Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 9.9.2020 | Autor: | Zobrazeno: 66x | Zatím neupraveno
Z důvodu přerušení dodávky elektřiny nebude možné zajistit všechna hygienická opatření určená pro MŠ, proto ředitelka školy rozhodla o uzavření MŠ. Žáci základní školy budou mimo budovu.

Vloženo: 9.9.2020 | Autor: | Zobrazeno: 79x | Zatím neupraveno
Nabízíme k zakoupení fotografii skupiny žáků a učitelek z 1. září v ceně 20,- Kč k vyzvednutí u třídní učitelky zájemce.

Vloženo: 9.9.2020 | Autor: | Zobrazeno: 83x | Zatím neupraveno
Po dně zkamenělého prvohorního moře ve vápencových lomech u Koněprus Projektový den pro žáky dne 15. 9. 2020. Jedná se o procházku v lomech pod Koněpruskými jeskyněmi (do jeskyní nejdeme). Svačina, sportovní oblečení a pohodlná obuv nutná!!

Vloženo: 1.9.2020 | Autor: | Zobrazeno: 92x | Zatím neupraveno
Upozorňujeme rodiče, že do mateřské školy i do základní školy k denní docházce přijímáme pouze zdravé děti, bez známek rýmy, kašle, teploty , případně jiných zdravotních problémů (zvýšená bezpečnostní zdravotní opatření). Pokud bude vaše dítě shledáno nemocným budete povinni ho vyzvednout zpět do domácí péče.

Vloženo: 26.8.2020 | Autor: | Zobrazeno: 151x | Zatím neupraveno
Níže naleznete informace ohledně pomůcek nutných do školy. prosíme aby již první den měl každý žák podepsané přezuvky s sebou.

Vloženo: 19.8.2020 | Autor: | Zobrazeno: 183x | Zatím neupraveno
Níže Vám sdělujeme některé informace týkající se organizace práce školy. Škola je i tento rok trojtřídní. Ve všech ročnících se bude vyučovat školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro budoucnost“. vyhrazujeme si právo ke změnám, které mohou vzniknout v důsledku vyšší moci či nařízení vlády. Začátek školního roku v úterý 1. září 2020, zveme rodiče prvňáčků, ostatní rodiče prosíme aby děti přivedli jen před školu. Zahájení proběhne v prostorách školní družiny od 8.00 do 8.45. Pak se děti rozcházejí domů, školní družina funguje od středy 2.9. 2020

Vloženo: 19.8.2020 | Autor: | Zobrazeno: 96x | Zatím neupraveno
Informační schůzka pro rodiče všech dětí, které budou navštěvovat mateřskou školu Újezd se bude konat v pondělí 31.8.2020 od 15. hodin ve třídě MŠ. Dozvíte se vše o zahájení a průběhu nového školního roku 2020-21 - personální obsazení, školné, dělení do tříd, hygienická opatření...., uvítáme vaše dotazy. Źádáme o vaši přítomnost bez vašich ratolestí a v rouškách. Děkujeme

Vloženo: 12.6.2020 | Autor: | Zobrazeno: 211x | Zatím neupraveno
Vzhledem nestandartnímu průběhu výuky od března 2020 a nařízení MŠMT bude i konec školního se změnami. Předně neproběhne veřejné loučení s předškoláky a páťáky. Vše proběhne jen ve škole bez přítomnosti rodičů, za co se omlouváme.

Vloženo: 22.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 187x | Zatím neupraveno
Mateřská škola bude během hlavních prázdnin otevřena do pátku 17. 7. 2020. Uzavřena bude od 20. 7. – Prosíme o ZÁVAZNÉ nahlášení dětí na prázdninový provoz a to na týdny: 29. 6. – 3. 7. 2020, 6. 7. – 10. 7. 2020, 13. – 17. 7 2020, 24. 8. – 28. 8. 2020, a pondělí 31. 8. 2020. Nově zapsané děti nastupují od úterý 1. 9. 2020.

Vloženo: 21.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 466x | Zatím neupraveno
Mimořádné opatření k výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd - PANDEMIE

Celkem: 90 článků