Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Personální obsazení

Vloženo: 11.4.2018 | Zobrazeno: 2601x | Zatím neupraveno

Mgr.Ludmila Mottlová - ředitelka a učitelka školy od 10. 2. 2014, absolventka PF UK Praha učitelství pro první stupeň základní školy - obor hudební výchova,

Mgr.Monika Kuklová – učitelka ZŠ, absolventka studia učitelství I. stupně na PF UK v Praze, 

Mgr. Kateřina Čapková - učitelka ZŠ, absolventka studia učitelství pro I.stupeň Západočeská universita Plzeň

 

Mgr. Věra Hurdová,  vedoucí školní jídelny

 

Jitka Moutelíková – vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ středoškolské vzdělání – Gymnázium Hořovice,  SPGŠ Beroun,

 

Petra Borovková - učitelka MŠ

Radka Hubungerová - učitelka MŠ

Nina Šmatová - učitelka MŠ

 

Marie Kratochvílová – uklízečka ZŠ

Jana Teplá –  , uklízečka MŠ, pomocná kuchařka

Růžena Dubinová - kuchařka

Jaroslava Veigentová - kuchařka

 

Lenka Hasmanová – účetní / částečný úvazek /