Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Ceny a platby

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 1892x | Zatím neupraveno

 

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie

Děti MŠ

oběd a přesnídávka……………………..28 Kč

odpolední svačina………………………..9 Kč

Žáci ZŠ

oběd…………………………………….24 Kč

svačina………………………………….10  Kč

Zaměstnanci školy

oběd……………………………………..28 Kč

Výdej stravy

Výdej obědů pro děti mateřské školy začíná ve 12.00 hod. a končí ve 12.45 hod.

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance začíná v  11.45 hod. a končí ve 13.45 hod

 

Odhlašování a přihlašování obědů a svačin

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplněné přihlášky ke stravování. Obdržíte ji ve škole. Odhlašování obědů je možné online. Pro zpřístupnění webové adresy s online školní jídelnou budou strávníci potřebovat přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací údaje budou doručeny na e-mail rodičů, který je nutné sdělit vedoucí školní jídelny. Obědy a svačiny se odhlašují do 8.00 hod. Pro odhlašování jídel je k dispozici i telefonní číslo 720 390 472. Na tomto čísle odhlašujte obědy a svačiny nejlépe formou SMS zprávy. Prosíme, abyste preferovali online odhlašování.

Neodhlášená jídla jsou strávníkům účtována. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen. Pokud dítě onemocní, může si první den oběd vyzvednout do 12.00 hod., další dny nemoci nelze obědy odebírat.

Pokud mají strávníci připomínky nebo stížnosti ke kvalitě, množství výdeje, podávají je u vedoucí školní jídelny, případně  ředitelce školy.

Jídelníček je vyvěšen u vstupu do jídelny a je k dispozici na webu školy. Z provozních důvodů je možno skladbu jídelníčku změnit.