Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 15.2.2021 | Autor: | Zobrazeno: 63x | Zatím neupraveno
Dle usnesení vlády bude nadále výuka probíhat distančně steně jako před jarními prázdninami. Prosíme, vás rodiče, abyste i o prázdninách nezapomínali s dětmi číst a nechávali děti číst i nahlas. Máte k dispozici školu on line, programy didakta, web https://www.gramar.in a https://www.matika.in. Angličtina na google clasroom obsahuje poslechy a video slovníčky. To jen kdyby se děti nudily.... Tedy, přeji Vám příjemné prázdniny..,.ale také dbejte přísloví "Nikdo učený z nebe nespadl".. :-) Těším se na Vás na monitorech od 22. února a ti mladší mají to štěstí, že mohou i do školy... Rodiče žáků 5. třídy nebo samotní žáci si mohou přijít vyzvednout přihlášky na osmileté gymnázium od pondělí 22. 2. 2021. Nejzažší termín podání přihlášky je do 1. 3. 2021. Usnesení vlády o uzavření škol je zveřejněno níže.

Vloženo: 27.1.2021 | Autor: | Zobrazeno: 82x | Zatím neupraveno
Jak sdělilo ministerstvo -Vysvědčení za první pololetí aktuálního školního roku se bude moct předávat později, pokud do konce ledna neskončí zákaz přítomnosti žáků ve školách. Obsah vysvědčení ale budou muset školy žákům sdělit v termínu 28. ledna. Za první pololetí žáci dostanou výpis z vysvědčení, který si mohou ponechat - výpis se do školy se nevrací. Úřední tiskopis bude vydám po ukončení druhém pololetí. Shrnuji - žáci přítomní ve škole dostanou vysvědčení během čtvrtka, výuka probíhá normálně, v provozu je i družina. Žáci na distanční výuce obdrží výpis vysvědčení do osobního školního emailu nebo po domluvě s žákem jim bude vysvědčení ukázáno přes obrazovku. Orazítkovaný dokument - výpis obdrží, až se vrátí. V pátek jsou pololetní prázdniny. 2. pololetí začíná 1.2. 2021. Přítomnost žáků ve škole bude upřesněna dle nařízení vlády

Vloženo: 20.1.2021 | Autor: | Zobrazeno: 111x | Zatím neupraveno
Ke stažení je přihláška níže. Potřebuji ji předvyplněnou doručit do školy nejlépe na email zsmsujezd@seznam.cz Doplním známky a potvrdím. Vaše zodpovědnost je přihlášku zkontrolovat a do 1. 3. 2021. Nepozději doručit na obě vybraná gymnázia.

Vloženo: 8.1.2021 | Autor: | Zobrazeno: 110x | Zatím neupraveno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

Vloženo: 4.1.2021 | Autor: | Zobrazeno: 132x | Zatím neupraveno
V příloze je ke stažení rozvrh výuky od 4. 1. 2021 po dobu distanční výuky. Změny jsou vyhrazeny. Výtvarné činnosti budou vyučovány především v rámci družiny. TV - vycházky. HV - nahrazena čtením

Vloženo: 29.12.2020 | Autor: | Zobrazeno: 228x | Zatím neupraveno
Přeji Vám úspěšný start v novém kalendářním roce a hlavně hodně zdraví. Vzhledem k současnému uzavření škol zatím do 10. 1. 2020 vám sděluji několik organizačních informací, které si přečtěte níže.

Vloženo: 17.12.2020 | Autor: | Zobrazeno: 131x | Zatím neupraveno
čtěte níže 1/ Fotografie 2/ Nová pravidla pro odhlášky obědů 3/ Přihlašování dětí 3. třídy k online výuce - tréning o vánocích

Vloženo: 16.12.2020 | Autor: | Zobrazeno: 127x | Zatím neupraveno
Do školy se půjde v tomto roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Tento den již nebude probíhat výuka, bude vánoční nadílka. Půjdeme také do lesa krmit lesní zvěř. Kdo může, ať přinese nějaké dobroty (mrkev, jablka, suché pečivo apod.). Výuka tento den bude končit čtvrtou vyučovací hodinou tj. v 11:55 hod. Návrat do školy po prázdninách bude 4. ledna 2021 (pokud vláda nenařídí jinak).

Vloženo: 14.12.2020 | Autor: | Zobrazeno: 273x | Zatím neupraveno
pan fotograf ve zrychleném režimu píše: Ty formát čtverec, nemám bohužel jistotu že se by se zvládly vyvolat do konce týdne, tak jsem raději k tisku nenabízel. Společnou školky formát čtverec bych měl zvládnout v případě zájmu. Společné další společné foto zašlu co nejdříve. TEDY - ty skupinkové fotky budou k dispozici k objednání po Vánocích. Teď nás tlačí čas, uvidíme se naposled 18. 12. proto peníze vybíráme předem, abychom mohli dětem dát fotky do ruky

Vloženo: 10.12.2020 | Autor: | Zobrazeno: 140x | Zatím neupraveno
V PÁTEK 11. 12. 2020 BUDE VÁNOČNÍ FOCENÍ. NEBUDE MOŽNOST FOCENÍ SE SOUROZENCEM, POUZE SE SOUROZENCEM ZE ZŠ A MŠ. Fotograf je opět pan Sklenář, takže předpokládáme stejný postup jako loni, možnost výběru z printscreenu školy. Bude jedno zimní pozadí. Omlouváme se za překotnost akce, ale Vánoce jsou na krku a opatření přísná.....

Celkem: 113 článků