Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Dokumenty, formuláře

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 1505x | Zatím neupraveno

Provozní řád MŠ Újezd (Velikost: 719.83 kB)

 

Čestné přihlášení o bezinfekčnosti (Velikost: 268.76 kB)

 

Prihláška k přijetí  do MŠ (Velikost: 664.29 kB)

 

Kritéria k přijetí do MŠ (Velikost: 258.4 kB)

 

Čestné prohlášení o očkování (Velikost: 662.3 kB)

 

Školní vzdělávácí program MŠ (Velikost: 797.31 kB)

 

Školní řád MŠ (Velikost: 689.79 kB)

 

Organizace dne dětí (Velikost: 415.81 kB)

 

Stanovení úplaty v MŠ Újezd (Velikost: 69.97 kB)