Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Vítáme Vás v novém školním roce 2019-20

Vloženo: 30.8.2019 | Autor: | Zobrazeno: 205x | Zatím neupraveno
Milí žáci a žákyně, milí rodičové

Vážení rodiče,

začíná nový školní rok 2019/20

Chtěli bychom Vám podat některé informace týkající se organizace práce školy. Škola je tento rok trojtřídní. Ve všech ročnících se bude vyučovat podle námi   zpracovaného školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro budoucnost“.  I. třídu bude vyučovat paní učitelka Mgr. Monika Kuklová a bude do ní chodit 5 žáků 1. ročníku a  6 žáků 2. ročníku. II. třídu povede paní učitelka Kateřina Čapková, která k nám nastoupila letos v březnu a bude třídní 4. ročníku, který čítá 12 žáků. III. třídu bude vyučovat ředitelka školy Mgr. Ludmila Mottlová a bude ji navštěvovat 6 žáků  3. ročníku a 9 žáků 5. ročníku. Prvouku bude učit p. učitelka Jitka Moutelíková. Celkem bude základní školu navštěvovat 38 dětí, což je o 4 méně než loni.

Školní družina v červnu loňského roku přijala 32 přihlášek k pravidelné docházce, což je možné zvládnout jen vytvořením dvou samostatných oddělení. Hlavní vychovatelkou je stále paní učitelka Jitka Moutelíková, druhé oddělení od 13.00 do 15. hod. povede paní vychovatelka Věra Hurdová a v její práci ji bude pomáhat i paní Jana Teplá.

Jen pro vaši informaci  MŠ je zcela naplněna počtem dětí 25.

Na webových stránkách je zveřejněn školní řád, žáci s ním budou podrobně ve škole seznámeni, ale i vy si ho pozorně pročtěte.

 • žádáme Vás o doplnění osobních údajů do žákovské knížky každého žáka, především telefony popřípadě zdravotní potíže
 • aktuální informace dáváme na webové stránky školy www.zsmsujezd.cz
 • škola je pro žáky otevřena denně od 6,30 hodin, kdy je v provozu ranní školní družina
 • školní družina bude v provozu každý den od 11,45 do 16,00 hodin
 • termíny  vedlejších prázdnin budou mít děti zapsány v žákovských knížkách   a prospěchových notýscích a budou také uvedeny na webových stránkách školy
 • uvítáme každý zájem o vedení zájmových kroužků nebo pořádání různých akcí pro děti
 • upozorňujeme na možnost podílet se na dění ve škole prostřednictvím školské rady
 • zajištění bezpečného vstupu do školy je i letos pomocí čipů.
 • nově nejsou zamčeny jednotlivé skříňky v šatně, zamyká se celá šatna v 8.00 a žáci tam samostatně nebudou mít přístup. Apelujeme na Vás, abyste dětem nedávali cenné věci, protože za jejich ztrátu či poškození nemůžeme ručit.
 • Během školních prázdnin se pracovalo především v prostorách ložnice MŠ, kde byly nutné stavební úpravy. Drobnou modernizaci zaznamenala samozřejmě i družina i třídy ZŠ.
 • Přihlášky a odhlášky obědů a svačin probíhají stejně jako loni elektronicky na webu jídelna.zsmsujezd

Prioritou i pro školní rok 2019-20 zůstává výchova dětí k slušnému chování  a jednání právě ve spolupráci s vámi, rodiči. Projektovým tématem tohoto roku je osobnost Jana Amose Komenského. Již druhým rokem bude probíhat čerpání finančních prostředků z takzvaných šablon, což přinese benefit v podobě školních klubů (čtenářský, anglický a deskové hry) a projektové dny.

Od 4. října 2019 začne pro žáky 2. a 3. ročníků povinný kurz plavání, kterého se mohou samozřejmě účastnit i žáci ostatních ročníků, což vítáme, protože i my v naší škole pozorujeme upadající zájem o pohybové aktivity dětí. Cena kurzu pro žáky 1., 4. a 5. třídy bude 900,- Kč za 10 lekcí. Dopravu bude hradit škola.

Pracovní sešity jsou hrazeny z příspěvku OÚ Újezd, od rodičů vybíráme příspěvek 300,- Kč na výtvarné pomůcky a materiál.

Veškeré platby budou přijímány bezhotovostně převodem na účet školy:

č. 51-4866990277/0100 VS výtvarné pomůcky 1111, VS plavání 2222

V prostorách školy budou opět probíhat mimoškolní aktivity jako je výuka hudby, ovšem z bezpečnostních a legislativních důvodů jen v době provozu školy tj. do 16. hodin. Další: hravá angličtina pro MŠ a mladší žáky, informatika a myslivecký kroužek. V nabídce zůstane i kroužek sportovní.

Pokud by kdokoli z Vás měl zájem s dětmi vést jiné aktivity, uvítáme Vás a vytvoříme Vám co nejlepší podmínky k práci.

Přejeme Vám i Vašim dětem v novém školním roce hodně sil a pevných nervů a předem děkujeme za Vaši spolupráci a pomoc  při společném vzdělávání a výchově Vašich dětí.