Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

TESTOVÁNÍ OD 15. 11. 2021

Vloženo: 14.11.2021 | Autor: | Zobrazeno: 42x | Zatím neupraveno
Na základě nařízení MŠSMT a MZČR proběhne na naší škole screeningové testování žáků základní školy. TESTUJEME VE TĚLOCVIČNĚ PŘED VSTUPEM DO DRUŽINY. Děti jdou do školy hlavním vchodem. Žádáme rodiče, aby byli připraveni na alternativu případného záchytu pozitivního testu žáka a měli připravenu variantu co nejrychlejšího vyzvednutí žáka z karantíny, která bude v nářaďovně tělocvičny. Dokument je uvede níže. Dále uvádíme stručné informace o postupech, když se náš žák setká s osobou pozitivní na Covid-19

Dokument (Velikost: 111.41 kB)

 

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ
OD 15. LISTOPADU 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 10. 11. 2021 bylo vydáno mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, které s účinností od 15. 11. 2021 přináší změnu v povinnosti
používat ochranný prostředek úst a nosu takto:
“děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální, žáky a
studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání
současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,“
• znamená to tedy, že současná výjimka z povinného nošení ochranného prostředku pro děti, žáky
a studenty při vzdělávání je nově podmíněna taky maximálním počtem, a to 50 dětí, žáků
nebo studentů přítomných na tomto vzdělávání (tedy např. v jedné třídě),
• v případě tedy, že bude počet dětí, žáků nebo studentů na vzdělávání vyšší než 50, jsou všichni
děti, žáci nebo studenti povinni nosit příslušnou ochranu dýchacích cest
• do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné
na vzdělávání (např. externí lektor); výjimka pro očkovaného pedagogického pracovníka
při poskytování vzdělávání je nadále platná a neměnná
• dětí v mateřské škole se tato změna netýká, jsou nadále plošně vyjmuty z povinného nošení
ochranného prostředku,
• současně se na dalších výjimkách z povinného nošení ochranného prostředku (např. ze
zdravotních důvodů, při činnostech jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku)
nic nemění a jsou nadále v platnosti bez ohledu na to, zda je na vzdělávání přítomno více než 50
dětí, žáků nebo studentů

 

celé znění zde (Velikost: 187.15 kB)