Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Informace k znovuotevření školy od 25.5. 2020 do 26.6.2020

Vloženo: 19.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 740x | Zatím neupraveno
Informace k provozu ZŠ Újezd do konce školního roku 2019/20 V souladu s usnesením vlády ze dne 30. 4. 2020. Školní rok v ZŠ a MŠ Újezd končí 26. 6. 2020 (ve dnech 29. - 30. 6. je vyhlášeno ředitelské volno) Žáci, kteří jsou k výuce přihlášeni k 18. 5. 2020 mají výuku až do 26. 6. 2020 povinnou. Podmínky účasti a principy organizace: čtěte dále...

 

 

Podmínky účasti a principy organizace:

 

 1. Vyplnění čestného prohlášení (viz příloha ZDE (Velikost: 268.76 kB)). 
 2. V pondělí  25.5. 2020   při příchodu do školy musí žák odevzdat čestné prohlášení učitelce své třídy. Při cestě do školy se žák řídí obecnými pravidly chování stanovenými pro krizová opatření (použití rouška, dodržování rozestupů, minimalizace shlukování)
 3. Žák je přidělen do vzdělávací skupiny maximálně 15 žáků. Složení skupiny nelze měnit. Skupin číslo I. tvoří žáci 1., 2. a 5. ročník. Do skupiny číslo II. patří žáci 3. a 4. ročníku. Pedagogové se budou minimálně střídat, rozvrh bude přizpůsoben, ale přímá výuka bude pobíhat 4 vyučovací hodiny.
 4. Vyučovací doba pro všechny žáky začíná v 8.00 hodin, končí v 11:40 a následně navazují další činnosti- doučování, kluby a herní aktivity pod vedením družinářek. Tyto aktivity končí v 15.00 hodin.
 5. Příchod do školy. Škola se otvírá v 7:45. Vchod pro žáky ZŠ je od tělocvičny. Doporučujeme se neshlukovat se před školou dodržovat rozestupy. Služba u šatny bude dohlížet, aby nebylo příliš dětí v šatnách najednou. Po přezutí odchází do třídy, cestou si na WC umyjí ruce a použijí desinfekci.
 6. Šatna pro skupinu č. I. (1., 2. a 5.) bude na chodbě před tělocvičnou. Šatna pro skupinu č. II bude v šatně se skříňkami. Sportovní aktivity bude jen v rámci družiny a venku. Prosíme, aby žáci chodili už ve sportovním nebo ne příliš elegantní oblečení do školy a veškeré ostatní věci, které ve skříňkách jsou, si v pondělí odnesli domů. To platí i pro žáky, kteří nebudou chodit do konce školního roku. Oblečení bude v pytlích k vyzvednutí. Je to z důvodu nutného úklidu a desinfekce míst. Žáci naopak budou potřebovat náhradní boty do tělocvičny a nazouváky na ven (nejlépe gumové pantofle) na dvorek pod družinou.(Stačí staré).
 7. V budově školy a ve třídách. Ve společných prostorách a na pozemku školy žák používá roušku. Ve třídě použití roušky není nutné, každý žák obdrží plastový štít. Jinak do povinného vybavení patří dvě osobní roušky a sáček, do kterého si budou roušku odkládat.
 8. Třídní učitel si pro přihlášené žáky vede evidenci docházky (omlouvání absencí žáků podle školního řádu, telefonicky či emailem nebo WhatsApp učitele).
 9. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID 19, bude nutné ho umístit do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření musí škola informovat hygienickou stanici.
 10. Stravování. Během výuky bude zajištěn oběd ve školní jídelně, Vhledem ke komplikovanosti výdeje svačin upozorňujeme, že školní svačiny nebudou. Žádáme rodiče, aby dětem svačiny pečlivě připravovali včetně pití. Svačit se bude ve třídách nebo na dvorku pod družinou. Pokud víte, že vaše dítě nebude pravidelně chodit na obědy, oznamte to vedoucí školní jídelny na telefonu 720 390 472. Kvůli objednávkám. V opačném případě se počítá s obědem od pondělí 25. 5. 2020.
 11. Odchod ze školy. Pokud žák bude odcházet domů sám, potřebujeme od Vás vyplněný dotazník, který rozdáme v pondělí. Jak budou odcházet v pondělí 25. 5. 2020 jim napište do žákovské knížky.
 12. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování  bude oznámeno zákonnému zástupci. Z tohoto důvodu může ředitelka školy na podnět pedagoga vyřadit žáka ze skupiny.
 13. Žádáme žáky a si v pondělí donesli do školy všechny učebnice a pracovní sešity, ve kterých pracují ve 2. pololetí.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.