Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Šablony II. Učíme se pro budoucnost

Vloženo: 25.3.2020 | Autor: | Zobrazeno: 638x | Zatím neupraveno
Projekt - Šablony ?

Jak to je s naším zapojením do projektu Šablony II. Učíme se pro budoucnost. Tento projekt trvá dva roky. Jedna ze šablon projektu 2.V/8  je zapojení odborníka do praxe. Našimi odborníky byli:

 

pan Václav Klíma  

Práce myslivců a lesníků, život lesní zvěře v zimě 18.1. 2019      

Ochrana přírody - péče o les - vycházka 15.2.2019         

Kachna divoká, péče, krmení - biologie 25.1.2019

pan Tomáš Kvasnička  

Dopravní výchova, bezpečnost na silnici, chodec, řidič 23.1.2019

Dopravní výchova, cyklisté - bezpečnost na silnici 23.1.2019

Hory, pobyt na horách, správná výstroj a výzbroj-horolezectví  7.3.2019

 

paní Mgr. Věra Hurdová

Výtvarný workshop -sluníčko z knoflíků koláž 13.2.2019

Výtvarný workshop- jarní květiny zápich 4.3.2019

Výtvarný workshop - velikonoční dekorace z keramiky 3.4.2019

 

Šablona 2.V/12 projektový den ve školní družině

 

paní  Mgr. Věra Hurdová - keramická dílna - hrnek na pastelky 1.11.2018

paní Denisa Tongová - pečení vánočních perníčků  22.11.2018

pan Václav Endršt - deskohraní 13.1.2019

paní Alena Fruhaufová - místo kde žijeme 1.10.2018

paní Ing. Lea Štochlová - enkaustika  14.11.2019

pan Václav Endršt  - deskohraní  18.1. 2020

 

Šablona 2.V/11   Klub pro účastníky školní družiny

 

Klub angličtiny 1 paní Mgr. Ludmila Mottlová 12.9.2018 - 16.1. 2019

Klub deskových her: 1 paní Mgr. Pavla Hrádková 12.9.2018 - 16.1.2019

Klub zábavné logiky des.her. paní Mgr. Pavla Hrádková 27.2.2019 - 26.6.2019  

Klub angličtiny 2 paní Mgr. Ludmila Mottlolová 18.9.2019 - 29.1.2020

Klub deskových her:2 paní Kateřina Čapková 18.9.2019 - 29.1.2020

Klub zábavné log. des.her paní Kateřina Čapková 16.1.2020   -     ?

 

 

Jestli bude možné pokračovat dál undecided uvidíme podle stavu s epidemií koronaviru.

Záleží na každém z nás, noste roušky, nevycházejte pokud to není nutné. Učte se online  a s  UčíTelkou. Zvládneme to sealed

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

  

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.