Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Plavání Nezačíná v pátek 9.10.2020

Vloženo: 6.10.2020 | Autor: | Zobrazeno: 64x | Zatím neupraveno

PLAVÁNÍ - dočasně posunuto dle nařízení vlády

V pátek 9.10.2020 - začíná plavecký výcvik.

Odjezd od školy bude vždy v 7.45 hod.!!!

Návrat do školy – přibl. 10.45 hod. – 4.vyučovací hodina se vyučuje podle rozvrhu

S sebou: ručník, plavky, mýdlo, hřeben (hlavně dívky), pití, svačinu ( ten, kdo není přihlášen na svačiny ve škole)- ostatní svačinu dostanou

roušku –ve  vnitřních prostorách se musíme pohybovat se zakrytými ústy!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ten, kdo není přihlášen na kurz plavání, zůstává ve škole.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………