Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Stručný plán akcí na září a říjen

Vloženo: 12.9.2019 | Autor: | Zobrazeno: 399x | Zatím neupraveno
níže naleznete nejbližší plánované akce, které jsou mimo zaběhnutý rozvrh školy

 

  1. 17.9. projektový den pro žáky 4. a 5. třídy technická univerzita malý architekt /hrazeno ze Šablon
  2.  

Od středy 18. 9. začínají kluby- čtenářský, anglický a deskovky (od 13. hod)

 

  1. 25. 9.2019 Nižbor – Příběh Pravěku odjezd autobusem v 8.00 návrat na oběd ve 12.00, vstupné 80,- Kč bude vybíráno až od 23. 9. hod (tento den kluby nebudou)
  2.  

Sbíráme kaštany – noste je do bedny/pytle u tělocvičny, množství hlásit třídní učitelce

 

  1. 4.10. 2019 první lekce plavání odjezd v 7:45
  2.  
  3. 25. 10. vítání občánků vybraní žáci
  4.  

24.10. Haloweenská stezka od 17. – 21.00 hod ve škole (bez spaní!!) a dle počasí může být posunuta

 

  1. 29.10. – 31.10 podzimní prázdniny
  2. 31.10. – 1. 11. 2019 ředitelské volno pro žáky ZŠ