Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Organizace školního roku

Vloženo: 22.3.2018 | Zobrazeno: 2815x | Zatím neupraveno

Organizace školního roku 2020-21

 

Začátek školního roku: úterý 1. září - zahájení od  8.00 do 8.45 (vstup do školy od 7:45)

Konec prvního pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Konec druhého pololetí:  středa  30. června 2021

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek  30. října 2020

 

 

Prázdniny a svátky ve školním roce 2020-21  vychází takto:

 • 28. září, je v pondělí je svátek Sv. Václava
 • Den vzniku samostatného Československa je ve středu 28. října 2020.
 • Podzimní prázdniny jsou ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října 2020.
 • Den boje za svobodu a demokracii v úterý 17. listopadu 2020.
 • Vánoční prázdniny začínají ve středu 23.12. 2020 a končí v neděli 3. ledna 2021
 • Pololetní prázdniny jsou v pátek 29. ledna 2021. 
 • Jarní prázdniny pro okres Beroun jsou od pondělí 15. 2. do 21. 2. 2021
 • Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 1. dubna 2021.
 • Velký pátek je 2. dubna 2021 a Velikonoční pondělí 5. dubna 2021.
 • Svátky 1. května a 8. května vychází na soboty.
 • Hlavní (letní) prázdniny začínají ve čtvrtek 1. července 2021 a končí v úterý 31. srpna 2021.

 

Rozdělení tříd

I.třída ( 1. a 2. ročník ) – třídní učitelka Mgr.Monika Kuklová

             1.ročník – 4 žáci

             2.ročník – 4 žáci                 celkem – 8 žáků

II.třída ( 5.ročník ) – třídní učitelka  Kateřina Čapková

             5.ročník – 12 žáků

III.třída (3. a 4.ročník ) – třídní učitelka  Mgr. Ludmila  Mottlová

 1.              3.ročník - 6 žáků
 2.              4. ročník – 6 žáků celkem – 12 žáků

 

Do školy bude chodit 32 žáků

 

Časový plán vyučovacích hodin:

 

1. hodina  8.00 -8:45 přestávka na svačinu 8:45 - 9:05

2. hodina  9:05 - 9:50 přestávka 9:50 -10:10

 1. 3. hodina 10:10 - 10:55 přestávka  10:55 - 11:10
 2. 4. hodina 11:10 - 11:55 přestávka (oběd pr0 1. a 2. třídu odchod do družiny) 11:55 - 12:05
 3. 5. hodina 12:05 - 12:50 (oběd 20 minut)
 4. 6. hodina 13:10 - 13:55
 5.  

 

Pracovní úvazky

Mgr. Ludmila Mottlová        17 hodin        učitelka/ ředitelka

Mgr. Monika Kuklová         25 hodin        učitelka

Kateřina čapková                 23 hodin        učitelka

Jitka Moutelíková                4 hodiny        učitelka

Jitka Moutelíková                plný úvazek _vychovatelka ŠD

Věra Hurdová                      vychovatelka ŠD

 

Školská rada

Složení: Lenka Hasmanová

Hana Kynclová - člen, zástupce rodičovské veřejnosti - NOVÁ VOLBA PROBĚHNE V ŘÍJNU 2020

Mgr. Monika Kuklová - člen, zástupce školy

 

Změna vyhrazena: !!

Termíny jednání:     18. 11. 2020  a 14.4. 2021

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v pátek 9.4. 2021 od 14.00  do 15.30 hodin

 

Třídní schůzky

Termíny třídních schůzek: 

 1. 18.11. 2020
 2. 14.4. 2021

Individuální konzultace - dle potřeby rodičů po ústní či telefonické domluvě

Pedagogické rady

31. 08.2020

7. 10. 2020

13. 1.  2021

13. 4. 2021

16. 6. 2021

 

Zájmové kroužky

Informatika -  pondělí (2x do měsíce) p. Jindra

Hravá angličtina - pondělí –Martina Jindrová

 

Akce školy_(v průběhu roku budou dále doplňovány a aktualizovány v oddíle aktuality

 

Naše škola je zapojena do projektu Šablony II – reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844 S názvem Učíme se pro budoucnost.

Doba trvání projektu je od 1.8. 2018 do  31. 7. 2020 (24 měsíců)- z důvodu Covid19 prodlouženo do listopad 2020

 

Září

 1. 1. 9. 2019_ slavnostní zahájení školního roku

Šablony II – doučování žáků dle výběru učitelů

Říjen

 1.  

plavecký výcvik – zahájení 9. 10. 2020

Haloween ve škole (bez spaní)

vítání občánků

sběr kaštanů

 

Listopad

plavecký výcvik

 

Prosinec

Deskohraní

Mikuláš v Koněprusích

Zpívání u stromečku

vánoční les – vycházka

vánoční besídka

Ukončení plaveckého výcviku

 

Leden

vycházky – zimní příroda

den soutěží a her

 1. 28. 1. 2021 předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

 1.  

15.2. – 21. 2 .2020 jarní prázdniny

Projektový den ve škole

  

přihlášky – víceleté gymnázium

 

Březen

 Den vody -návštěva vodárny, ochrana vodních zdrojů

Návštěva místní knihovny/beseda o knize/workšop o knize

 

Duben

 1.  zápis do 1. třídy

 

 1. 1.dubna Velikonoční prázdniny
 2. rodičovské schůzky + Rada školy
 3. (22.4. Den Země )– úklid okolí školy, náves
 4. divadelní představení

Projekt klubu deskových her (středy po vyučování)

 

Květen

staročeské máje – předtančení dětí / rodiče

 1. zápis do MŠ
 2. Dopravní hřiště

Den matek – výroba dárků

 

Červen

školní výlet sportovní den

vystoupení skupiny historického šermu – škola

Den dětí – hry, soutěže, sport

 1. rozloučení se žáky 5. ročníku aslavnostní zakončení školního roku