Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 20.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 166x | Zatím neupraveno
Z důvodu přísných hygienických opatření v MŠ žádáme rodiče dětí, aby ti, kteří nám oznámili, že děti nastoupí až v září odnesli dětem veškeré věci z příhradky. Povlaky, deku, polštář přinesou zpět až v září (v srpnu) Děkujeme za pochopení

Vloženo: 20.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 169x | Zatím neupraveno
Děti MŠ vstupují s rodiči hlavním vchodem, boční vchod je k dispozici pouze pro děti ZŠ. Do MŠ vstupuje s dítětem pouze jedna osoba. V době od 6,30 - 7,00 hodin umožní vstup do budovy učitelka MŠ na zazvonění a v době od 7,00 - 8,00 hodin pouští rodiče s dítětem uklízečka. Rodič nevstupuje do budovy sám a neotevírá si čipem. Hned u vstupu bude dítěti změřena teplota, rodič i dítě si vydesinfikují ruce, rodič převlečené dítě předá do třídy, kde si dítě opět ruce vydesinfikuje a rodič bezprostředně z budovy odchází. Prosíme rodiče, aby se v šatně a v chodbě nezdržovali a neshlukovali z důvodu dodržení hygieny, a protože budou do budovy vpuštěni pouze 2 rodiče s dětmi. Při odpoledních činnostech, pokud počasí dovolí, budou děti předávány na zahradě MŠ, dítě Vám pošleme k vrátkům po vzájemném očním kontaktu. Pokud bude odpolední činnost probíhat ve třídě, do budovy budete opět vpuštěni po zazvonění a po desinfekci rukou. Z důvodu dodržení přísné hygieny nebudou přijaty děti s jakýmkoli respiračním onemocněním (rýma všeho druhu, kašel, laryngitida), dále zánět spojivek, zvracení průjem. Pokud se jakýkoliv příznak objeví u dítěte v průběhu dne, je rodič povinen si dítě okamžitě vyzvednout. Do MŠ se vrací dítě po vymizení příznaků. Dále nebudou tolerovány jakékoliv hračky včetně plyšáků na spaní. Věříme, že Vše bude probíhat ve vzájemném respektu a spokojenosti.

Vloženo: 19.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 328x | Zatím neupraveno
Informace k provozu ZŠ Újezd do konce školního roku 2019/20 V souladu s usnesením vlády ze dne 30. 4. 2020. Školní rok v ZŠ a MŠ Újezd končí 26. 6. 2020 (ve dnech 29. - 30. 6. je vyhlášeno ředitelské volno) Žáci, kteří jsou k výuce přihlášeni k 18. 5. 2020 mají výuku až do 26. 6. 2020 povinnou. Podmínky účasti a principy organizace: čtěte dále...

Vloženo: 13.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 203x | Zatím neupraveno
Prosím komunikujte se svými třídními učiteli. V pátek musíme rozhodnout o členění tříd! Pokud bude více než 30 žáků je jisté že 5. třída končí po obědě a nebude mít družinu ani odpoledne. Z organizačních důvodů nových nařízení to není možné. Družina bude spíš pobyt venku než v místnostech. Šatny budou i na chodbě před tělocvičnou. Prosíme, aby se zde nehromadilo oblečení. Bude vhodné, když děti budou chodit sportovně oblečení do školy, jako když chodíme do lesa. Děkujeme za pochopení. Škola do prázdnin nebude jak bývala..... i nám je to líto

Vloženo: 6.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 219x | Zatím neupraveno
Po dohodě se zřizovatelem a po prostudování manuálu MŠMT oznamujeme, že znovuzprovozníme MŠ Újezd od 25.5. 2020 s tím, že provoz bude omezen hygienickými opatřeními a zdravím žáků. Každý rodič musí předat čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a seznámení s riziky pro ohrožené osoby. Provoz MŠ bude od 6:30 do 16.00 hodin. Nyní potřebujeme vědět , kolik dětí dorazí, prosíme tedy o sms nebo telefon na číslo 739079226 nebo email zsujezdkarantena@seznam.cz. Podrobnější informace očekávejte 12.5. 2020.

Vloženo: 6.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 169x | Zatím neupraveno
Dle výnosu MŠMT bude umožněna výuka žáků na 1. stupni ZŠ, tedy i u nás v Újezdě. Vzhledem ke složitému manuálu, bude zajištění výuky a následné "dohlídávání žáků", protože družina bude uzavřena spojené jistě s počátečními těžkostmi. Zatím máme v přípravě několik variant. Důležité je zajisti výuku personálně, a tak aby byl splněn 15 členný limit tříd. Nyní se vše odvíjí od počtu žáků kteří přijdou. Důležité je tedy do 16.5. doručit do školy informaci zda žák dorazí. Žáci budou rozřazeni do skupin, které budou neměnné. Školní jídelna bude fungovat. Počítáme s denním provozem školy do 8:00 do 15.00 hodin. Rozvrh bude limitován s důrazem na výuku hlavních předmětů. Více napíši až po 16.5.2020. Situace se mění denně.

Vloženo: 24.4.2020 | Autor: | Zobrazeno: 156x | Zatím neupraveno
Přihlášky podávejte buď datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, běžnou poštou nebo osobně do poštovní schránky školy a to v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Vloženo: 8.4.2020 | Autor: | Zobrazeno: 158x | Zatím neupraveno
Milí žáci a rodiče, přejeme Vám příjemné svátky a děkujeme za vaše studijní nasazení a pečlivé plnění úkolů. Víme že to není vždy lehké, snažíme se Vám nabízet co nejlepší servis, který je omezen především naší technickou nevyspělostí. Víme na čem začneme pracovat v příštím školním roce. Další on-line výuka bude zase od úterka 14.4. 2020. Dle posledních Indicíí - protože vše je nejsité to vypadá že škola se otevře po 11.květnu, tak to bude i se školkou. Maminkách dětí MŠ předběžně slibuji otevření MŠ celý červenec 2020. Tedy - budeme sesnažit. Dále očekáváme zápisové lístky do konce dubna. Zápis do MŠ proběhne 16.5. 2020 - bude upřesněno.

Vloženo: 3.4.2020 | Autor: | Zobrazeno: 130x | Zatím neupraveno
Nakladatelství nová škola (její učebnice také máme) - denně přidává výuková a velmi názorná videa, která mohu suplovat výuku. je jen na váš zda je chce používat. Myslím, že jsou lepší než UčíTelka

Vloženo: 31.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 267x | Zatím neupraveno
Web didakta - prosím vyzkoušejte, ať vím zda mohu na toto odkazovat Rodiče prosíme, aby nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými.

Celkem: 80 článků