Kotva
Nepřehlédněte
Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 26.1.2023 | Autor: | Zobrazeno: 128x | Zatím neupraveno
31.1. 2023 bude žákům předán výpis z vysvědčení, tento dokument se uchovává doma a bude nahrazen na konci školního roku oficiálním vysvědčením na úředním tiskopise. Pololetní prázdniny jsou až v pátek 3.2. 2023. V měsíci únoru nemáme dosud naplánovány žádné výjezdní akce, budeme prohlubovat inovativní výuku prostřednictvím projektu JAK - Šablony. Níže je pozvánka na akci knihovny Hořovice - v průběhu pololetních prázdnin.

Vloženo: 4.1.2023 | Autor: | Zobrazeno: 79x | Zatím neupraveno
Leden 2023 bude v naší škole věnován intenzivní výuce bez zvláštních výjezdů. První pololetí škoního roku 2022-23 bude ukončeno 31.1. 2023 předáním výpisů vysvědčení žákům. Pedagogická rada bude ve středu 25.1.2023. Jednodenní pololetní prázdniny budou v pátek 3.2. 2023.

Vloženo: 21.12.2022 | Autor: | Zobrazeno: 66x | Zatím neupraveno
Všichni zaměstnanci, děti i žáci naší školy přejí všem, kteří nás podporují, sledují a pomáhají, štastně strávené dny vánočních prázdnin a mnoho úspěchů v novém kalendářním roce 2023. A nám všem školou povinným přejeme krásné vysvědčení a zábavnou školu až do června 2023.

Vloženo: 20.12.2022 | Autor: | Zobrazeno: 70x | Zatím neupraveno
Změna 21. 12. 2022 !!! Zrušení Divadla v PRAZE Vzhledem k vysoké absenci žáků jsme zrušili zájezd do divadla do Prahy. Náhradní program je výstava betlémů a návštěva hořovického zámku. Jedeme vlakem v 9:17 a zpět v 12:36. Vstupné a dopravné je 130,- Kč. Do školy teplé oblečení a boty, batůžek s penálem, pitím a drobné kapesné. Učíme se 1. hodinu. Svačíme ve škole, na oběd se vrátíme. Rozumně zvažte zdravotní stav vašich dětí.

Vloženo: 7.12.2022 | Autor: | Zobrazeno: 105x | Zatím neupraveno
Stručně informace – ZŠ Újezd prosinec Ve čtvrtek 8. 12. nás fotografuje pan Jiří Sklenář – soubor tří vánočních fotografií 100,- velká společná 30,- Kč další fotografie navíc 20,- Kč/kus V sobotu 10. 12. 2022 – Vánoční zpívání u kaple. Sraz dětí, již oblečených do betlémských kostýmů Betléma a vesničanů s rekvizitami, je v 15.45 u tělocvičny školy. Dejte dětem teplé boty a více vrstev, při stání promrznou. V úterý 13. 12. je náhradní hodina plavání č. 9 neplavci se učí ve škole. Po návratu z plavání je výuka dle rozvrhu. Ve středu 14. 12. je hodinový pořad Šifra mistra Brailla, kdy se děti hravou formou seznámí se světem nevidomých lidí, program pro žáky zdarma v rámci šablon V pátek 16.12. poslední lekce plavání. Ve středu 21. 12. divadlo Gong Praha „Vánoční koleda“, příspěvek na dopravu + vstupné 300,- Kč zbytek platí škola. Odjezd v pozor!!! 7:45 návrat ve 13.00 hod. Svačina bude balíček ze školy, pití s sebou, oběd po návratu ve škole. Drobné kapesné není překážkou. Čtvrtek 22. 12. 2022 vánoční nadílka mezi dětmi a dopolední procházka a krmení zvěře Vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2022. Do školy jdeme znovu v úterý 3. 1. 2023

Vloženo: 29.11.2022 | Autor: | Zobrazeno: 66x | Zatím neupraveno
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, Středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, sdělujeme Provoz MŠ Újezd je v roce 2022 ukončen dnem 22. 12. 2022 23. 12. 202 je škola uzavřena. MŠ i ZŠ bude znovu v provozu od úterý 3. 1. 2023 Přejeme Vám příjemné prožití Vánoc a úspěšný start do nového roku. Ludmila Mottlová Ředitelka školy

Vloženo: 28.11.2022 | Autor: | Zobrazeno: 105x | Zatím neupraveno
Logopedická prevence u předškoláků a ml. žáků Kde: online, aplikace ZOOM Program: 16:45 – 17:00 Registrace účastníků 17:00 – 18:00 Přednáška a příklady dobré praxe 18:00 – 18:30 Diskuze a poradenství Přednášející: PhDr. Helena Lukavská Popis: Klinický logoped rodiče upozorní čemu v rámci logopedické prevence doma věnovat pozornost a jakými způsoby mohou rodiče pomoci správnému rozvoji řeči. Prostor bude i na konkrétní dotazy. Cílovou skupinou jsou rodiče dětí ve věku 3 – 7 let. Přihlášení: Možné v rámci tohoto odkazu https://us02web.zoom.us/j/84384975432 2. 12. 2022 od 17:00 hod. NÍŽE JE UVEDEN ODKAZ K PŘIPOJENÍ

Vloženo: 24.11.2022 | Autor: | Zobrazeno: 104x | Zatím neupraveno
Pan Sklenář nás bude "vánočně" fotografovat 8. 12. 2022

Vloženo: 24.11.2022 | Autor: | Zobrazeno: 79x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, Vaši žáci se ve škole setkávají s výukovým programem Didakta, který je vázán na IP. Adres školy v letošním roce jsme na zkoušku zakoupili i licenci pro domácí využití. Fungují jen na Windows 8, 10, 11, MacOS (11),bohužel NE Adroid - telefony, tablety) Především, žáci, co jsou více nemocní, mohou prostřednictvím těchto programů procvičovat učivo a mají hned zpětnou vazbu o chybách. Je zde Český jazyk matematika, geometrie, čtenářská gramotnost i angličtina. Pin je určen jen pro naše žáky, proto Vás žádám o diskrétnost Žákovský PIN pro Vaši školu je:__________uveden v ŽK žáka (platný vždy denně od 15.00 do 23.59 hod) Pokud byste měli zájem, jsem ochotná Vám udělat exkurz do programů odpoledne, dle domluvy na telefonu 739079226. Nejlépe víc rodičů najednou. (L.Mottlová) čtěte více níže, níže i odkaz na stažení programů

Vloženo: 24.11.2022 | Autor: | Zobrazeno: 84x | Zatím neupraveno
Hornický Mikuláš 2022 Vybíráme 150,. (za vstupné); balíčky a dopravu hradí škola. Odjezd ve středu 30. 11. 2022 v 10.45 od školy. První dvě hodiny je běžná výuka ČJ a M. S sebou stačí penál a případně sešit s úkolem. Na cestu do Příbrami žáci potřebují batůžek s pitím. Obědový balíček (burger + pečivo) dostanou děti s sebou. Program začíná ve 12.00 hodin. Předpokládaný návrat v 14:30 – 15.00. Dejte jim vhodné teplé oblečení, pevnou obuv. Budeme procházet štolami, kde je vlhko a umažeme se. Více na webu:http://spolek-prokop-pb.cz/hornicky-mikulas/

Celkem: 152 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.