Kotva
Nepřehlédněte
Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 15.6.2023 | Autor: | Zobrazeno: 77x | Zatím neupraveno
Den před výletem v úterý 20. 6. 2023 zažijeme soutěžní den se skupinou Gladius na téma „HUSITÉ“ pro MŠ i ZŠ od 9.00 v areálu školy Středa 21. 6. 2023 Školní výlet vlakem do Chodouně do Levandulového údolí Vybíráme 200,- Kč (vstupné na workšop + vlak) Téma Bylinky našich zahrádek. Doprava vlakem ze zastávky Cerhovice 8:42 , předpokládaný návrat vlakem ve 12.41 hodin. Svačina bude i ze školy, doporučujme drobné jídlo i z domova a dost pití, důležité pohodlné boty. Přesun ze Zdic do Chodouně pěšky. Oběd bude ve škole. V týdnu od 26. 6. plánujeme ještě menší výlety po okolí. Děti budou upozorněny. Výuka probíhá do 29. 6. 2023. Vysvědčení bude předáno 30. 6. 2023. kdy výuka končí v 9.00 hodin. Družina běží do 12.00 hodin. Děti mají obědy a svačiny odhlášené. Oběd pro zájemce nutné přihlásit přes strava.cz nebo u kuchařky.

Vloženo: 22.5.2023 | Autor: | Zobrazeno: 121x | Zatím neupraveno
Den otevřených dveří - dětský den v posádce 13. dělostřeleckého pluku „Jaselského“ v Jincích Datum: 1. 6. 2023 Místo konání: Jince, Zborovská Balíček svačiny ze školy. Odjezd autobusu 8:30 návrat po 12.00 hodině – poté oběd ve škole Dostatek Pití a případně ještě malou svačinu s sebou, peníze ??? Sportovně obléct a pohodlné boty, případná medikace s sebou. 2.6. – vítání občánků pro dobrovolníky z řad žáků 16.15 hod na OÚ Újezd Atletická všestrannost pro nominované: 13. 6. stadion LOKO Beroun – nominovaní účastníci jedou vlakem ze zastávky Cerhovice v 6:41 !! hod. (oběd a svačina je ve škole odhlášen – případně je možné oběd vyzvednout, když dodáte nádoby) Gladius "husitské hry" pro děti na hřišti či tělocvičně 20.6. 2023 od 9.00 hod ZŠ i MŠ Bylinkový workshop na levandulové farmě Chodouň středa 21. 6. 2023. Vlakem do Zdic a zpět. Oběd ve škole stihneme. V posledním červnovém týdnu plánujeme pěší výlet po okolí Komárov nebo Kařez. Předání vysvědčení žákům 30.6. 2023 konec výuky v 8:45. Družina pro zájemce funguje do 12.00 hodin. Oběd na objednání.

Vloženo: 12.5.2023 | Autor: | Zobrazeno: 168x | Zatím neupraveno
jsou v záložce MŠ zápis nebo ke stažení níže

Vloženo: 11.5.2023 | Autor: | Zobrazeno: 135x | Zatím neupraveno
Odjezd v 7:45 od školy na letiště Václava Havla -Trasa 2 – Budeme procházet bezpčnostním odbavením, do batůžků jen malou svačinu a pití do 500 ml, žádné ostré přeměty! Návrat do školy na oběd cca po 13.00 hodině. Budeme se pohybovat autobusem po odbavovací ploše, uvidíme příjezd letadla k nástupnímu mostu, pojíždění po ploše i starty a přistání. Vše s výkladem zkušeného průvodce. Zastávka je také na Hasičské záchranné stanici, kde uvidíte letištní speciály

Vloženo: 2.5.2023 | Autor: | Zobrazeno: 110x | Zatím neupraveno
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Újezdě oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022-23 se koná v ředitelně, v 1. patře základní školy ve čtvrtek 11. května 2023 od 14.00 hod. do 16.00 hodin Rodiče přinesou k zápisu: - rodný list dítěte - potvrzení o povinném očkování - vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání / dostanete v mateřské škole/nebo vyplníte na místě - kartičku zdravotní pojišťovny dítěte Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy postupovat dle stanovených kritérií a rozhodovat na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněna, na úřední desce OÚ Újezd, v budově ZŠ a MŠ Újezd a na webových stránkách školy /www.zsmsujezd.CZ/ Mgr. Ludmila Mottlová Ředitelka školy

Vloženo: 27.4.2023 | Autor: | Zobrazeno: 137x | Zatím neupraveno
Akce květen červen 2023 Inovativní výuka v rámci šablon – projektové dny _ Legotýpci 26.4. 2023 15. 5. 2023 – exkurze na letišti Václava Havla -Trasa 2 – exkurze po bezpečnostním odbavení probíhá autobusem po odbavovací ploše, uvidíte příjezd letadla k nástupnímu mostu, pojíždění po ploše i starty a přistání. Vše s výkladem zkušeného průvodce. Zastávka je také na Hasičské záchranné stanici, kde uvidíte letištní speciály. 1. 6. 2023 – Den otevřených dveří – Dětský den u dělostřeleckého pluku v Jincích společně s MŠ 2. 6. 2023 – Vítání občánků – dobrovolníci z řad žáků naší školy 21. 6. 2022 – Návštěva levandulového údolí v Chodouni vlakem do Zdic. Téma bylinková zahrádka – inovativní výuka Poslední týden v červnu dle počasí cesta vlakem do Kařeza a výprava pěšky do Újezda Konec června rozlučkový výlet páťáků samostatně s paní učitelkou Čapkovou

Vloženo: 20.4.2023 | Autor: | Zobrazeno: 86x | Zatím neupraveno
Třídní schůzky se konají 27. 4. 2023 formou dobrovolných konzultací od 13. 00 do 16.00

Vloženo: 3.4.2023 | Autor: | Zobrazeno: 89x | Zatím neupraveno
v úterý 4. 4. 2023 v 8.00 odjíždíme do Prahy výuku jinak - Prohlídka pražského hradu s průvodkyní. Odjezd z Prahy 12.30. Po návratu půjdou děti na oběd. S Sebou svačinu (malou dostanaou i ve škole), pití malé kapesné, malý batoh. Pozor: Do batohu nedávat žádné nebezpečné předměty - nožík, nůžky, budeme procházet bezpečnostními rámy. Program: okruh s průvodcem - katedrála sv. Víta, Starý královský palaác, Vladislasý sál, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička

Vloženo: 22.3.2023 | Autor: | Zobrazeno: 165x | Zatím neupraveno
Pozor - došlo k posunu předběžně uvedného zápisu do první třídy. Zápis se bude konat ve středu 19. 4. 2023 od 13.30 do 15.30 hod. Více níže

Vloženo: 17.3.2023 | Autor: | Zobrazeno: 119x | Zatím neupraveno
V úterý 14. 3. 2023 proběhla dopravní výchova žáků ZŠ a MŠ Újezd formou inovativní výuky - prostřednictvím firmy Dopravní hřiště EU v úterý 21. 3. 2023 proběhne Den Vody - formou soutěží, kvízů a návštěvou vodárny, kde nás provede paní Ludmila Jindrová.

Celkem: 162 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.