Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Výsledek zápisu do MŠ pro školní rok 2024-25

Vloženo: 3.6.2020 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 4298x | Zatím neupraveno

 

Registrační číslo Výsledek zápisu k 2024-25
1 A_13_24 zapsán/a
2 A_09_24 zapsán/a
3 A_16_24 zapsán/a
4 A_12_24 zapsán/a
5 A_17_24 zapsán/a
6 A_15_24 zapsán/a
7 A_11_24 zapsán/a
8 A_10_24 zamítnuta žádost k přijetí 
9 A_18_24 zamítnuta žádost k přijetí 
10 A_19_24 zamítnuta žádost k přijetí 
11 A_14_24 zamítnuta žádost k přijetí 
12 A_20_24 zamítnuta žádost k přijetí 

Výsledek zápisu zde: (Velikost: 721.67 kB)

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ZŠ a MŠ Újezd, okres Beroun

1/Žádost o přijetí dítěte zde (Velikost: 70.74 kB)

2/Čestné prohlášení o řádném očkování  zde (Velikost: 662.3 kB)

3/KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ NA ROK 2024-25 zde (Velikost: 666.99 kB)

4/Poučení o správním řízení ZDE (Velikost: 725.78 kB)

 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Újezdě oznamuje, že

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-25 se koná v ředitelně, v 1. patře základní školy

ve středu 15. 5. 2024

od 14.00 hod. do 16.00 hodin

 

Rodiče přinesou k zápisu:

- rodný list dítěte

- potvrzení o povinném očkování

- vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání / dostanete

v mateřské škole/nebo vyplníte na místě

- kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy

postupovat dle stanovených kritérií a rozhodovat na základě

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č.561/2004 Sb. o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou zveřejněna, na

úřední desce OÚ Újezd, v budově ZŠ a MŠ Újezd a na webových

stránkách školy /www.zsmsujezd.CZ/

 

 

Mgr. Ludmila Mottlová

Ředitelka školy

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.