Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 8.3.2024 | Autor: | Zobrazeno: 223x | Zatím neupraveno
Informace o provozu MŠ o jarních prázdninách březen 2024 Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd oznamuje, že mateřská škola v Újezdě bude z provozních důvodů během jarních prázdnin školy od 11. 3. 2024 do 15. 03. 2024 Otevřena jen do 15.00 hodin Žádáme rodiče dětí o respektování této týdenní výjimky, případné dotazy směřujte na vedení školy na tel. 739079226

Vloženo: 23.8.2023 | Autor: | Zobrazeno: 127x | Zatím neupraveno

Vloženo: 4.11.2021 | Autor: | Zobrazeno: 201x | Zatím neupraveno
Projektový den v knihovně Vážení rodiče, ve čtvrtek 4. 11. nás čeká projektový den v knihovně v Jincích. Této akce se budou účastnit pouze předškoláci. Děti budou pracovat s tématem " Z pohádky do pohádky" . Budou plnit různé úkoly a určitě se dozví spoustu zajímavostí - to vše formou zábavného hledání. . . . . . Projektový den je hrazen z projektu Šablony III. Prosíme, aby děti byly v mš nejpozději v 7 : 45 hod. Příjezd okolo oběda. Do batůžku: pití, malou sladkost

Vloženo: 13.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 554x | Zatím neupraveno
Odhlašování obědů dočasně nebude možné online. Pro odhlašování jídel bude k dispozici telefonní číslo. Na čísle 722 725 115 odhlašujte obědy nejlépe formou SMS zprávy. Napište _ jméno dítěte_ třídu_datum (data) odhlašovaných obědů. Odhlášky obědů jsou do 12.00 hodin dne předcházejícího odhlášení. Pokud to nestihnete, lze si jeden oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče. Neodhlášená jídla jsou strávníkům účtována. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen. Pokud dítě onemocní, může si první den oběd vyzvednout do 12.00 hod., další dny nemoci nelze obědy odebírat.

Vloženo: 13.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 523x | Zatím neupraveno
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, Středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (očkování pedagogů MŠ a personálu) Ředitelské volno v MŠ Újezd v úterý 25.května 2020 Základní škola, školní jídelna i školní družina budou v provozu. Rodiče na vyžádání obdrží od pedagogů MŠ potvrzenou žádost o ošetřovné pro zaměstnavatele na tento den 25. 5. 2021. Ludmila Mottlová

Vloženo: 13.5.2021 | Autor: | Zobrazeno: 523x | Zatím neupraveno
Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd oznamuje, že mateřská škola v Újezdě bude během letních prázdnin otevřena v těchto dnech: Otevřeno: 1. 7. – 16. 7. 2021 Uzavřeno: 19. 7. -24. 8. 2021 Otevřeno: 25. 8. 2021 Nový školní rok pro nově přijaté děti začíná: 1. 9. 2021 Děti musí být řádně přihlášeny k účasti v prázdninovém období a to nejpozději do 19. 5. 2021 z důvodu personálního zajištění a provozu školní jídelny.

Vloženo: 30.4.2021 | Autor: | Zobrazeno: 265x | Zatím neupraveno

Vloženo: 11.3.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4452x | Zatím neupraveno

Vloženo: 19.8.2020 | Autor: | Zobrazeno: 455x | Zatím neupraveno

Vloženo: 21.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 1118x | Zatím neupraveno
Mimořádné opatření k výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd - PANDEMIE

Celkem: 15 článků
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.