Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Ke stažení Provozni řád ŠJ od 1. 9. 2021 (Velikost: 381.64 kB)

 

 

Provozní řád školní jídelnyZŠ a MŠ Újezd, od 1. 9. 2021

Školní stravování se řídí nařízením EP a Rady (ES) č.852/2004 a vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb. Dále se školní stravování řídí výživovými   normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin.

Školní jídelna připravuje jedno hlavní jídlo denně, přesnídávku a svačinu pro mateřskou školu, svačinu pro základní školu, obědy pro zaměstnance školy.

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie

Děti MŠ

oběd a přesnídávka……………………..28 Kč

odpolední svačina………………………..9 Kč

Žáci ZŠ od  6 do  10 let (nejvyšší dosažený věk během školního roku 2021/22)

oběd…………………………………….26 Kč

svačina………………………………….10  Kč

Žáci ZŠ od  11 let (dosažený věk během školního roku 2021/22)

oběd…………………………………….27 Kč

svačina………………………………….10  Kč

 

Zaměstnanci školy

oběd……………………………………..30 Kč

 

Výdej stravy

Výdej obědů pro děti mateřské školy začíná v 11: 20 hod. a končí ve 11: 45 hod.

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance začíná v  11.45 hod. a končí ve 13.30 hod.

 

Odhlašování a přihlašování obědů a svačin

Přihlašování strávníků se provádí na základě vyplněné přihlášky ke stravování. Obdržíte ji ve škole. Odhlašování obědů a svačin je možné online  do 12.00 hodin.

NOVĚ OD 1. 9. 2021

Odhlašování a přihlašování obědů  na webu Strava.cz

https://uloziste.visplzen.cz/prilohy_web/zakaznicka_podpora/objednavani_internet/Strava_navod.pdf (Velikost: neznámá)

 

Č. jídelny: 11162

Jméno: jmeno.prijmeni (bez diakritiky mala písmena)

Heslo: při prvním přihlášení stejné jako jméno a nutné změnit za bezpečné heslo v nastavení

 

Odhlášky obědů jsou do 12.00 hodin dne předcházejícího odhlášení. Pokud to nestihnete, lze si jeden oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče.

Neodhlášená jídla jsou strávníkům účtována. V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen. Pokud dítě onemocní, může si první den oběd vyzvednout do 12.00 hod., další dny nemoci nelze obědy odebírat.

Pokud mají strávníci připomínky nebo stížnosti ke kvalitě, množství výdeje, podávají je u vedoucí školní jídelny, případně  ředitelce školy.

Jídelníček je vyvěšen u vstupu do jídelny a je k dispozici na webu školy.Z provozních důvodů je možno skladbu jídelníčku změnit.

 

Školní jídelna ZŠ a MŠ Újezd nemá personální vybavení, aby mohla vařit dietní jídla pro děti

s potravinovou intolerancí. Takovou stravu může vařit pouze proškolený kuchař s dozorem nutričního terapeuta, nebo dietní sestry.

Dětem, které docházejí do ZŠ a MŠ Újezd a mají na základě potvrzení od lékaře potravinovou intoleranci, mohou rodiče donést jídlo v uzavřených nádobách. Donesené potraviny budou uchovávány odděleně v lednici s označením DIETA a jménem dítěte. I tento postup je rizikový a zákonný zástupce bude s těmito riziky seznámen.

Zákonný zástupce musí vedoucí stravování odevzdat lékařské potvrzení a podepsané prohlášení, že byl seznámen s riziky podávání donesené stravy ve školní jídelně.

Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti od 1.9 2021

Mgr. Ludmila Mottlová / ředitelka školy /