Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Zápis do ZŠ 2020 - 2021

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 1628x | Zatím neupraveno
Změna v důsledku karantény

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2020 -21

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Újezdě oznamuje, že vzhledem k mimořádné situaci V ČR a na základě rozhodnutí MŠMT se  zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020 -21 nebude konat prezenčně, jak bylo plánováno.

Žádost o přijetí bude doručena poštou na adresu školy – obálku označte zápis

 

Zápis

ZŠ a MŠ Újezd, okres Beroun

Újezd 85

26761 Cerhovice

 

Nebo

 

 elektronicky na adresu ZSMSUJEZD@seznam.cz.  (do předmětu uveďte Zápis)

 

Rodiče doručí pouze vyplněnou žádost o přijetí a dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku do 30. 4. 2020. Přimlouváme se o včasné zaslání.

Dokumenty jsou ke stažení na webu zsmsujezd.cz nebo k vyzvednutí v době úředních hodin na OÚ Újezd.

 

Poznámka: Povinný zápis je pro žáky narozené  od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

 

Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 mohou být přijati k povinné školní docházce na základě písemné žádosti rodičů a vyjádření pedagogicko – psychologické poradny, děti narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016 přiloží navíc vyjádření odborného lékaře.

 

ZDE žádost (Velikost: 19 kB)

 

dotazník pro rodiče žáka 1. roč. ZDE (Velikost: 425.45 kB) nebo /dostanete na o OÚ Újezd nebo ředitelně ZŠ/