Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Organizace školní práce na počátku ledna

Vloženo: 29.12.2020 | Autor: | Zobrazeno: 164x | Zatím neupraveno
Přeji Vám úspěšný start v novém kalendářním roce a hlavně hodně zdraví. Vzhledem k současnému uzavření škol zatím do 10. 1. 2020 vám sděluji několik organizačních informací, které si přečtěte níže.

Dle manuálu MŠMT je povolena  přítomnost žáků 1. a 2. třídy a vzhledem k tomu že se na nás vztahuje výjimka pro málotřídní školy (budou prezenčně docházet i žáci 3. ročníku). Celkem tedy bude školu prezenčně navštěvovat 14 žáků (1., 2.  a 3. ročník). Tito žáci budou  v této skupině docházet i do  družiny.

Od 4.1. 2021 zčíná výuka, družina je otevřena ráno od 6:30 a uzavírá se v 16.00.

Výuka ve škole začíná v 8.00 dle běžného rozvrhu (pro 1.,2. a 3. tř.).

Žáci 4. a 5. ročníků se budou vzdělávat distančně. Rozvrh bude upřesněn v pondělí. Je důležité, aby si žáci (nebo zákonní zástupci žáků) 4. a 5. ročníků vyzvedli ve škole notebooky a učebnice v 8.00 ráno pak půjdou domů. Pokud rodiče chtějí notebook odvézt osobně, budeme zde k dispozici celý den a dětem předáme jen knihy.

Od úterý tedy začne výuka prostřednictvím počítače pro 4. a 5. třídu. Pondělí bude věnováno práci v pracovních sešitech a četbě. Věříme, v hladký rozjezd a rychlé internetové připojení.

Děkuji Vám.

Ludmila Mottlová a kolektiv učitelů

 

informace z MŠMT ZDE (Velikost: 223.53 kB)