Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Logopedie - nabídka nové služby ve škole

Vloženo: 15.10.2021 | Autor: | Zobrazeno: 20x | Zatím neupraveno
V rámci projektu (MAP II) ORP Hořovice budeme využívat služby sdíleného logopeda pro školy. Zatím jsme provedli průzkum zájmu v MŠ a dále chceme rozšířit i zájemce z řad rodičů žáků ZŠ. Každé liché úterý bude docházet logopedka p. Pavlína Marešová do školy a aktivně bude provádět cvičení či nápravy. Zájemci o tuto službu se přihlásí u třídní učitelky či v ředitelně. Podmínkou je také vyplnění souhlasu a anamnézy. Pro více informací volejte 739079226

 

Paní logopedka Pavlína Marešová  nám píše:

"Pokud tedy máte ve škole nějaké děti, které by logopedii potřebovaly, dejte rodičům prosím podepsat souhlas s úvodním vyšetřením a anamnézu dítěte.  Děti vyšetřím a předám rodičům zprávu. Pokud dítě bude docházet na intervence, budu chtít, aby mělo sešit velikosti A4, kam mu budu vkládat práci. S požadavkem, aby doma hodně trénovaly. Navštěvovala bych vás každé liché úterý a trénovala s každým, co bude třeba."

 

Souhlas ke stažení (Velikost: 83.63 kB)

Anamnéza ke stažení (Velikost: 85.03 kB)