Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 5.1.2024 | Autor: | Zobrazeno: 188x | Zatím neupraveno
12. 1. 2024 v 10.00 beseda ve škole. Pan Kramařík nám vysvětlí jakou úlohu má celní správa v ochraně ohrožených druhů rostlin a zvířat. změna_23. 1. 2024 – preventivní program Dobronauti: Zpátky v čase, proběhne ve škole ve všech ročnících. Zde je odkaz pro rodiče o průběhu a obsahu programu https://www.dobronauti.cz/pro-rodice 31. 1. 2024 Předání výpisu pololetního vysvědčení 2. 2. 2024 – pololetní prázdniny

Vloženo: 19.12.2023 | Autor: | Zobrazeno: 121x | Zatím neupraveno
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, Středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, sdělujeme Provoz MŠ Újezd je v roce 2023 ukončen dnem 22. 12. 2023 Od 27. 12. 2023 je škola uzavřena. MŠ i ZŠ bude znovu v provozu od středy 3. 1. 2024 Přejeme Vám příjemné prožití Vánoc a úspěšný start do nového roku. Ludmila Mottlová Ředitelka školy

Vloženo: 19.12.2023 | Autor: | Zobrazeno: 115x | Zatím neupraveno
Odjíždíme v 7.45 do Divadla Alfa Plzeň vrátíme se na oběd, svačina bude ze školy. Dobroty nebo kapesné není na závadu. Vrátíme se do školy na výuku po 11. hodině, pak normální provoz. Ve čtvrtek běžná výuka. V pátek vánoční posezení nadílka mezi dětmi a procházka do lesa, pokud nebude pršet.

Vloženo: 6.12.2023 | Autor: | Zobrazeno: 119x | Zatím neupraveno
Náhledy fotografií žáků základní školy jsou umístěny na stolku u jídelny ode dneška 6. 12. Zůstanou tam do pondělí 11. 12 včetně. Žádáme Vás, abyste si osobně přišli vybrat fotografie pro své děti a napsat k obrázku přesný počet. Samy nejsme kopetentní rozhodnout a VYBRAT z rozsáhlé nabídky. Děkujeme

Vloženo: 1.12.2023 | Autor: | Zobrazeno: 100x | Zatím neupraveno
Informace pro rodiče – prosinec: Úterý 5.12. 2023 – vycházka lesem za Mikulášem, čerty a andělem k hájovně v Újezdě. Připravte dětem, prosím, teplé oblečení a obuv. Děti si přinesou do školy aktovku, protože bude probíhat i normální výuka. Sobota 9.12. 2023 – vánoční představení dětí. Sraz dětí v 15:30 hod. u vchodu do tělocvičny. Poslední plavání proběhne místo v pátek 22.12. 2023 již v úterý 19.12.2023. Čas odjezdu i příjezdu zůstává stejný. Středa 20.12. 2023 – divadelní představení v Plzni. Odjezd od školy v 7:45, návrat do 11:00. Po návratu bude probíhat výuka dle rozvrhu. Za dopravu a vstupné budeme vybírat 200,- Kč. Děti mohou začít platit v týdnu od 11.12. 2023. Pátek 22.12. 2023 – poslední školní den před vánočními prázdninami neprobíhá normální výuka, ale v tento den si děti dávají mezi sebou dárky a po nadílce chodíme na vycházku do lesa (Nezapomeňte připravit dětem opět teplé oblečení a obuv). Dárky kamarádům přinesou děti v tento den do školy zabalené a nadepsané jménem toho, komu jsou určené.

Vloženo: 24.11.2023 | Autor: | Zobrazeno: 99x | Zatím neupraveno
V pondělí 27. 11. 2023 jdeme po svačině na výpravu po stopách partyzánů. Znamená to, že je nutné, aby Vaše dítě bylo velmi dobře oblečené do lesa nepromokavé pohodlné boty a oblečení do mrazu – rukavice, čepice. Děkujeme za Vaši součinnost.

