Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 22.5.2019 | Autor: | Zobrazeno: 278x | Zatím neupraveno
28. 5. 2019 - Výlet do Hořovic _ divadelní představení Lazy GOAT a návštěva městského muzea: Odjezd od školy autobusem do Hořovic. Návrat na oběd. Po přečdstavení žáci navštíví expozici muzea ve starém zámku a zámecký park. Exkurze bude vyúčtována po fakturaci dopravy.

Vloženo: 21.5.2019 | Autor: | Zobrazeno: 257x | Zatím neupraveno
Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 v sekci MŠ Zápis. Rozhodnutí o přijetí se účastníkům nezasílá, v případě zájmu je k vyzvednutí v kanceláři MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno žadateli na korespondenční adresu.

Vloženo: 3.5.2019 | Autor: | Zobrazeno: 239x | Zatím neupraveno
AKCE MŠ KVĚTEN 7. 5. 2019 Zápis do MŠ 9. 5. 2019 ČT– akce Farmáři 9,00 – 11,30 program Milínov u Plzně (děti dostanou dopolední svačinu + oběd na místě) - odjezd 8,00 hodin - návrat cca 14,00 – děti dostanou až odpolední svačinu 13. 5. 2019 PO– exkurze na Letiště Praha 10,00- 12,00 hodin - odjezd v 8,00 hodin - návrat cca ve 13h – oběd v MŠ - vzhledem k bezpečnostním opatřením na letišti pojedou děti bez batůžků, svačinu s pitím vezmou učitelky do jednotné tašky. - upozornění – letiště vyžaduje seznam dětí s jejich daty narození 21. 5. 2019 – Dopravní hřiště v prostorách školy 30. 5. 2019 – Zdravověda pro MŠ (8,00 – 9,00) – v MŠ

Vloženo: 30.4.2019 | Autor: | Zobrazeno: 196x | Zatím neupraveno
Vzhledem k omezeném provozu školní kuchyně bude MŠ ve dnech 2. a 3. 5. 2019 v provozu jen do 12.00 hodin. Ve školní jídelně bude jen dopolední svačina. Oběd nevaříme a je automaticky odhlášen.

Vloženo: 25.4.2019 | Autor: | Zobrazeno: 224x | Zatím neupraveno
níže je uveden seznam akcí plánovaných na květen 2019 - bližší podrobnosti ohledně organizace a vstupného budou sděleny žákům nebo doplněny později.

Vloženo: 25.4.2019 | Autor: | Zobrazeno: 228x | Zatím neupraveno
Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd oznamuje, že přijímání přihlášek do MŠ (zápis do MŠ ) pro školní rok 2019/2020 se koná v úterý 7.5. 2019 od 13,00 - 15,00 hodin v ředitelně ZŠ a MŠ Újezd. Zákonní zástupci dětí donesou svůj OP, rodný list dítěte. Přítomnost dítěte není nutná. Rodiče obdrží všechny dokumenty k vyplnění, podpisu a k potvrzení lékařem na místě. Žádné vyplněné ani potvrzené dokumenty předem nebudou akceptovány.

Vloženo: 15.4.2019 | Autor: | Zobrazeno: 144x | Zatím neupraveno
Informace o provozu MŠ o hlavních prázdninách Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd oznamuje, že Mateřská škola v Újezdu bude o hlavních prázdninách (červenec a srpen 2019) uzavřena ve dnech od 15. 7. (PO) – 27. 8. (ÚT) 2019. Provoz MŠ tedy končí v pátek 12. 7. 2019 a začíná ve středu 28. 8. 2019. Mateřskou školu budou navštěvovat stávající děti, které budou na tyto dny řádně přihlášeny (z důvodu personálního zajištění chodu MŠ a zásobování ŠJ). Z tohoto důvodu prosíme rodiče, aby děti ZÁVAZNĚ přihlásili, nebo odhlásili, a to do 31. 5. 2019. Nový školní 2019/2020 začíná v pondělí 2. 9. 2019 (nástup i nově přijatých dětí). V Újezdu 16. 4. 2018 Mgr. Ludmila Mottlová ředitelka školy

Vloženo: 9.4.2019 | Autor: | Zobrazeno: 224x | Zatím neupraveno
Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno pro žáky ZŠ Újezd na dny 2. 5 a 3. 5. 2019 z organizačních důvodů – přípravy výstupů projektu Šablony II.

Vloženo: 4.4.2019 | Autor: | Zobrazeno: 171x | Zatím neupraveno
V úterý 9. 4. 2019 se konají třídní schůzky u jednotlivých učitelů formou konzultací cca od 14. do 16. hodin. Od 16. hodin se koná školská rada.

Vloženo: 26.3.2019 | Autor: | Zobrazeno: 221x | Zatím neupraveno

Celkem: 49 článků