Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 15.10.2021 | Autor: | Zobrazeno: 35x | Zatím neupraveno
každý pátek minimálně do 17. 12. probíhají lekce plavání 21. 10. 2021 Halloweenská stezka a spaní ve škole pro zájemce 27. - 29. 10. 20221 - podzimní prázdniny 22.10. 2021 - vítání občánků (žáci 4. třídy) 2. 11. 2021 - Praha divadlo Minor "ZÁTOPEK" změna 11. 11. 2021 - konzultační třídní schůzky a Rada školy 11.12. 2021 - Vánoční zpívání u kaple 12. 12. 2021 - deskohraní pro děti i dospělé

Vloženo: 15.10.2021 | Autor: | Zobrazeno: 8x | Zatím neupraveno
V rámci projektu (MAP II) ORP Hořovice budeme využívat služby sdíleného logopeda pro školy. Zatím jsme provedli průzkum zájmu v MŠ a dále chceme rozšířit i zájemce z řad rodičů žáků ZŠ. Každé liché úterý bude docházet logopedka p. Pavlína Marešová do školy a aktivně bude provádět cvičení či nápravy. Zájemci o tuto službu se přihlásí u třídní učitelky či v ředitelně. Podmínkou je také vyplnění souhlasu a anamnézy. Pro více informací volejte 739079226

Vloženo: 6.10.2021 | Autor: | Zobrazeno: 21x | Zatím neupraveno
Nejvyšší počet hlasů ve volbě nového člena z řad zákonných zástupců do Školské rady při ZŠ a MŠ Újezd na období školních let 2021-22 až 2023/24 (konané ve dnech od 13. 9. do 17. 10. 2021) obržel pan David Štochl. Celkem bylo vydáno 27 hlasovacích lístků z toho bylo odevzdáno 19 hlasů. Pan David Štochl získal nadpoloviční většinu v počtu 11 hlasů. Tímto se stává členem školské rady od školního roku 2021-22. Gratulujeme. Protokol o výsledcích voleb je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Vloženo: 6.10.2021 | Autor: | Zobrazeno: 15x | Zatím neupraveno
Žáci přihlášení na plavání zčínají první z deseti lekcí v pátek 8. 10. 2021. Pozor odjezd je již v 7:45. Žáci omluvení z hodiny plavání ze zdravotních důvodů a nepřihlášení žáci se budou učit dle jejich rozvrhu ve škole.

Vloženo: 15.9.2021 | Autor: | Zobrazeno: 94x | Zatím neupraveno
Akce školy rozšiřující výuku a další září, říjen 2021 1. 9. 2021 – zahájení školy 9. 9. 2021 – Recyklohraní – informativní hodina pro žáky o třídění odpadu 24. 9. 2021 – VZPoura úrazům – beseda s lidmi po úrazu s preventivním programem 27. 9. 20221 – ředitelské volno pro žáky ZŠ 28. 9. 2021 – státní svátek – Den české státnosti. 30. 9. 2021- den na farmě Milínov Pekaři–cena za vstup a dopravu 300,- (nelze hradit ze Šablon) 6. 10. 2021 - Den v městské kniohovně Hořovice – hrazeno ze šablon 8. 10. 2021 – první lekce plavání Během října bude probíhat tradiční sběr kaštanů Haloweeen dle epidemiologické situace

Vloženo: 10.9.2021 | Autor: | Zobrazeno: 50x | Zatím neupraveno
Vážení rodiče, každý žák z naší školy obdržel jeden hlasovcí lístek pro tajné hlasování nového člena Školské rady ZŠ Újezd, který vám doručil. Hlasování je dobrovolné a tajné. Hlasovací lístek voďte prosím v týdnu od 13. 9. do 17. 9. 2021 do připravené schránky na chodbě školy. děkujeme

Vloženo: 24.8.2021 | Autor: | Zobrazeno: 196x | Zatím neupraveno
Nově začínáme spolupracovat se serverem Strava.cz Od září tedy budeme odhlášky obědů přijímat on line. Více informací se dozvíte prostřednictvím letáku, který děti donesou 1. září. Prosíme o aktualizaci údajů především č. účtu, nastavení inkasa, emalové adresy. V prvním týdnu školy ještě přijímám odhlášky na telefonu školní družiny, od 6. 9. 2021 bude vše jen prostřednictvím serveru Strava.cz

Vloženo: 24.8.2021 | Autor: | Zobrazeno: 101x | Zatím neupraveno
Ve středu 25.8. 2021 od 6.30 je znovotevřena mateřská škola pro prázdninách. Provoz bude do září jednotřídní. Školní jídelna vaří dle jídelníčku na webu. TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ V pondělí 30. 8. se uskuteční krátká rodičovská schůzka pro zájemce z řad zákonných zsátupců. Sejdeme se v MŠ ve třídě Ježečků od 15 hodin. Schůzka proběhne bez přítomnosti dětí. Odhlášky obědů či svačin během srpna ještě u paní učitelky, od září on-lina na webu STRAVNE.CZ.

Vloženo: 10.8.2021 | Autor: | Zobrazeno: 223x | Zatím neupraveno
Před začátkem nového školního roku 2021- 22 níže zveřejňujeme přehled prázdnin a volných dnů, pomůcek a dalších organizačních záležitostí. Zahájení školního rouku je 1. 9. 2021 v 8.00 1. září prosíme aby již děti měly přezůvky s sebou. Škola pro děti MŠ je otevřena od 6:30. Škola pro žáky ZŠ je 1. 9. 2021 otevřena od 7:45 (školní družina začíná od 2. 9. 2021) Zahájení proběhne ve třídě školní družiny. Odcházejí domů nejdéle v 9.00 hodin. Testování žáků ZŠ antigenními testy proběhne 2. 9., 6.9. a 9.9. 2021 v tělocvičně školy jako loni.

Vloženo: 3.6.2021 | Autor: | Zobrazeno: 135x | Zatím neupraveno
Vzhledem k částečnému uvolnění opatření ve škole oznamujeme, že chystáme 2 exkurze, během něsíce června. Dne 23. 6. 2021 se chystáme do příbramského hornického muzea na téma "Jeden den havířem" a dále po stopách Antonína Dvořáka do Vysoké u Příbrami. V pondělí 28. 6. 2021 s odborníkem na geologii panem Štěpánem Rakem vyrazíme do Srbska s exkurzí zaměřenou an přírodu a geologii. Bližší informace budou následovat. Děkujeme Vám za trpělivost při zavádění nových opatření v přihláškách a odhláškách obědů a svačin. Ustálii jsme se na telefonním čísle družiny 722 725 115, které přijímá SmS. Neplánujeme veřejné rozloučení s 5. třídou, ale rozloučíme se v rámci spolužáků celé školy v úterý, den před vysvědčením. Vysvědčení vydáváme všem žákům v pondělí 30. 6. 2021 v 8 hodin. Družina je otevřena do 12.00 hodiny. Obědy a svačiny jsou žákům automaticky odhlášeny. Kdo požaduje svačinu či oběd nahlásí to paní učitelce Moutelíkové.

Celkem: 93 článků