Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Změna v úplatě MŠ v důsledku pandemie koronaviru

Vloženo: 21.5.2020 | Autor: | Zobrazeno: 489x | Zatím neupraveno
Mimořádné opatření k výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd - PANDEMIE

 

Mimořádné opatření k výši  úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd - PANDEMIE

 

 

Úplata v mateřské škole je prováděna na základě směrnice z 3. 9. 2018. Vzhledem k mimořádné situace uzavření MŠ kvůli pandemii koronaviru C-19 jsme provedli tato opatření:

 

  • Březen 2020 – školka uzavřena od 13. 3. 2020 – úplata snížena na 150,- Kč.
  • Duben 2020 – úplata snížena na 0 Kč.
  • Květen 2020 – otevření školky od 25. 5. 2020 – úplata snížena na 150,- Kč, pro děti které nastoupí. Ty co zůstávají doma 0 Kč.
  • Červen 2020 – úplata dle směrnice jen pro docházející děti. Děti, které nastoupí, až po prázdninách jsou od úplaty osvobozeny.
  • Červenec 2020 – úplata 300,- Kč pro dítě
  • Srpen 2020 – úplata 150,- Kč pro dítě, které nastoupí alespoň na jeden den v měsíci.

 

Během měsíce června účetní doúčtuje případné vratky dosud zaplaceného školného a fondu rodičů. Tato částka Vám bude přeposlána na účet. Vyúčtování bude k vyzvednutí v MŠ po odeslání vratky.