Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Stručně k znovuotevření MŠ + čestné prohlášení

Vloženo: 6.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 273x | Zatím neupraveno
Po dohodě se zřizovatelem a po prostudování manuálu MŠMT oznamujeme, že znovuzprovozníme MŠ Újezd od 25.5. 2020 s tím, že provoz bude omezen hygienickými opatřeními a zdravím žáků. Každý rodič musí předat čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a seznámení s riziky pro ohrožené osoby. Provoz MŠ bude od 6:30 do 16.00 hodin. Nyní potřebujeme vědět , kolik dětí dorazí, prosíme tedy o sms nebo telefon na číslo 739079226 nebo email zsujezdkarantena@seznam.cz. Podrobnější informace očekávejte 12.5. 2020.

Dítě bude přijato po předání tohoto podepsaného formuláře

Formulář čestné prohlášení zde (Velikost: 268.76 kB)

 

 

Metodika MSMT k informaci zde (Velikost: 1.07 MB)