Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Úvodní informace k zahájení školního roku

Vloženo: 19.8.2020 | Autor: | Zobrazeno: 138x | Zatím neupraveno
Níže Vám sdělujeme některé informace týkající se organizace práce školy. Škola je i tento rok trojtřídní. Ve všech ročnících se bude vyučovat školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro budoucnost“. vyhrazujeme si právo ke změnám, které mohou vzniknout v důsledku vyšší moci či nařízení vlády. Začátek školního roku v úterý 1. září 2020, zveme rodiče prvňáčků, ostatní rodiče prosíme aby děti přivedli jen před školu. Zahájení proběhne v prostorách školní družiny od 8.00 do 8.45. Pak se děti rozcházejí domů, školní družina funguje od středy 2.9. 2020

Vážení rodiče,

začíná nový školní rok 2020-21

Chtěli bychom Vám podat některé informace týkající se organizace práce školy. Škola je i tento rok trojtřídní. Ve všech ročnících se bude vyučovat školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro budoucnost“.

 1. třídu bude vyučovat paní učitelka Mgr. Monika Kuklová a bude do ní chodit 4 žáci 1. ročníku a  4 žáků 2. ročníku.
 2. třídu povede paní učitelka Kateřina Čapková a bude třídní 5. ročníku, který čítá 12 žáků.
 • třídu bude vyučovat ředitelka školy Mgr. Ludmila Mottlová a bude ji navštěvovat 6 žáků  3. ročníku a 6 žáků 4. ročníku.
 • Prvouku bude učit p. učitelka Jitka Moutelíková. Celkem bude základní školu navštěvovat 32 dětí, což je o 6 méně než loni.

Školní družina bude dvoutřídní. Hlavní vychovatelkou je stále paní učitelka Jitka Moutelíková, druhé oddělení povede paní vychovatelka Věra Hurdová a v její práci ji bude pomáhat i paní Jana Teplá.

Na webových stránkách je zveřejněn školní řád, žáci s ním budou podrobně ve škole seznámeni, ale i vy si ho pozorně pročtěte. Vzhledem k mimořádným opatřením vzhledem ke Covid 19, bude věnována zvýšená péče dodržováním hygienických opatření, žáci budou muset nosit roušky na chodbách, zejména budou-li se pohybovat v prostoru, kde je i MŠ. Zajistěte tedy několik roušek pro své dítě. Jako ideální bych viděla, kdyby každý žák nám odevzdal jednu roušku, kterou bude mít jeho třídní učitelka k dispozici, pro nouzový případ.

 • zajištění bezpečného vstupu do školy je i letos pomocí čipů.
 •  Od září se vstupuje do školy opět hlavním vchodem
 • žádáme Vás o doplnění osobních údajů do žákovské knížky každého žáka, především telefony popřípadě zdravotní potíže
 • aktuální informace dáváme na webové stránky školy www.zsmsujezd.cz
 • škola je pro žáky otevřena denně od 6,30 hodin, kdy je v provozu ranní školní družina
 • školní družina bude v provozu každý den od 11,45 do 16,00 hodin
 •  
 • uvítáme každý zájem o vedení zájmových kroužků nebo pořádání různých akcí pro děti
 • upozorňujeme na možnost podílet se na dění ve škole prostřednictvím školské rady
 • nově nejsou zamčeny jednotlivé skříňky v šatně a šatna bude stejně jako loni i na chodbě před tělocvičnou. Apelujeme na Vás, abyste dětem nedávali cenné věci, protože za jejich ztrátu či poškození nemůžeme ručit.
 • Přihlášky a odhlášky obědů a svačin probíhají stejně jako loni elektronicky na webu jídelna.zsmsujezd nouzově telefonicky na čísle 720 390 472. Dopolední svačiny pro žáky opět budou.

Prioritou i pro školní rok 2020-21 bude naplnit školní vzdělávací program a více vzdělat žáky ve využití výpočetní techniky pro případ distanční výuky a to i ty nejmladší. V letošním roce bude každý žák mít svoji školní  mailovou adresu, na které bude probíhat případná distanční výuka.

Projektovým tématem tohoto roku je stále osobnost Jana Amose Komenského. Do října 2020 uzavřeme projekt Šablony II, ze kterého jsme čerpaly prostředky na kluby, doučování, projektové dny dětí. Zároveň jsme zažádali o novou finanční podporu ze šablon III, které jsou opět zaměřeny na doučování žáků ale hlavně na digitální gramotnost a vybavení školy a to i pro MŠ.

Od října 2020 začne pro žáky 2. a 3. ročníků povinný kurz plavání, kterého se mohou samozřejmě účastnit i žáci ostatních ročníků, což vítáme, protože i my v naší škole pozorujeme upadající zájem o pohybové aktivity dětí. Cena kurzu pro žáky 1., 4. a 5. třídy bude 900,- Kč za 10 lekcí. Dopravu bude hradit škola z grantu MŠMT.

Pracovní sešity jsou hrazeny z příspěvku OÚ Újezd, od rodičů vybíráme příspěvek 300,- Kč na výtvarné pomůcky a materiál.

Veškeré platby budou přijímány bezhotovostně převodem na účet školy: 51-4866990277/0100

VS: výtvarné pomůcky 1111                      VS: plavání 2222

Pokud nebude stanoveno nařízením hygieny či vlády jinak, budou v prostorách školy opět probíhat mimoškolní aktivity do 16. hodin. Zatím je jistá nabídka Hravá angličtina. Ostatní upřesníme během září 2020. Pokud by kdokoli z Vás měl zájem s dětmi vést jiné aktivity, uvítáme Vás a vytvoříme Vám co nejlepší podmínky k práci.

Prázdniny a svátky ve školním roce 2020-21  vychází takto:

 • Začátek školního roku v úterý 1. září 2020, zveme rodiče prvňáčků, ostatní rodiče prosíme, aby děti přivedli jen před školu.
 • září, je v pondělí je svátek Sv. Václava
 • Den vzniku samostatného Československa je ve středu 28. října 2020.
 • Podzimní prázdniny jsou ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října 2020.
 • Den boje za svobodu a demokracii v úterý 17. listopadu 2020.
 • Vánoční prázdniny začínají ve středu 23.12. 2020 a končí v neděli 3. ledna 2021
 • Pololetní prázdniny jsou v pátek 29. ledna 2021. 
 • Jarní prázdniny pro okres Beroun jsou od pondělí 15. 2. do 21. 2. 2021
 • Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 1. dubna 2021.
 • Velký pátek je 2. dubna 2021 a Velikonoční pondělí 5. dubna 2021.
 • Svátky 1. května a 8. května vychází na soboty.
 • Hlavní (letní) prázdniny začínají ve čtvrtek 1. července 2021 a končí v úterý 31. srpna 2021.

Přejeme Vám i Vašim dětem v novém školním roce hodně sil a pevných nervů a předem děkujeme za Vaši spolupráci a pomoc  při společném vzdělávání a výchově Vašich dětí. 

 

19.8.2020

Ludmila Mottlová, ředitelka školy