Kotva
Nepřehlédněte
Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Organizace školního roku

Vloženo: 22.3.2018 | Zobrazeno: 4201x | Zatím neupraveno

Organizace školního roku 2022 -23

 

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  6. 3.  - 12. 3. 2022 okres Beroun

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

dokument MŠMT s ostaními údaji zde (Velikost: 234.58 kB)

 

 

 

 •  

 

Rozdělení tříd

 

I.třída  1. a 3. roční k  – třídní učitelka Mgr. Monika Kuklová

             1. ročník – 9 žáků

             3. ročník –  4 žáci                 

II.třída  4. a 5.  ročník – třídní učitelka Mgr. Kateřina Čapková

             4. ročník  -   4 žáci

             5. ročník  -   5 žáků

 

III.třída  2. ročník – třídní učitelka  Mgr. Ludmila  Mottlová

 1.              2.ročník -  7 žáků
 2.              

Základní školu navštěvuje 29 žáků.

 

Časový plán vyučovacích hodin

 

1. hodina  8.00 - 8:45 přestávka 8:45 - 8:55

2. hodina  8:55 -  9:40 přestávka 9:40 - 10:00

 1. 3. hodina 10:00 - 10:45 přestávka  10:45 - 10:55
 2. 4. hodina 10:55 - 11:40 přestávka 11:40 - 12:00
 3. 5. hodina 12:00 - 12:45 přestávka 12:45 - 12:55
 4. 6. hodina 12:55 - 13:40
 5.  

 

Pracovní úvazky

 

Mgr. Ludmila Mottlová        17 hodin                   učitelka/ ředitelka

Mgr. Monika Kuklová          22 hodin                   učitelka

Mgr. Kateřina Čapková       23 hodin                   učitelka

Jitka Moutelíková                 4 hodiny                  učitelka

Jitka Moutelíková                plný úvazek              vychovatelka ŠD

Věra Hurdová                      částečný úvazek      vychovatelka ŠD

 

Školská rada

 

Lenka Hasmanová

David Štochl - člen, zástupce rodičovské veřejnosti (volby 9/2021)

Mgr. Monika Kuklová - člen, zástupce školy

 

Změna vyhrazena: !!!

Termíny jednání:     listopad 2022  a duben 2023

Zápis do 1. ročníku se uskuteční ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 14.00  do 15.30 hodin

 

Třídní schůzky

 

Termíny třídních schůzek: 

 

 • 9. 11. 2022
 1. 27. 4. 2023  formou dobrovolných konzultací od 13. 00 do 16.00

 

Individuální konzultace - dle potřeby rodičů po ústní či telefonické domluvě.

 

Pedagogické rady

 

srpen 2022

listopad 2022

 1. leden 2023
 2. duben 2023
 3. červen 2023

 

Zájmové kroužky

 

Hravá angličtina - úterý – Martina Jindrová

 

Akce školy

 

- v průběhu roku budou dále doplňovány a aktualizovány v oddíle aktuality

 

Září

 1. 1. 9. 2021 slavnostní zahájení školního roku

Doučování žáků dle výběru učitelů

29. 9 . Zoo Plzeň nebo déle dle počasí

 

Říjen

plavecký výcvik – zahájení 7. 10. 2022 - povinný pro  2. a 3. třídu

návštěva knihovny Hořovice

Halloween ve škole 

 

Listopad 

3. 11. návštěva farmy Netluky

plavecký výcvik

divadlo 

 

Prosinec

Deskohraní

Zpívání u stromečku  10. 12. 2022

vánoční les – vycházka

vánoční besídka

Ukončení plaveckého výcviku

 

Leden

vycházky – zimní příroda

Návštěva muzea

 1. 1. 2021 předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

jarní prázdniny

Projektový den ve škole

přihlášky – víceleté gymnázium

 

Březen

6. - 12. 3. jarní prázdniny

Den vody - návštěva vodárny, ochrana vodních zdrojů

Projektový den v přírodě

 

Duben

 1. zápis do 1. třídy

Velikonoční prázdniny

 1. rodičovské schůzky + Rada školy
 2. (22.4. Den Země ) – úklid okolí školy, náves
 3.  

Květen

staročeské máje – předtančení dětí / rodiče

 1. zápis do MŠ
 2. Dopravní hřiště

Den matek – výroba dárků

 

Červen

školní výlet a sportovní den

Den dětí – hry, soutěže, sport

ukončení školního roku 2022/23

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.