Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Plány na červen 2021

Vloženo: 3.6.2021 | Autor: | Zobrazeno: 82x | Zatím neupraveno
Vzhledem k částečnému uvolnění opatření ve škole oznamujeme, že chystáme 2 exkurze, během něsíce června. Dne 23. 6. 2021 se chystáme do příbramského hornického muzea na téma "Jeden den havířem" a dále po stopách Antonína Dvořáka do Vysoké u Příbrami. V pondělí 28. 6. 2021 s odborníkem na geologii panem Štěpánem Rakem vyrazíme do Srbska s exkurzí zaměřenou an přírodu a geologii. Bližší informace budou následovat. Děkujeme Vám za trpělivost při zavádění nových opatření v přihláškách a odhláškách obědů a svačin. Ustálii jsme se na telefonním čísle družiny 722 725 115, které přijímá SmS. Neplánujeme veřejné rozloučení s 5. třídou, ale rozloučíme se v rámci spolužáků celé školy v úterý, den před vysvědčením. Vysvědčení vydáváme všem žákům v pondělí 30. 6. 2021 v 8 hodin. Družina je otevřena do 12.00 hodiny. Obědy a svačiny jsou žákům automaticky odhlášeny. Kdo požaduje svačinu či oběd nahlásí to paní učitelce Moutelíkové.