodičovské schůzky 25. 4. 2024
 • Svátky 1. května a 8. května vychází na středu.
 • Ředitelské volno 6. 5 a 7. 5. 2024

Vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024

 

 

 

Rozdělení tříd

 

I.třída  1. a  2. ročník – třídní učitelka Mgr. Monika Kuklová

             1. ročník –  6 žáků

             2. ročník –   9 žáků              

II.třída   3 ročník - 7 žáků   třídní učitelka Mgr. Ludmila Mottlová

III.třída  4. ročník –  4 žáci  třídní učitelka Mgr. Kateřina Čapková

 1.              5.ročník -    4 žáci             

Základní školu navštěvuje 30 žáků.

 

Časový plán vyučovacích hodin

 

1. hodina  08.00  - 8:45 přestávka   8:45 - 8:55

2. hodina  08:55 -  9:40 přestávka   9:40 - 10:00

 1. 3. hodina 10:00 - 10:45 přestávka  10:45 - 10:55
 2. 4. hodina 10:55 - 11:40 přestávka  11:40 - 12:00
 3. 5. hodina 12:00 - 12:45 přestávka  12:45 - 12:55
 4. 6. hodina 12:55 - 13:40
 5.  

 

Pracovní úvazky

 

Mgr. Ludmila Mottlová        17 hodin                   učitelka/ ředitelka

Mgr. Monika Kuklová          24 hodin                   učitelka

Mgr. Kateřina Čapková       24hodin                    učitelka

Jitka Moutelíková                 4 hodiny                  učitelka

Jitka Moutelíková                plný úvazek              vychovatelka ŠD

Věra Hurdová                      částečný úvazek      vychovatelka ŠD

 

Školská rada

 

Lenka Hasmanová

David Štochl - člen, zástupce rodičovské veřejnosti (volby 9/2021)

Mgr. Monika Kuklová - člen, zástupce školy

 

Změna vyhrazena: !!!

Termíny jednání:     listopad 2023  a duben 2024

Zápis do 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek

Třídní schůzky

 

Termíny třídních schůzek: 

8. 11. 2023

25. 4. 2024

 

 

Individuální konzultace - dle potřeby rodičů po ústní či telefonické domluvě.

 

Pedagogické rady

 

srpen 2023

listopad 2023

 1. leden 2024
 2. duben 2024
 3. červen 2024

 

Zájmové kroužky

 

Hravá angličtina - úterý – Martina Jindrová

Hravá informatika - středa _ Kateřina Čapková a Josef Čapek

 

Akce školy

 

- v průběhu roku budou dále doplňovány a aktualizovány v oddíle aktuality

 

Září

 1. 1. 9. 2021 slavnostní zahájení školního roku

Doučování žáků dle výběru učitelů

výlet

 

Říjen

plavecký výcvik – zahájení  8. 10. 2023 - povinný pro  2. a 3. třídu

návštěva knihovny Hořovice

Halloween ve škole 

 

Listopad 

 

plavecký výcvik

divadlo 

 

Prosinec

Divadlo Alfa Plzeň

Zpívání u stromečku  9. 12. 2023

vánoční les – vycházka

vánoční besídka

Ukončení plaveckého výcviku

 

Leden

vycházky – zimní příroda

BESEDA  Úloha celní správy v ochraně ohrožených zvířat a rostlin

Prevetivní program Dobronauti  https://www.dobronauti.cz/pro-rodice

 1. 31. 01. 2024  předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

Dopravní výchova - p. Kvasnička

Projektový den ve škole

přihlášky – víceleté gymnázium

 

Březen

11.3.2024 jarní prázdniny

Den vody - návštěva vodárny, ochrana vodních zdrojů

Projektový den v přírodě

Dobronauti

Velikonoční prázdniny

 

Duben

 1. zápis do 1. třídy

Velikonoční prázdniny

Finanční gramotnost 10. 04. 24 

 1. rodičovské schůzky + Rada školy
 2. (22.4. Den Země ) – úklid okolí školy, náves
 3.  

Květen

staročeské máje – předtančení dětí / rodiče

 1. zápis do MŠ 15. 5. 2024
 2. Dobronauti 14.5. 2024

Den matek – výroba dárků

 

Červen

školní výlet a sportovní den

Dopravní hřiště 11. 6. 24

Den dětí – hry, soutěže, sport

Výlet do keltského muze a sklárny Nižbor

ukončení školního roku 2023/24

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.