Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 28.11.2019 | Autor: | Zobrazeno: 48x | Zatím neupraveno
5.12. 2019 Výlet za čerty do Koněprus - odjezd v 9:50, učíme se 1. a 2. hodinu. Po návratu pozdní oběd + družina či odchod domů. S Sebou pítí, malá svačina, teplé oblečení, malé kapesné. CENA 230,- (vstupné a doprava) 7.12. Vánoční představení u kaple v Újezdě - sraz dětí je v 15:30 před tělocvičnou v kostýmech 12.12. Andělská cesta jen pro 1. a 2. třídu - více níže

Vloženo: 5.11.2019 | Autor: | Zobrazeno: 140x | Zatím neupraveno
plán uveden níže

Vloženo: 5.11.2019 | Autor: | Zobrazeno: 64x | Zatím neupraveno
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 jedeme na projekt Škola na farmě v objektu farmy Netluky https://vuzv.cz/cz/o-nas/kontakty/farma-netluky/ Odjezd již v 7:30 od školy. Pokud nedorazíte, zavolejte!

Vloženo: 9.10.2019 | Autor: | Zobrazeno: 62x | Zatím neupraveno
Žáci, kteří se neúčastní plavání pojedou společně s plavci do bazénu, tašku s učením s sebou. Rodiče, kteří upřednostňují nechat si žáka doma - mouhou tak učinit s tím, že běžná výuka pak začíná od 11.00 ve škole.

Na základě § 24 školského zákona

Vloženo: 12.9.2019 | Autor: | Zobrazeno: 174x | Zatím neupraveno
níže naleznete nejbližší plánované akce, které jsou mimo zaběhnutý rozvrh školy

Vloženo: 6.9.2019 | Autor: | Zobrazeno: 337x | Zatím neupraveno
č. účtu školy: 51-4866990277/0100

Vloženo: 5.9.2019 | Autor: | Zobrazeno: 110x | Zatím neupraveno
Předkládáme Vám k nahlédnutí plán akcí ZŠ - plán, jehož změny jsou možné, proto prosím sledujete stránku aktuality. Děkujeme

Vloženo: 30.8.2019 | Autor: | Zobrazeno: 136x | Zatím neupraveno
Milí žáci a žákyně, milí rodičové

Vloženo: 27.8.2019 | Autor: | Zobrazeno: 99x | Zatím neupraveno
Třídní schůzka pro rodiče všech dětí z MŠ se koná dne 5. 9. 2019 od 15,00-16,00 v prostorách ZŠ (červené dveře). Prosíme, přijďte bez dětí děkujeme. Program- seznámení se školním řádem, informace o třídním fondu, informace o AJ, informace ze ŠJ

Celkem: 45 článků