Vloženo: 22.11.2023 | Autor: | Zobrazeno: 126x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, naše škola se v pondělí 27. listopadu 2023 připojí ke stávce nikoli omezením provozu, ale demonstrativní změnou barvy oděvu. Stejně jako většina aktivních pracovníků ve školství jsme přesvědčen, že proklamované nekoncepční snižování výdajů v sektoru školství povede k ohrožení existence málotřídních škol, zastavení modernizace a inovativních způsobů výuky. Finanční zajištění nákupu nových učebnic a pomůcek obecně bude nanejvýš problematické. Efektivní možnosti vzdělávání v menších skupinách a menších třídních kolektivech, které jsou také zároveň podporou pro inkluzi a diferenciovanou výuku, budou obtížně realizovatelné. Zamýšlené úspory citelně ovlivní už tak nízké platy provozních zaměstnanců (kuchařek, školnic, uklízeček) a asistentů pedagoga, kteří jsou nepostradatelní a bez nichž není možné zajistit chod žádné školy. Nutně povedou nejen ke snižování počtu zaměstnanců, ale i kvality celého vzdělávacího procesu. Na základě výše uvedených důvodů bude v pondělí 27. listopadu škola v provozu ovšem s podporou stávky. Hlavním důvodem neuzavření je obava o splnění výukových plánů, protože v tomto pololetí přicházíme o páteční výuku díky plavání. Žáci ZŠ půjdou na dvě hodiny k partyzánskému krytu. Teplé oblečení a obuv nutné!!! Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Újezd Mgr. Ludmila Mottlová

Vloženo: 16.11.2023 | Autor: | Zobrazeno: 132x | Zatím neupraveno
plakát ke stažení níže Žáci obdrží dotazník na rozsah objednávky. Minumum jsou tři fotografie za 100,-Kč; každá další 20,- Kč

Vloženo: 9.11.2023 | Autor: | Zobrazeno: 151x | Zatím neupraveno
Stručně listopad a prosinec 2023 v ZŠ 8. 11. 2023 třídní schůzky a konzultace pro rodiče od 14 do 16.00 hodin 16. 11. 2023 Divadlo Ondřej Ve škole s představením pro ZŠ i MŠ vstupné 50,- Kč 5. 12. 2023 cesta za Mikulášem k újezdské hájovně ( v rámci výuky) 9. 12. 2023 vánoční zpívání u kaple v Újezdě (pro účinkující účast nutná) 19. 12. 2023 Plavání poslední lekce 20. 12. 2023 zájezd do plzeňského divadla Alfa na představení „Zimní příhody včelích medvídků“ cena dopravy a vstupného je 200,- Kč Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vloženo: 20.10.2023 | Autor: | Zobrazeno: 111x | Zatím neupraveno
HALLOWEENSKÉ SPANÍ VE ŠKOLE: V úterý 24.10.- večerní halloweenské soutěže spojené se spaním ve škole. Pro žáky bude připravené večerní plnění úkolů, které proběhne na hřišti SK Doubravan a poté program v budově školy spojený se spaním ve škole. Akce je dobrovolná. Žáci se mohou zúčastnit jak soutěží a spaní ve škole, nebo pouze soutěží, nebo se nemusí zúčastnit vůbec. Pro účastníky bude sraz ve škole v 18:30 hod. S sebou : oblečení na spaní karimatka – podložka na zem, spací pytel, polštářek pod hlavu (lze přinést již ráno a ponechat v tělocvičně) kartáček na zuby a zubní pastu školní taška s penálem – ve středu bude probíhat vyučování dle rozvrhu Ve škole bude zajištěna lehká večerní svačina, snídaně a pití. Jídlo si donesou pouze ti, kteří nemohou jíst školní stravu. …………………………………………………………………………………………………………………….. Čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.- podzimní prázdniny Obědy mají děti odhlášeny.

Celkem: 177 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.