Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 10.9.2021 | Autor: | Zobrazeno: 65x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, každý žák z naší školy obdržel jeden hlasovcí lístek pro tajné hlasování nového člena Školské rady ZŠ Újezd, který vám doručil. Hlasování je dobrovolné a tajné. Hlasovací lístek voďte prosím v týdnu od 13. 9. do 17. 9. 2021 do připravené schránky na chodbě školy. děkujeme

Vloženo: 24.8.2021 | Autor: | Zobrazeno: 209x | Zatím neupraveno
Nově začínáme spolupracovat se serverem Strava.cz Od září tedy budeme odhlášky obědů přijímat on line. Více informací se dozvíte prostřednictvím letáku, který děti donesou 1. září. Prosíme o aktualizaci údajů především č. účtu, nastavení inkasa, emalové adresy. V prvním týdnu školy ještě přijímám odhlášky na telefonu školní družiny, od 6. 9. 2021 bude vše jen prostřednictvím serveru Strava.cz

Vloženo: 24.8.2021 | Autor: | Zobrazeno: 110x | Zatím neupraveno
Ve středu 25.8. 2021 od 6.30 je znovotevřena mateřská škola pro prázdninách. Provoz bude do září jednotřídní. Školní jídelna vaří dle jídelníčku na webu. TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ V pondělí 30. 8. se uskuteční krátká rodičovská schůzka pro zájemce z řad zákonných zsátupců. Sejdeme se v MŠ ve třídě Ježečků od 15 hodin. Schůzka proběhne bez přítomnosti dětí. Odhlášky obědů či svačin během srpna ještě u paní učitelky, od září on-lina na webu STRAVNE.CZ.

Vloženo: 10.8.2021 | Autor: | Zobrazeno: 241x | Zatím neupraveno
Před začátkem nového školního roku 2021- 22 níže zveřejňujeme přehled prázdnin a volných dnů, pomůcek a dalších organizačních záležitostí. Zahájení školního rouku je 1. 9. 2021 v 8.00 1. září prosíme aby již děti měly přezůvky s sebou. Škola pro děti MŠ je otevřena od 6:30. Škola pro žáky ZŠ je 1. 9. 2021 otevřena od 7:45 (školní družina začíná od 2. 9. 2021) Zahájení proběhne ve třídě školní družiny. Odcházejí domů nejdéle v 9.00 hodin. Testování žáků ZŠ antigenními testy proběhne 2. 9., 6.9. a 9.9. 2021 v tělocvičně školy jako loni.

Vloženo: 3.6.2021 | Autor: | Zobrazeno: 151x | Zatím neupraveno
Vzhledem k částečnému uvolnění opatření ve škole oznamujeme, že chystáme 2 exkurze, během něsíce června. Dne 23. 6. 2021 se chystáme do příbramského hornického muzea na téma "Jeden den havířem" a dále po stopách Antonína Dvořáka do Vysoké u Příbrami. V pondělí 28. 6. 2021 s odborníkem na geologii panem Štěpánem Rakem vyrazíme do Srbska s exkurzí zaměřenou an přírodu a geologii. Bližší informace budou následovat. Děkujeme Vám za trpělivost při zavádění nových opatření v přihláškách a odhláškách obědů a svačin. Ustálii jsme se na telefonním čísle družiny 722 725 115, které přijímá SmS. Neplánujeme veřejné rozloučení s 5. třídou, ale rozloučíme se v rámci spolužáků celé školy v úterý, den před vysvědčením. Vysvědčení vydáváme všem žákům v pondělí 30. 6. 2021 v 8 hodin. Družina je otevřena do 12.00 hodiny. Obědy a svačiny jsou žákům automaticky odhlášeny. Kdo požaduje svačinu či oběd nahlásí to paní učitelce Moutelíkové.

Vloženo: 21.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 122x | Zatím neupraveno
Níže je nabídka příměstského tábora pro dětí od 1. do 5. třídy na Felbabce

Vloženo: 17.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 202x | Zatím neupraveno
Na školní rok 2021-22 bude mateřská škola přijímat 5 dětí. V případě, že některé z přijatých dětí do školky nenastoupí nebo bude povoleno navýšení kapacity, oznámíme to žadateli bezprostředně v pořadí, které je uvedeno. SEZNAM byl aktualizován ke dni 24. 5. 2021 vzhledem k obdrženému rozhodnutí KHS Středočeského kraje o jednoleté výjimce rozšíření kapacity MŠ.

Vloženo: 13.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 214x | Zatím neupraveno
Odhlašování obědů dočasně nebude možné online. Pro odhlašování jídel bude k dispozici telefonní číslo. Na čísle 722 725 115 odhlašujte obědy nejlépe formou SMS zprávy. Napište _ jméno dítěte_ třídu_datum (data) odhlašovaných obědů. Odhlášky obědů jsou do 12.00 hodin dne předcházejícího odhlášení. Pokud to nestihnete, lze si jeden oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče. Neodhlášená jídla jsou strávníkům účtována. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen. Pokud dítě onemocní, může si první den oběd vyzvednout do 12.00 hod., další dny nemoci nelze obědy odebírat.

Vloženo: 13.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 187x | Zatím neupraveno
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, Středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (očkování pedagogů MŠ a personálu) Ředitelské volno v MŠ Újezd v úterý 25.května 2020 Základní škola, školní jídelna i školní družina budou v provozu. Rodiče na vyžádání obdrží od pedagogů MŠ potvrzenou žádost o ošetřovné pro zaměstnavatele na tento den 25. 5. 2021. Ludmila Mottlová

Vloženo: 13.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 193x | Zatím neupraveno
Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd oznamuje, že mateřská škola v Újezdě bude během letních prázdnin otevřena v těchto dnech: Otevřeno: 1. 7. – 16. 7. 2021 Uzavřeno: 19. 7. -24. 8. 2021 Otevřeno: 25. 8. 2021 Nový školní rok pro nově přijaté děti začíná: 1. 9. 2021 Děti musí být řádně přihlášeny k účasti v prázdninovém období a to nejpozději do 19. 5. 2021 z důvodu personálního zajištění a provozu školní jídelny.

Celkem: 98 článků