Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 12.9.2019 | Autor: | Zobrazeno: 227x | Zatím neupraveno
níže naleznete nejbližší plánované akce, které jsou mimo zaběhnutý rozvrh školy

Vloženo: 6.9.2019 | Autor: | Zobrazeno: 394x | Zatím neupraveno
č. účtu školy: 51-4866990277/0100

Vloženo: 5.9.2019 | Autor: | Zobrazeno: 155x | Zatím neupraveno
Předkládáme Vám k nahlédnutí plán akcí ZŠ - plán, jehož změny jsou možné, proto prosím sledujete stránku aktuality. Děkujeme

Vloženo: 30.8.2019 | Autor: | Zobrazeno: 173x | Zatím neupraveno
Milí žáci a žákyně, milí rodičové

Vloženo: 27.8.2019 | Autor: | Zobrazeno: 152x | Zatím neupraveno
Třídní schůzka pro rodiče všech dětí z MŠ se koná dne 5. 9. 2019 od 15,00-16,00 v prostorách ZŠ (červené dveře). Prosíme, přijďte bez dětí děkujeme. Program- seznámení se školním řádem, informace o třídním fondu, informace o AJ, informace ze ŠJ

Vloženo: 27.8.2019 | Autor: | Zobrazeno: 153x | Zatím neupraveno
Provoz MŠ začíná v pondělí 2. 9. 2019. Děti se scházejí na třídě každý den do 8,00 hodin. Rodičům nových dětí doporučujeme, aby se dostavili do MŠ včas - V 8,00h začíná výchovně vzdělávací program a budova se zamyká. CO MÁ MÍT DÍTĚ DO MŠ – čtětě níže

Vloženo: 1.7.2019 | Autor: | Zobrazeno: 341x | Zatím neupraveno
Níže najdete ke stažení letáky pro jednotlivé ročníky s pomůckami a přehledem prázdnin na nový školní rok. My se na Vás těšíme v pondělí 2. 9 .2019 v 8.00 hodin ve škole. Družina bude fungovat až od 3.9.2019. Dále oznamujeme změnu v učitelském sboru. Do Dobříva nám odešla paní učitelka Hrádková. Třídnictví 4. třídy bude mít paní učitelka Kateřina Čapková. 1. a 2. třídu bude učit paní učitelka Monika Kuklová. Źáky 5. a 3. ročníku bude vést ředitelka školy Ludmila Mottlová. žáky 4. ročníku paní učitelka Kateřina Čapková Níže je uveden návrh rozvrhu jehož změny jsou ještě vyhrazeny.

Vloženo: 28.6.2019 | Autor: | Zobrazeno: 246x | Zatím neupraveno
Níže najdete odkaz od pana fotografa Sklenáře, fotky jsou volně ke stažení. Odkaz bude aktivní do konce prázdnin. Děkujeme a přejeme pěkné a bezpečné prázdniny. vedení školy

Vloženo: 28.6.2019 | Autor: | Zobrazeno: 181x | Zatím neupraveno
Pro NOVÉ strávníky. Prosíme o vyplnění přihlášky a zaslání na email msvlachova@seznam.cz, po nástupu nástupu do MŠ přineste ještě podepsaný originál do ředitelny. Děkujeme Obědy se platí pomocí inkasa ve prospěch účtu 51-4866990277/0100 Odhlašování –přihlašování obědů a svačin je možné online na adrese www.zsmsujezd.cz v sekci Školní jídelna. Pro zpřístupnění webové adresy s online školní jídelnou budete potřebovat přihlašovací jméno a heslo pro strávníka. Přihlašovací údaje budou doručeny na Váš email. Telefonní číslo školní jídelny : 720 390 472 ( na tomto čísle je možné také odhlásit obědy a svačiny nejlépe formou sms zprávy ) Prosíme, aby jste preferovali online odhlašování

Vloženo: 21.6.2019 | Autor: | Zobrazeno: 158x | Zatím neupraveno
Vyúčtování dopravy výletů v červnu 2019 a organizace posledního týdne. Dotovaný Botanikus:100,- žák (+ na každého žáka přispěl částkou 125,- Doubravan Újezd) Strašice 80,- Celkem 180,- donést do středy 26 .6. (kdo se účastnil obou akcí) Výuka v týdnu od 24.6.2019 Středa a čtvrtek jen do 11:45 hod. Pátek 28. 6. 2019 vysvědčení bude vydáno do 9.00 hod. Desky na vysvědčení s sebou. Družina je otevřena do 12.00. Obědy na pátek jsou automaticky odhlášeny, kdo chce obědvat, musí si oběd objednat znovu osobně.

Celkem: 49 článků