Kotva
Nepřehlédněte
Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Organizace školního roku

Vloženo: 22.3.2018 | Zobrazeno: 3548x | Zatím neupraveno

Organizace školního roku 2021-22

 

Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 28. 2. – 6. 3. 2022 okres Beroun

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

dokument MŠMT s ostaními údaji zde (Velikost: 824.48 kB)

 

 

 

 •  

 

Rozdělení tříd

 

I.třída  1. a 2. ročník  – třídní učitelka Mgr. Monika Kuklová

             1. ročník – 7 žáků

             2. ročník – 4 žáci                 celkem – 11 žáků

II.třída  3. a 4.  ročník – třídní učitelka Mgr. Kateřina Čapková

             3. ročník  - 4 žáci

             4. ročník - 6 žáků

 

III.třída  5. ročník – třídní učitelka  Mgr. Ludmila  Mottlová

 1.              5.ročník - 6 žáků
 2.              

Základní školu navštěvuje 27 žáků.

 

Časový plán vyučovacích hodin

 

1. hodina  8.00 - 8:45 přestávka 8:45 - 8:55

2. hodina  8:55 - 9:40 přestávka 9:40 - 10:00

 1. 3. hodina 10:00 - 10:45 přestávka  10:45 - 10:55
 2. 4. hodina 10:55 - 11:40 přestávka 11:40 - 12:00
 3. 5. hodina 12:00 - 12:45 přestávka 12:45 - 12:55
 4. 6. hodina 12:55 - 13:40
 5.  

 

Pracovní úvazky

 

Mgr. Ludmila Mottlová        17 hodin                   učitelka/ ředitelka

Mgr. Monika Kuklová          22 hodin                   učitelka

Mgr. Kateřina Čapková       23 hodin                   učitelka

Jitka Moutelíková                 4 hodiny                  učitelka

Věra Hurdová                       2 hodiny                  učitelka

Jitka Moutelíková                plný úvazek              vychovatelka ŠD

Věra Hurdová                      částečný úvazek      vychovatelka ŠD

 

Školská rada

 

Lenka Hasmanová

David Štochl - člen, zástupce rodičovské veřejnosti (volby 9/2021)

Mgr. Monika Kuklová - člen, zástupce školy

 

Změna vyhrazena: !!!

Termíny jednání:     11. 11. 2021  a duben 2022

Zápis do 1. ročníku se uskuteční v pátek 8. 4. 2021 od 14.00  do 15.30 hodin

 

Třídní schůzky

 

Termíny třídních schůzek: 

 

 • 11. 11. 2021
 1. duben 2022  formou dobrovolných konzultací

 

Individuální konzultace - dle potřeby rodičů po ústní či telefonické domluvě.

 

Pedagogické rady

 

srpen 2021

listopad 2021

 1. leden 2022
 2. duben 2022
 3. červen 2022

 

Zájmové kroužky

 

Hravá angličtina - úterý – Martina Jindrová

 

Akce školy

 

- v průběhu roku budou dále doplňovány a aktualizovány v oddíle aktuality

 

Září

 1. 1. 9. 2021 slavnostní zahájení školního roku

Šablony II doučování žáků dle výběru učitelů

PREVENTIVNÍ AKCE VZPoura úrazům

Návštěva farmy Milínov - program Pekaři

 

Říjen

plavecký výcvik – zahájení 8. 10. 2021

návštěva knihovny Hořovice

Halloween ve škole 

 

Listopad

plavecký výcvik

divadlo Minor

 

Prosinec

Deskohraní

Zpívání u stromečku

vánoční les – vycházka

vánoční besídka

Ukončení plaveckého výcviku

 

Leden

vycházky – zimní příroda

Divadlo MINOR

 1. 1. 2021 předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

 

Únor

28.2. - 5.3.2022 jarní prázdniny

Projektový den ve škole

přihlášky – víceleté gymnázium

 

Březen

Den vody - návštěva vodárny, ochrana vodních zdrojů

Projektový den v přírodě

 

Duben

 1. zápis do 1. třídy

Velikonoční prázdniny

 1. rodičovské schůzky + Rada školy
 2. (22.4. Den Země ) – úklid okolí školy, náves
 3.  

Květen

staročeské máje – předtančení dětí / rodiče

 1. zápis do MŠ
 2. Dopravní hřiště

Den matek – výroba dárků

 

Červen

školní výlet a sportovní den

Den dětí – hry, soutěže, sport

ukončení školního roku 2021/2022

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.