Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Plán akcí základní školy

Vloženo: 22.2.2017 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 8169x | Zatím neupraveno

Akce školy

 

- v průběhu roku budou dále doplňovány a aktualizovány v oddíle aktuality

 

Září

  1. 1. 9. 2021 slavnostní zahájení školního roku

Doučování žáků dle výběru učitelů

výlet

 

Říjen

plavecký výcvik – zahájení  8. 10. 2023 - povinný pro  2. a 3. třídu

návštěva knihovny Hořovice

Halloween ve škole 

 

Listopad 

 

plavecký výcvik

divadlo 

 

Prosinec

Divadlo Alfa Plzeň

Zpívání u stromečku  9. 12. 2023

vánoční les – vycházka

vánoční besídka

Ukončení plaveckého výcviku

 

Leden

vycházky – zimní příroda

BESEDA  Úloha celní správy v ochraně ohrožených zvířat a rostlin

Prevetivní program Dobronauti  https://www.dobronauti.cz/pro-rodice

  1. 31. 01. 2024  předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

Dopravní výchova - p. Kvasnička

Projektový den ve škole

přihlášky – víceleté gymnázium

 

Březen

11.3.2024 jarní prázdniny

Den vody - návštěva vodárny, ochrana vodních zdrojů

Projektový den v přírodě

Dobronauti

Velikonoční prázdniny

 

Duben

  1. zápis do 1. třídy

Velikonoční prázdniny

Finanční gramotnost 10. 04. 24 

  1. rodičovské schůzky + Rada školy
  2. (22.4. Den Země ) – úklid okolí školy, náves
  3.  

Květen

staročeské máje – předtančení dětí / rodiče

  1. zápis do MŠ 15. 5. 2024
  2. Dobronauti 14.5. 2024

Den matek – výroba dárků

 

Červen

školní výlet a sportovní den

Dopravní hřiště 11. 6. 24

Den dětí – hry, soutěže, sport

Výlet do keltského muze a sklárny Nižbor

ukončení školního roku 2023/24

 

 

 

 

Úcastníme se projektu JAK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) jako poskytovatel dotace z Operačního
programu Jan Amos Komenský (dále jen „Poskytovatel dotace“) a správní orgán příslušný dle § 14
odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), na základě žádosti
o dotaci předložené níže uvedenou právnickou osobou v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony
pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a)
rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 15. 6. 2022 o poskytnutí dotace ve výši
819 176,00 Kč příjemci

Zahájení projektu 9/2022 - Ukončení projektu 8/2025

 

Ukončení projetku Šablony III.

Od 1. 8. 2018 pracuje ZŠ a MŠ Újezd na realizaci projektu Šablony III s názvem „Učíme se pro budoucnost 2“. (Velikost: 73.66 kB) Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. tento projekt bude ukončen v 31. 8. 2022

V rámci porjektu byla podpořena projekty ZŠ a MŠ. Především sdílení zkušeností pedagogů, využití ICT ve vzdělání, doučování žáků, projektové dny ve výuce ve škole i mimo ni.

 

Organizace školního roku 2021- 22

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.