Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Strategie vzdělávání 2030_brožura

Vloženo: 14.11.2021 | Autor: | Zobrazeno: 18x | Zatím neupraveno
ROBERT PLAGA ministr š kols tví, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-30027/2021-1 Příloha Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, rád bych Vám srdečně poděkoval za Vaši pomoc, aktivitu, odborné komentáře a podnětné tipy z Vaší praxe. Především díky Vám se nám podařilo společně implementovat první rok vytyčené Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Cílem naší Strategie je, aby se Vám ve školách lépe učilo a pracovalo a byli jste za Vaši práci dobře odměněni. Právě v tomto kroku jsme dosáhli velkého úspěchu a přinesli jsme zásadní zvýšení financí pro školy i pro Vás. Celé znění Strategie 2030+ a další konkrétní kroky, které z ní vyplývají, najdete přehledně na webu Edu.cz. Najdete zde například metodiku pro distanční vzdělávání, aktuální revize rámcových vzdělávacích programů nebo podrobnější informace o tom, v čem Vám může pomoci Střední článek podpory, který aktuálně testujeme ve dvou okresech. Můžete se zde také podívat na záznam z výroční konference, kde představujeme plány Strategie 2030+ na další dva roky. Jsem velmi rád, že se společně s Vámi můžeme podílet na tom, aby naše školství bylo moderní, aktuální a šlo ruku v ruce se složitými společenskými a technologickými změnami, které prožíváme. Děkuji Vám za to, že dětem předáváte chuť se učit, a zároveň se neustále učíte s námi. Vaše komentáře, podněty a nápady k inovacím uvítáme na e-mailových adresách, které jsou uvedeny vždy k jednotlivým tématům na Edu.cz. Připravili jsme pro Vás také plakát, který přehledně shrnuje hlavní body Strategie 2030+ ve vztahu k výuce a který můžete jako praktickou pomůcku vyvěsit ve sborovně. Děkuji Vám za práci, kterou ve školách odvádíte a také za Vaši podporu a důvěru. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci

Dokument ke stažení zde (Velikost: 1.48 MB)