Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

SLEDUJTE I ZÁLOŽKU ČLÁNKY nahoře vpravo

Vloženo: 21.9.2020 | Autor: Neznámý| Zobrazeno: 1982x | Zatím neupraveno
První třídu vyučuje paní učitelka Monika Kuklová. Od září 2020 zde budou 4 noví prvňáčci- z toho 3 dívky a 1 chlapec.Přejeme všem mnoho úspěchů ve škole.

Učební plány:

3.školní týden:14.9.-18.9.2020

Český jazyk:  pohádky a pohádkový svět- Pohádka o řepě + známé pohádkové postavy

                     začínáme první písmenko - písmenko S,s -Uvidíme, co stihneme, když jedeme v úterý na výlet. 

Písanka- uvolňovací cviky- uvolňujeme zápěstí,ramenní kloub

 

Matematika: 

-porovnáváme čísla 1 -5

-píšeme číslo1 a začneme nácvik č.2

- geometrické útvary

 

4.školní týden: 21.9.-25.9.2020

Český jazyk: hláska S,s- rozlišování tiskacího a psacího písmenka

                    vyvození hlásky M,m

Písanka- uvolňovací cviky

 

Matematika:

-píšeme čísla 1,2

-učíme se psát číslo 3

-sčítáme do 3