Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

NOVÉ ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ A SVAČIN

Vloženo: 27.9.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 3479x | Zatím neupraveno
K ODHLÁŠKÁM OBĚDŮ POUŽÍVEJTE PROSÍM WEBOVÉ ROZHRANÍ http://jidelna.zsmsujezd.cz/

Odhlašování obědů a svačin prosíme přes webové rozhraní

http://jidelna.zsmsujezd.cz/

kdy vám bylo vygenerováno uživatelské jméno a heslo

Přesto je Vám k dispozici i telefonní číslo 720 390 472,

které bude obsluhovat paní Alena Vlachová – vedoucí školní jídelny. Odhlášky obědů a svačin tedy provádíte nejlépe formou sms nebo případně zavoláním do 8. hodin ráno.

Až bude systém on –line odhlášek plně zprovozněn a vámi ovládnut, prosíme, abyste preferovali on-line odhlašování na blíže udaném webu.