Kotva
Nepřehlédněte
Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 2.11.2022 | Autor: | Zobrazeno: 133x | Zatím neupraveno
Stručně informace pro rodiče: Ve čtvrtek 3. 11. 2022 – projektový den – farma Netluky. - Ve středu 9. 11. 2022 – projektový den – Padrťské rybníky – výlov ryb (další boty ještě s sebou) - Ve středu 9. 11. 2022 – třídní schůzky. - Od pátku 4. 11. – pravidelné povinné doučování (5. ročník) - Ve čtvrtek 17. 11. - státní svátek ; následuje v pátek 18. 11. 2022 – ředitelské volno. Ve středu 30. 11. 2022 – Hornický Mikuláš v Příbrami.od 12:00 do 14:00 hod. v Příbrami – pozdější návrat Přehledné doplnění níže

Vloženo: 14.10.2022 | Autor: | Zobrazeno: 151x | Zatím neupraveno
Probíhá sběr kaštanů do odvolání pro MS Újezd 14. 10. 2022 – vítání občánků žáky školy 24. 10. 2022 _ Halloween stezka + spaní ve škole 26. -27. 10. Podzimní prázdniny 1. 11. Projekt Dentální hygiena ve škole a v MŠ 3. 11. 2022 zájezd ZŠ do Farmy Netluky ( 200,- Kč na dopravu) 18. 11. 2022 – ředitelské volno 9. 11. 2022 – třídní schůzky formou konzultací ve škole Každý pátek plavání do 16. 12. 2022 Příprava Betlém, který bude 10. 12. 2022

Vloženo: 23.9.2022 | Autor: | Zobrazeno: 139x | Zatím neupraveno
Akce na konec září a začátek října

Vloženo: 15.9.2022 | Autor: | Zobrazeno: 93x | Zatím neupraveno
První lekce plavání bude 7. 10. 2022. Odjezd od školy bude již v 7:45. S sebou plavky, mýdlo, ručník hřeben, sáček na mokré věci a dále dle uvážení. Svačinu budou děti mít zabalenou ze školy, hladovějším ještě klidně přibalte vlatní. Nezapomeňte přibalit pití. Platby za plavání zasílejte prosím na účet školy 51 -4866990277/0100 do poznámky jméno žáka a plavání. Potvrzení o zaplacení dostanete na vyžádání v ředitelně nebo na OÚ za účelem dotace z vaší ZP. Cena: žáci ZŠ 1500,- děti MŠ 1000,- Žáci 2. a 3. ročníku neplatí. Neplavci budou mít ve škole ČJ a M. Žádáme rodiče žáků, kteří se nebudou účastni výjimečně ze zdravotních důvodů, aby dali vědět nejpozději do čtvrtka, kvůli přípravě materiálů na výuku a suplování. Níže jsou uvedené všechny údaje pro školní platby - plavání prosím uhraďte do konce října, ostatní do konce listopadu. Děkujeme

Vloženo: 22.8.2022 | Autor: | Zobrazeno: 177x | Zatím neupraveno
Rozvrh hodin ke stažení níže, také ho naleznete v jednotlivých třídách - záložka - rozvrh a suplování.

Úterý 28.6.2022 – Padrťské rybníky- environmentální výuka v přírodě Odjezd od školy v 8.00 Příjezd kolem 13.00 Svačina a oběd jsou ve škole. Po obědě žáci odchází domů nebo do družiny - odpolední vyučování není. S sebou: oblečení a obuv do přírody, pití Středa 29.6.2022 –úklid třídy Vyučování končí v 11.45. Poté odchází žáci do družiny nebo domů. Čtvrtek 30.6.2022 – předávání vysvědčení Oběd a svačinu mají žáci odhlášenou. V případě zájmu je možné oběd přihlásit. Družina je v tento den otevřena do 12.00. Vyučování končí kolem 9.00 Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se v září na shledanou.

Vloženo: 13.5.2022 | Autor: | Zobrazeno: 173x | Zatím neupraveno
Seznam přijatých dětí na školní rok 2022/23 Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Újezd, okres Beroun Ředitelství MŠ Újezd rozhodlo v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 183 odst. 2, školského zákona, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 níže uvedeným uchazečům, kterým byla přidělena níže uvedená registrační čísla. Na základě rejstříkové kapacity školy byl stav počtu dětí zcela naplněn na počet 25.

Vloženo: 9.5.2022 | Autor: | Zobrazeno: 186x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, v letošním roce máme NOVĚ dvě skupinové fotografie. Pan Sklenář každé třídě vyrobil originální koláž. Potřebujeme vědět, jestli budete chtít obě velké fotografie 1/ klasická celá škola a 2/ koláž v krabicích třídní Každá stojí 30,- Kč Cena jednotlivých 15,- Ks při minimálním odběru 3 kusy. Prosím, do středy upřesněnte počty. pak bude objednávka zadána. Skupinové fotografie nebudou ke stažení. náhled je v příloze

Vloženo: 28.4.2022 | Autor: | Zobrazeno: 129x | Zatím neupraveno
V pátek 6. května pojedou všichni žáci ZŠ na akci Každoroční pravěké dni pořádané oddílem experimentální archeologie Neolit. Svačina a oběd jsou zajištěny školní jídelnou. Vyúčtování proběhne až následně (po přijetí faktury za dopravu).

Vloženo: 28.4.2022 | Autor: | Zobrazeno: 104x | Zatím neupraveno
Ve středu 4. května proběhne na škole fotografování panem Jiřím Sklenářem. Budou společné fotografie tříd a školy, dále lze dle zájmu objednat i fotografie jednotlivců.

Celkem: 142 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.