Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Nutně potřebujeme závazné stanovisko k příchodu žáků do ZŠ

Vloženo: 13.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 237x | Zatím neupraveno
Prosím komunikujte se svými třídními učiteli. V pátek musíme rozhodnout o členění tříd! Pokud bude více než 30 žáků je jisté že 5. třída končí po obědě a nebude mít družinu ani odpoledne. Z organizačních důvodů nových nařízení to není možné. Družina bude spíš pobyt venku než v místnostech. Šatny budou i na chodbě před tělocvičnou. Prosíme, aby se zde nehromadilo oblečení. Bude vhodné, když děti budou chodit sportovně oblečení do školy, jako když chodíme do lesa. Děkujeme za pochopení. Škola do prázdnin nebude jak bývala..... i nám je to líto