Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 2.7.2024 | Autor: | Zobrazeno: 57x | Zatím neupraveno
V pondělí 2. 9. 2024 bude slavnostní zahájení , které proběhne v družině. Rodiče a další známí prvňáčků jsou zváni. Vyučování začíná každý den v 8.00 a žáci docházejí do škooly NEJPOZDĚJI v 7.15. Rozvrh hodin bude aktualizován na webu v září, předběžný rozvrh s možností dalších změn je v příloze. Družina začně fungovat od úterý 3. 9. 2024 a je otevřena do 16.00 hodin.

Vloženo: 28.5.2024 | Autor: | Zobrazeno: 224x | Zatím neupraveno
Stručné plány na červen 2024 03. 06. Den dětí – Pohádka Dobroslav a Zápor (sdružení Gladius) 11. 06. Dopravní hřiště Beroun – výcvik pro celou ZŠ doprava vlakem 26. 06 Výlet Nižbor – dílna „Pravěk“a návštěva sklárny Rückl Výlet páťáci s paní učitelkou (termín bude upřesněn dle počasí) 26. nebo 27. 06 – vycházka do lesa ke krytu, případně vlakem do Kařeza 28. 06. 2024 Předání vysvědčení a ukončení školního roku

Vloženo: 2.5.2024 | Autor: | Zobrazeno: 346x | Zatím neupraveno
Prosíme rodiče, aby děti s příznaky rýma, kašel, vyrážka neposílali do školy, abychom ochránili ostatní. Děkujeme za pochopení

Vloženo: 25.4.2024 | Autor: | Zobrazeno: 226x | Zatím neupraveno
Dne 25. 04. 2024 byl nahlášen případ výskytu vší, prosíme o kontrolu Vašich dětí. Děkujeme.

Vloženo: 25.4.2024 | Autor: | Zobrazeno: 223x | Zatím neupraveno
Stručné plány na květen a červen v ZŠ Újezd 30. 04. – čarodějnická výuka Ředitelské volno připadne na 6. 5. a 7. 5. 2024 13. 05. 2024 – Dopravní soutěž mladých cyklistů Beroun pro žáky 5. třídy 15. 05. 2024 Zápis do MŠ Újezd 14. 05. DOBRONAUTI – projekt primární prevence závěrečný 3. díl 17. 05. 2024 vítání občánků žáky ZŠ (sraz 15:45) 22. 05. 2024 - Den na letišti v Tlustici - integrovaný záchranný systém 31. 05. Den dětí – akce bude upřesněna 11. 06. Dopravní hřiště Beroun – výcvik pro celou ZŠ doprava vlakem 26. 06 Výlet Nižbor – dílna „Pravěk“a návštěva sklárny Rückl 28. 06. 2024 Předání vysvědčení a ukončení školního roku Upozornění:25. 04. 2024 byl avizován výskyt vší – zaveďte účinná opatření.

Vloženo: 23.4.2024 | Autor: | Zobrazeno: 202x | Zatím neupraveno
Ve čtvrtek 25. dubna 2024 pojedou žáci 4. a 5. ročníku vlakem na prohlídku Legiovlaku do Rokycan. Odjezd z Cerhovic bude v 8:41 a návrat v 11:17. Odchod ze školy bude společný a návrat na oběd a vyučování taktéž. Svačinu žáci dostanou s sebou ze školní jídelny. Stačí tedy jen batůžek s pitím a drobným kapesným. Jízdné hradí škola. Tento den žáci nebudou potřebovat aktovku ani věci na výuku (bude probíhat jen část první a poslední vyučovací hodiny).

Vloženo: 15.4.2024 | Autor: | Zobrazeno: 365x | Zatím neupraveno
25. 04. 2024 třídní schůzky formou dobrovolných konzultací od 13 do 16 hodin v patře školy. Ředitelské volno připadne na 6.5 a 7. 5. 2024 13. 05.2024 – Dopravní soutěž mladých cyklistů Beroun pro vybrané družstvo 4 žáků 15. 05. 2024 – zápis do MŠ Újezd

Vloženo: 27.3.2024 | Autor: | Zobrazeno: 335x | Zatím neupraveno
28. 3. – 29. 3. velikonoční prázdniny návrat po prázdninách 2. 4. 2024. Přejeme Vám příjemné prožití Velikonoc

Vloženo: 21.3.2024 | Autor: | Zobrazeno: 366x | Zatím neupraveno
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/25 Pro školní rok 2024/25 budou zapsány do 1. ročníku základní školy děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky. Zápis pro školní rok 2024/25 bude probíhat dne 9. 4. 2024 od 13:30 do 15:30 hodin. Pokud se nebudete moci dostavit 9. 4. 2024, můžete tak učinit v náhradním termínu po telefonické domluvě na čísle 73979226.

Vloženo: 18.3.2024 | Autor: | Zobrazeno: 230x | Zatím neupraveno
Představení „Pohádky ovčí babičky“ pro MŠ a ZŠ 1., 2. a 3. třída Divadlo Alfa Plzeň Čtvrtek 21. 3. 2024 představení začíná v 10.30 (cca do 12.00) Odjezd ze školy v 9.15 První vyučovací hodina bude matematika dle rozvrhu. Vstupné a doprava 220,- Kč

Celkem: 179 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.